دانلود پرسشنامه ترغیب مطالعه و تحقیق

پرسشنامه ترغیب به مطالعه و پژوهش

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/24

نظرات 0

 سئوالات پرسشنامه

1- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان تشویق آنها به فعالیت های پژوهشی موثر است ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
2- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان استفاده از کتابهای علمی و تحقیقی موثر است ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
3- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان گرایش آنها به تحقیقات گروهی تاثیر دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
4- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان بهره گیری از فضای کتابخانه ارتباط وجود دارد  ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
5 – آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان بهره وری عملی از نتایج تحقیق تاثیر دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
6- آیا میزان ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق با آگاهی مشاوران مدرسه ارتباط دارد ؟
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
7- آیا میزان مطالعه و تحقیق والدین دانش اموزان در ترغیب دانش آموزان بر مطالعه و تحقیق موثر است ؟
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
8- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان شکوفایی خلاقیت آنها ارتباط وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 

9- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان کشف استعدادهای تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد ؟
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
10- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان توجه آنها برای بهره گیری از منابع مرتبط با تحقیق ارتباط وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
11- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان افزایش مهارت آنها در مقاله‌نویسی موثر است ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
12- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان علاقمندی آنها به گنجاندن درس پژوهش در برنامه هفتگی موثر است ؟
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
13- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان فرهنگ سازی این روش برای بالا بردن سطح علمی آنها موثر است ؟
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
14- آیا روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد ؟
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
15- آیا روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان علاقمندی آنها به تحقیق کلاسی و کارهای گروهی موثر است ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
16- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق و ایجاد انگیزه رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
17- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق والدین آنها رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
18 - آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق و آموزش روش تحقیق رابطه وجود دارد  
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
19 - آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان کشف استعدادهای تحصیلی آنها رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
20- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان امادگی آنها برای نوشتن تحقیقات دانشجویی رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
21- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان افزایش مهارت آنها در مقاله نویسی رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
22-آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه وتحقیق بر میزان علاقه مندی به گنجاندن درس پژوهش در برنامه هفتگی آنها رابطه وجود دارد؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
23- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان تشویق آنها برای شرکت در مسابقات تحقیقی و پژوهشی رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
24 - آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان توجه آنها برای بهره گیری آنها از منابع مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 
25 آیا میزان ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق با آگاهی مشاوران مدرسه ارتباط دارد ؟ 
1- خیلی زیاد  2- زیاد  3- تاحدودی  4- کم  5- خیلی کم 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر