پرسشنامه آثار تاریخی و گردشگری

پرسشنامه آثار تاریخی و گردشگری

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/24

نظرات 0

         پرسشنامه 

1. شما تا چه حد از قدمت آثار تاریخی ایران آگاهی دارید؟ 
خیلی خوب خوب متوسط کم 
2. میزان تمایل شما نسبت به حضور گردشگران خارجی در ایران چقدر است؟ 
خیلی زیاد زیاد متوسط کم
3. تا چه میزان از جهانگردی داخلی اطلاع دارید؟ 
خیلی زیاد زیاد           متوسط           کم
4. نظر شما درباره ی برگزاری همایش های جهانگردی در ایران چیست؟ 
خیلی خوب خوب متوسط   نظری ندارم 
5. به نظر شما میزان تاثیر گذاری جهانگردی بر میراث فرهنگی چیست؟ 
خیلی زیاد زیاد متوسط کم
6. رابطه ی جهانگردی با امنیت اجتماعی را تا چه حد می دانید؟ 
خیلی زیاد زیاد متوسط کم
7. شما تا چه میزان از جهانگردی مجازی و الکترونیکی آگاهی دارید؟
خیلی زیاد زیاد متوسط کم
8. ارزش واهمیت صنعت گردشگری بر اقتصاد را تا چه حد می دانید؟ 
خیلی زیاد زیاد متوسط کم
9. میزان اثرات مثبت پیامدهای توسعه گردشگری بر اشتغال را تا چه حد می دانید؟ 
خیلی زیاد زیاد متوسط کم
10. وابستگی توسعه ی گردشگری با در آمد ملی را تا چه حد می دانید؟ 
خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر