ارزیابی و محاسبات مالی طرح تولید کره بادام زمینی

ارزیابی و محاسبات مالی طرح تولید کره بادام زمینی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/14

نظرات 0

 سرمایه گذاری طرح ثابت

زمین محل اجرای طرح

 

متراژ زمین

قیمت واحد( ریال)

قیمت کل( میلیون ریال)

5000

600000

300

 

محوطه سازی

 

ردیف

شرح

مساحت ( متر مربع)

هزینه واحد( ریال)

هزینه کل ( میلیون ریال)

1

خاکبرداری و تسطیح

5000

10000

50

2

حصارکشی

300

200000

60

3

فضای سبز، خیابان کشی

750

50000

5/37

جمع

 

 

5/147

 

ساختمان ها

ردیف

شرح

مساحت زیربنا( مترمربع)

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل( میلیون ریال)

1

سالن تولید

500

1200000

600

2

انبارها

700

1200000

840

3

ساختمان اداری و سرویس ها

100

1200000

120

4

نمازخانه

20

1000000

20

5

آزمایشگاه

30

1200000

36

6

نگهبانی وسرایداری

20

1000000

20

7

سایر

50

1000000

50

جمع

890

 

1686

 

تاسیسات و تجهیزات

ردیف

شرح

مشخصات فنی

هزینه کل( میلیون ریال)

1

برق رسانی( حق انشعاب و نصب تابلوها، ترانسو خرید و نصب چراغ های صنعتی داخل سالن ها، کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)

100 کیلو وات

120

2

آبرسانی ( حق انشعاب، لوله گذاری و ....)

 

20

3

سیستم تهویه و هوای فشرده

 

25

4

سیستم بخار:برآورد تعداد و ظرفیت دیگ های بخار

 

150

5

وسائل گرمایش و سرمایش

 

35

6

سیستم اطفای حریق و ایمنی

 

15

7

مخازن ذخیره سوخت و آب( در صورت نیاز)

 

25

8

خرید خط تلفن

 

2

9

لوازم آزمایشگاهی

 

85

جمع

 

477

 

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

ردیف

 نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

تعداد

هزینه واحد(ریال)

هزینه کل( میلیون ريال)

1

الک دوطبقه

1

60000000

60

2

لینترگیری

3

90000000

270

3

مانر

1

65000000

65

4

سپراتور

1

40000000

40

5

لینت کلینر

1

35000000

35

6

بیتر

1

30000000

30

7

آسیاب مغزشکن

1

85000000

85

8

پرس

1

550000000

55

9

فیلتر

1

150000000

15

10

صافی

1

30000000

30

11

مخزن کوچک و بزرگ دخیره کره

1سری

85000000

85

12

گانوایر9اینچ

1سری

90000000

90

13

الواتور کاسه ای

1سری

45000000

45

14

سایکلین کوچک و بزرگ

1سری

30000000

30

15

پمپ انتقال روغن

2

7000000

7

16

باسکول توزین خط تولید

2

25000000

25

17

هزینه نصب و راه اندازی

 

 

1/73

جمع

 

 

1/1535

 

 

وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه

ردیف

شرح

تعداد

قیمت واحد( ریال)

هزینه کل( میلیون ريال)

1

وانت نیسان

1

90000000

90

2

لیفتراک برقی

1

35000000

35

جمع

 

 

125

 

هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف

شرح

هزینه کل( میلیون ريال)

1

لوازم اداری ( میز، صندلی، فایل، گوشی تلفن، کامپیوتر، فکس و ...)

25

2

لوازم آشپزخانه

10

جمع

35

 

هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف

شرح

هزینه کل( میلیون ریال)

1-

2-

3-

4-

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوز ها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد اولیه سوخت ، انرژی ودستمزد)

10

5

24

7/382

جمع

7/421

 

جدول هزینه های ثابت طرح

ردیف

شرح

هزینه کل( میلیون ريال)

1

زمین

300

2

محوطه سازی و ساختمان

5/1833

3

تاسیسات و تجهیزات

477

4

وسائط نقلیه

125

5

ماشین آلات و تحهیزات

1/1535

6

تجهیزات اداری و کارگاهی

35

7

متفرقه و پیش بینی نشده

2/215

8

هزینه های قبل از بهره برداری

7/421

جمع

5/4942

 

هزینه های جاری طرح

مواد اولیه و بسته بندی

ردیف

مواد اولیه و بسته بندی

مصرف سالیانه(تن)

هزینه واحد

هزینه کل (میلیون ریال)

ریالی

ارزی

1

بادام زمینی

6400

1800000

 

11520

جمع

 

 

 

11520

 

حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی

ردیف

شرح

تعداد

حقوق ماهیانه(ريال)

حقوق سالیانه (میلیون ريال)

1

مدیر عامل

1

5500000

42

2

بازاریابی و فروش

3

3500000

90

3

خدمات داخلی

1

3500000

24

جمع

4

 

156

مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما( معادل 70% جمع حقوق)

2/109

جمع کل

2/265

 

حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی

ردیف

شرح

تعداد

حقوق ماهیانه

 ( ريال)

حقوق سالیانه

( میلیون ريال)

1

مدیر تولید

1

45000000

42

2

تکنسین

1

4500000

30

3

کارگر خط تولید

17

3500000

408

4

کارگر فنی

1

3500000

30

جمع

20

 

510

مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما( معادل 70% جمع حقوق)

357

جمع کل

867

 جمع کل حقوق ومزایای پرسنل:

پرسنل تولیدی+ پرسنل غیر تولیدی

4/1132=2/265+867

هزینه سوخت و انرژی

ردیف

شرح

واحد

مصرف سالیانه

هزینه واحد (ريال)

هزینه کل (میلیون ریال)

1

برق مصرفی

کیلووات ساعت

81600

1350

6/1101

2

آب مصرفی

متر مکعب

13500

500

7/6

سوخت مصرفی

3

گازوئیل

لیتر

60000

200

12

4

بنزین

لیتر

9000

800

2/7

جمع

 

 

9/1126

 

 

 

استهلاک، تعمیر ونگهداری

ردیف

شرح

ارزش دارائی ( میلیون ریال)

استهلاک

تعمیر و نگه داری

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

ساختمان

1686

10

6/168

2

7/33

2

تاسیسات

477

12

2/57

5

8/23

3

وسائط نقلیه

125

20

25

10

5/12

4

ماشین آلات و تجهیزات

1/1535

10

5/153

5

7/76

5

تجهیزات اداری

35

20

7

10

5/3

جمع

 

 

3/411

 

2/150

               

 

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف

شرح

هزینه(میلیون ريال)

1

مواد اولیه و بسته بندی

11520

2

حقوق و دستمزد

2/1132

3

سوخت و انرژی

9/1126

4

تعمیر و نگه داری

2/150

5

استهلاک

3/411

6

پیش بینی نشده

717

جمع

6/15057

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

ردیف

شرح

هزینه (میلیون ريال)

هزینه ثابت

هزینه متغیر

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اولیه و بسته بندی

11520

0

0

100

11520

2

حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی

867

 

 

30

1/260

3

سوخت و انرژی

9/1126

 

 

80

5/901

4

تعمیر و نگه داری

2/150

 

 

80

120

5

هزینه اداری و فروش(1%فروش)

2/190

 

 

100

2/190

6

بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت)

8/9

 

 

0

0

7

پیش بینی نشده

2/693

 

 

65

5/450

8

استهلاک

3/411

 

 

0

0

جمع

 

 

 

0

3/13442

 

 

 

 

 

سرمایه در گردش

ردیف

شرح

هزینه کل ( هزارریال)

1

مواد اولیه( 2ماه مواد اولیه و بسته بندی)

1920

2

تنخواه گردان ( 20روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد اولیه و بسته بندی)

5/196

جمع

5/2116

 

جدول سرمایه گذاری

هزینه های طرح

جمع ( میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت

5/4942

هزینه های قبل از بهره برداری

7/421

سرمایه در گردش

5/2116

جمع

7/748

قیمت تمام شده هر واحدتولید

           

                                                               6/15057           جمع هزینه های سالیانه تولید

01/2375= ---------------- = -----------------------------= قیمت تمام شده

                                      6340                     ظرفیت سالیانه تولید

قیمت فروش کالا

قیمت فروش کالا بر اساس متوسط قیمت کالای مشابه در بازار در نظر گرفته میشود.

میلیون ریال 19020= 6340*3000 فروش کل

-          محاسبه نقطه سر به سر:

                9/1315                                                                         هزینه ثابت تولید

23%=---------------------+درصد نقطه سر به سر=100*----------------------------------------------

               3/13442                                                                   هزینه متغیر تولید – فروش

 

 

میزان فروش در نقطه سر به سر

                         

 

                                  9/1315                                    هزینه ثابت

5/4537= --------------------------------------- = -------------------------

                                3/13442                                  هزینه متغیر

               -------------------------------------- - 1 ------------------------ -1

                                 19020 

سود ناویژه

سود ناویژه = هزینه های تولید سالیانه – فروش سالیانه

4/3962= 6/15057 – 19020

محاسبه سود ویژه

سود ناویژه:                                  4/3962

کسر میشود: هزینه های عملیاتی شامل:

- حقوق و دستمزد پرسنل اداری                         2/265

- هزینه های اداری فروش                                2/190

 

سود عملیاتی

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتب شامل:

- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری            8/210

سود ویژه قبل از کسر مالیات                                     1/3296

 

نرخ بازدهی سرمایه

                 1/3296                         سود ویژه قبل از کسر مالیات

66% =------------------------ = -----------------------------------------

                 5/4942                            سرمایه گذاری ثابت

-          دوره برگشت سرمایه:

               5/4942             سرمایه گذاری ثابت طرح

4/1 = ---------------- =  ----------------------------

               1/3296           سود ویژه قبل از کسر مالیات

 

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص = {( تعمیر و نگه داری + سوخت و انرژی +مواد اولیه و بسته بندی)}- (فروش کل)

9/6222 = (2/150+ 9/1126 +11520) – 19020 = ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده خالص = {( استهلاک قبل از بهرا برداری + استهلاک دارائیها)}- (ارزش افزوده ناخالص)

8/5600 = (8/210 +3/411)- 9/6222= ارزش افزوده خالص

 

                                  9/6222                ارزش افزوده ناخالص

32/0= -------------- = ------------------------------------ = نسبت افزوده ناخالص به فروش

                                   19020                    فروش کل

 

                       6/5600                      ارزش افزوده خالص

29/0 =  ------------------------- = ----------------------------- = نسبت افزوده خالص به فروش

                      19020         س                   فروش کل

 

 

 

بررسی د سترسی به امکانات اولیه مربوط به تحویل کار نهائی

تجهیزات و خط تولید این محصول از کشور ایتالیا وارد خواهند شد. نیروهای انسانی مورد نیاز نیاز نیز از نیروهای بی کار موجود در بازر کار پس از مصاحبه ، جذب شرکت خواهند شد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر