ارزیابی مالی طرح تولید گریتینگهای فلزی

ارزیابی مالی طرح تولید گریتینگهای فلزی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/14

نظرات 0

 5- ارزیابی مالی

در این بخش به بررسی و محاسبات مالی پروژه و طرح خواهیم پرداخت.

1-5- حقوق و مزایا

            1-1-5- دستمزد ماهیانه مهندس مکانیک                          000/200/4 ریال

            2-1-5- دستمزد ماهیانه کارگر ساده (اپراتور الکتروفورج) 000/800/3 ریال

            3-1-5- دستمزد ماهیانه کارگر ساده (اپراتور گیوتین)        000/800/3 ریال

            4-1-5- دستمزد ماهیانه مهندس ناظر                                000/800/4 ریال

            5-1-5- دستمزد ماهیانه منشی و حسابدار                           000/800/3 ریال

            6-1-5- دستمزد ماهیانه مسئول خرید                                000/500/3 ریال

            جمع هزینه های مربوط به دستمزد پرسنل:                         000/400/24 ریال

 

 

 

2-5- هزینه های خرید تجهیزات

            1-2-5- هزینه خرید دستگاه گیوتین برقی اتوماتیک                       000/000/350 ریال

            2-2-5- هزینه خرید دستگاه جوش الکتروفورج                 000/000/850 ریال

            3-2-5- هزینه خرید دو دستگاه جوش قوس الکتریکی       000/700 ریال

            4-2-5- هزینه خرید دو دستگاه سنگ                              000/200/2 ریال

            5-2-5- هزینه خرید دوسری تجهیزات جوشکاری             000/000/5 ریال

            6-2-5- هزینه خرید تجهیزات جوش کاربید                     000/500/4 ریال

            7-2-5- هزینه خرید یک دستگاه کامپیوتر                                    000/500/6 ریال

            8-2-5- هزینه خرید یک دستگاه فکس و گوشی تلفن       000/000/2 ریال

            9-2-5- هزینه خرید یک سری CD استاندارد(Din en , Bsi , AWS) 000/500/6 ریال

            10-2-5- هزینه خرید یک عدد چاپگر لیزری A3                        000/500/4 ریال

            جمع کل هزینه های خرید تجهیزات اولیه:                         000/900/231/1 ریال

میزان موجودی سرمایه اولیه         000/900/731  ریال

مبلغ وام درخواستی                    000/000/500 ریال

 

 

 

3-5- محاسبه هزینه های ثابت ماهیانه و سالیانه

1-

هزینه مربوط به اجاره مکان شرکت

مبلغ       000/000/6 ریال

2-

هزینه های مربوط به پرداخت حقوق کارکنان

مبلغ       000/400/24 ریال

3-

هرینه های مربوط به برق و آب و تلفن

مبلغ         000/500/3  ریال

4-

هزینه مربوط به بیمه افراد استخدام شده

مبلغ       000/600/3 ریال

5-

هزینه ایاب و ذهاب پرسنل

مبلغ       000/500/4  ریال

6-

هزینه غذا

مبلغ       000/300/2   ریال

جمع کل هزینه های ثابت در یک ماه

000/300/34   ریال

جمع کل هزینه های ثابت در یک سال

000/600/411 ریال

 

4-5- محاسبه هزینه های متغیر

1-

هزینه مربوط به خرید وسایل پذیرایی مهمانان

حداکثر مبلغ   000/500   ریال

2-

هزینه مربوط به اضافه کار پرسنل

حداکثر مبلغ   000/500/1   ریال

3-

هزینه مستقیم کارگر

حداکثر مبلغ 000/500   ریال

4-

هزینه سرویس و تعمیرات ابزارآلات و تجهیزات

حداکثر مبلغ  000/750   ریال

5-

سایر هزینه های پیش بینی نشده (خرید دفاتر اداری و . . . )

حداکثر مبلغ  000/500   ریال

6-

هزینه ساخت پروژه ها در طول یک ماه

حداکثر مبلغ  000/000/51 ریال

 

 

جمع کل هزینه های متغیر در یک ماه

000/750/54           ریال

جمع کل هزینه های متغیر در یک سال

000/900/648             ریال

 

هزینه نهایی

هزینه های متغیر

هزینه های ثابت

 

000/050/575   ریال

000/750/54   ریال

000/300/34   ریال

ماهیانه

000/500/060/1  ریال

000/900/648    ریال

000/600/411 ریال

سالیانه

 

 

5-5- محاسبه نقطه سر به سر

برای محاسبه نقطه سربه سر از فرمول زیر استفاده می نمائیم:

طبق محاسبه انجام شده در هر ماه حداقل بایستی 9.1 مورد از پروژه های ذکر شده در بخش هزینه های متغیر انجام شود.

