پرسشنامه خوشناسی عشق شناسی

پرسشنامه خودسنجی عشق

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/20

نظرات 0

 جملات زير را با دقت بخوانيد و ميزان مطابقت هريك از آنها را با وضعيت خود بسنجيد. در مورد هرجمله،، از 1 تا 9 را انتخاب كنيد. نمره 9 نشانگر تطابق كامل جمله مورد نظر با وضعيت شماست و نمره 1 نشان مي‌دهد كه آن جمله هيچ گونه تناسبي با ويژگي‌هاي شما ندارد. نمرات 2 تا 8 به ترتيب، وضعيت نسبي تطابق را مي‌رساند. سپس به جدول خود سنجي مراجعه كنيد. مطابق اين جدول، در برابر هريك از داستان‌هاي 26 گانه 4 يا 8 جمله تأكيدي آورده شده است كه شما مي‌توانيد نمراتي را كه به آن جمله‌ها داده‌ايد، باهم جمع و حاصل را بر تعداد آن جمله‌ها تقسيم كنيد تا ميانگين نمرة هر داستان به دست آيد كه عددي بين 1 تا 9 خواهد بود كه هر نمره، ميزان تطابق آن داستان را با وضعيت شما مشخص مي‌كند.

براي نمونه، اگر نمره به دست آمده براي داستان مورد نظر 3 يا كمتر باشد، آن داستان ربطي به شما و روابط عاشقانه‌تان ندارد؛ در حالي كه نمرة 7 يا بالاتر نشان مي‌دهد كه شما به شدت تحت تأثير آن داستان قرار داريد و نمرات 3 تا 7 از تمايل نسبي شما نسبت به آن داستان حكايت مي‌كند.
توجه داشته باشيد كه ممكن است در چند داستان نمرة 7 يا بالاتر به دست آوريد؛ كه اين امر نشانگر تأثيرپذيري شما از بيش از يك داستان عشقي خواهد بود؛ بدين معنا كه، احتمالاً شما به داستان‌ها و روابط متعددي گرايش داريد.
1 ـ در روابط صميمانه، خودم را در نقش يك معلم احساس مي‌كنم.
2 ـ من اعتقاد دارم كه روابط صميمانه همانند روابط حكومتي است. يكي بايد مسئول همه تصميم‌گيري‌ها باشد و حرف آخر را بزند و من ترجيح مي‌دهم كه همسرم تصميم گيرنده باشد.
3 ـ به نظر من براي رسيدن به حدي از اعتماد در رابطه، لازم است هركسي تمام فعاليت‌هاي همسرش را زير نظر داشته باشد.
4 ـ گاهي به كارهايي دست مي‌زنم كه باعث وحشت همسرم (معشوقم) مي‌شود؛ چون فكر مي‌كنم كه خوب است يكي از طرفين كمي از ديگري بترسد.
5 ـ من معمولاً جذب افرادي مي‌شوم كه خصوصيات عجيب و غريب و غيرمعمول دارند، افرادي با ويژگي‌هاي تقريباً شبيه آنچه شما از يك آدم فضايي انتظار داريد.
6 ـ من دوست دارم كه هم زمان چند رابطه‌ي صميمي متنوع با جنس مقابل داشته باشم، هركدام آنها مي‌توانند جاي خاصي در زندگي من داشته باشند.
7 ـ يكي از جنبه‌هاي لذت بخش زندگي براي من اين است كه بتوانم از زيبايي همسرم (معشوقم) لذت ببرم.
8 ـ من معتقدم كه عشق هم مثل يك بازي است؛ گاهي مي‌بريد و گاهي مي‌بازيد.
9 ـ من نمي‌توانم با كسي رابطه برقرار كنم كه در عقايد ديني و معنوي