 

6-5- محلهای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه:

مبلغ 000/900/731  ریال از محل سپرده های شرکا تامین گردیده است و مابغی مبلغ که شامل 000/000/500 ریال می باشد از طریق درخواست وام تامین خواهد شد.

 

جمع هزینه های تولید

ردیف

شرح

مبلغ

1

حقوق و مزایا

000/400/24

2

هزینه های ثابت ماهیانه و سالیانه

000/600/411

3

هزینه های متغیر (هزینه پروژه ها و . . .)

000/900/648

جمع کل:

107490000 ریال

       

 

 

 

قیمت تمام شده محصول =

جمع هزینه های تولید سالانه

=

107490000

=

20670 ریال

میزان تولید سالانه

 5200

1

قیمت فروش: 25000 ریال

قیمت فروش بر اساس نوع مشابه تولید شده در داخل ارائه گردیده است.

فروش کل = 25000  * 5200  = 130000000 ریال

= سود و زیان ویژه فروش کلجمع هزینه های تولید

= سود و زیان ویژه 130000000107490000 = 22510000  ریال

دوره برگشت سرمایه

  دوره بازگشت سرمایه=

کل سرمایه گذاری

=

استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود

 

 

  دوره بازگشت سرمایه=

 

1231900000

= 19/3 سال

385000000

  

6- ارزیابی اقتصادی

اثرات طرح بر روی میزان صرفه جویی

بررسی از نظر زمان : از نظر اینکه طرح تا چه میزان می تواند موجب صرفه جویی در استفاده از منابع شود باید با یک مثال ساده به این سوال پاسخ داد.

به عنوان مثال ساخت یک واحد گریتینگ را در نظر می گیریم. برای ساخت یک کریتیتیگ به طول 100 سانتیمتر و عرض 50 سانتیمتر و  50 محل جوشکاری در صورتی که زمان در موقع انجام ساخت دستی برای تنظیم چیدمان Belt ها برای هر Belt حدود 20 ثانیه باشد و زمان جوشکاری هر محل حدود 15 ثانیه باشد انجام و اتمام جوشکاری در حدود 650 ثانیه (در حدود 11 دقیقه) توسط یک کارگر ماهر انجام پذیر است و حال آنکه این کار توسط یک کارگر معمولی تا حدود نیم ساعت نیز بطول می انجامد. البته معایب جوشکاریهای دستی را نیز نباید نادیده گرفت.

همین مدت زمان در هنگام تولید دستی به حدود 3 دقیقه کاهش پیدا می نماید. البته در صورتی که بتوان عملیات قرار دادن شبکه های فلزی بر روی ریلهای دستگاه الکتروفورج را سریعتر انجام داد این زمان تا حدود نیم دقیقه کاهش می یابد.

بنابراین این طرح از نظر زمانی بسیار به صرفه می باشد و البته تمامی صنعتگران به دنبال روشهایی می باشند که آنها را در کوتاهترین زمان ممکن به نتایج دلخواه برساند.

بررسی از نظر هزینه:

از نظر صرفه جوئی در هزینه ها نیز می توان به این نکته اشاره نمود که دیگر با داشتن این دستگاه احتیاجی به نیروی ماهر جوشکار جهت جوشکاری شبکه ها وجود ندارد و می توان در واحد زمان تعداد بیشتری گریتینگ تولید نمود که این مساله خود سبب درآمد بیشتر برای شرکت می باشد.

 

 

 

بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور

1-    کمک به ورود ارز و جلوگیری از خروج ارز

2-    کمک به رفع مشکل بیکاری

3-    ورود تکنولوژی جدید به کشور

4-    صرفه جویی بسیار بالا در زمان

5-    تشویق سایر صنعتگران به خریداری و  استفاده از دستگاه های اتوماتیک در زمشنه صنعت جوشکاری

6-    کمک به صنایع دیگر از طریق سیستم اتوماتیک از نظر هزینه و زمان

7-    ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش اتوماسیون صنعتی

8-    آشنا شدن سایر صنعتگران با تکنولوژیهای جدید

9-    بالاتر رفتن کیفیت محصولات تولیدی جهت ارائه در بازارهای جهانی و رقابت با نمونه های خارجی

10-کاهش خطرات مالی و جانی

 

 

7- بررسی نحوه تبلیغات و بازاریابی برای شرکت

 

 

برای بخش تبلیغات ، تمهیداتی در نظر گرفته شده است که این سیاستها به شرح ذیل می باشند:

1-    استخدام بازاریاب و پرداخت دستمزد به صورت درصدی

2-    تبلیغات در کتاب های صنعتی استان اصفهان

3-    تبلیغات در مجلات صنعتی

4-    تبلیغات در پایگاه های اطلاع رسانی صنایع

5-    تبلیغ و معرفی شرکت از طریق تلفن به شرکتهای مختلف که نیاز به کالای تولیدی دارند

6-    ارسال فکس و معریفی شرکت و محصولات

7-    ارسال ایمیل تبلیغاتی

8-    ارسال SMS تبلیغاتی

9-    طراحی کاتالوگ و بروشور

10-طراحی کاتالوگ الکترونیکی

11-ساخت کلیپهای تبلیغاتی

12-شرکت در همایشهای صنعتی

13-شرکت در نمایشگاه های صنعتی بین المللی

14-ثبت نام و خدمات شرکت در کتاب اول

15-طراحی وب سایت تجاری برای نمایش محصولات شرکت به صورت Online و 24 ساعته

16-استفاده تبلیغات تلوزیونی و . . .

 

 

8- نحوه جذب و استخدام نیرو ها و تخصصهای مورد نیاز شرکت

 

 

استخدام و جذب نیروی کارآمد از مهمترین مسائلی می باشد که هر سازمان و شرکتی با آن مواجه است. با توجه به اینکه مصاحبه و جذب نیرو از مسائل بسیار تخصصی و مهم در شرکتها می باشد معمولا از افرادی به نام مدیریت منابع انسانی برای این منظور استفاده می شود.

هدف مدیریت منابع انسانی، عبارت است از افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان. این هدف می‌تواند راهنمای مطالعه و به کار بردن اصول و مبنای مدیریت منابع انسانی باشد.

به طور کلی ، سیاستهای کلی نیرویابی شرکت بر دو نوع خواهد بود:

-        نیرویابی از داخل سازمان

1-    اگهی در داخل سازمان

2-    توصیه پرسنل در سازمان

3-    بررسی سوابق پرسنل جهت ارتقای پرسنلی که به حد معقول از توان علمی و عملی رسیده باشند.

4-    استفاده از سوابق مصاحبات انجام شده در شرکت

-        نیرویابی از خارج سازمان

1-    آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار

2-    استفاده از پایگاه اطلاعاتی مربوط به شرکتها و بنگاه های کاریابی

3-    استفاه از نیروهایی که در مراکز آموزشی دوره های خود را به اتمام رسانیده اند

4-    استفاده از نیروهایی که به علت ورشکستگی شرکت و یا . . . شغل خود را از دست داده اند.

5-    مراجعه به مراگز آموزش عالی و . . .

محاسن نیرویابی از داخل سازمان

1-    تحریک کارکنان به بالا بردن دانش

2-    مهارت و تعیین نوع رفتار خود به منظور تصدی مشاغل بالاتر در سازمان

3-    تقویت روحیه و حس وفاداری کارکنان به سازمان

4-    کاهش هزینه های نیرویابی

5-    جذب و گزینش

6-    شناخت بیشتر سازمان از منابع داخلی خود و جلوگیری از ورود افراد ناباب به سازمان

معایب نیرویابی از داخل سازمان

-        این است که از ورود افراد و افکار جدید به سازمان جلوگیری می کند.

محاسن نیرویابی از خارج سازمان

1.      ورود افکار و افراد جدید به سازمان

2.      تضعیف روابط غیر رسمی در سازمان

3.      افزایش کمی و کیفی خدمات

معایب نیرویابی از خارج سازمان

1.      افزایش هزینه های نیرویابی

2.      جذب و گزینش و آموزش کارکنان

3.      افزایش خطر ورود افراد ناباب به سازمان

4.      تضعیف روحیه کارکنان

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر