پرسشنامه بررسی عوامل کسری صندوق بانکی

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/20

نظرات 0

 پرسشنامه ای که پیش رو دارید  بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک می باشد و نیازی به درج نام شما نیست خواهشمند است با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

پاسخهای شما مارا در رسیدن به اهداف تحقیق قطعا یاری خواهد نمود.
الف) سابقه کار شما در شغل تحویلداری ................ سال
ب) رشته تحصیلی در دبیرستان یا هنرستان .................
ج) تحصیلات دانشگاهی ...................... رشته ....................
د) کدامیک از دوره های آموزشی زیر را گذرانده اید؟
  بدو خدمت     ….      بانکداری داخلی1    ….       حسابداری 1      …..         سیبا    ….        حقوق بانکی 1….  اموزش رفتاری کارکنان ….
توجه: با درنظر گرفتن  بازه زمانی یک ماه اخیر  به  سوالات بعدی  پاسخ دهید. 

ه) شما تا چه حدی خود را ملزم به رعایت نکات زیر می نمایید.
1- دقت در محاسبات ذهنی                   کم .....           زیاد.....
2- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت                                           کم......           زیاد.....
3- دقت در اصالت پول                                                                     کم.....            زیاد.....
4-  شمارش پول به یک روش واحد                                                      کم.......          زیاد.....
( تفکیک پولها از درشت به خرد-  یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)                                         
5- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری                                               کم.....           زیاد....
6- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه                                 کم ...           زیاد....  
7- دقت به متن چکها                                                                       کم ....          زیاد....
8- انطباق مبلغ دریافتی/ پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری              کم....           زیاد.....
9- ثبت بلافاصله سند                                                                       کم....           زیاد.....
10- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها                   کم.....           زیاد.....
11- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد                                       کم.....           زیاد.....
12-  نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه                            کم....           زیاد....
13-  خروج موقت یا  قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه                   کم....           زیاد....
14- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه                                          کم....          زیاد....  
15- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان                                              کم....          زیاد....
16- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری         کم....           زیاد....
17- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه)               کم....           زیاد....
و) تاچه حدی شرایط زیر حواس شمارا پرت می کند ؟ ( شمارا دچار عصبیت–  خیال پردازی- حدیث نفس و یا واکنش عملی می کند)
1- فیش هایی که توسط همکاران از پشت باجه اورده می شود.              کم.....           زیاد....
2- نا رضایتی از رفتار و عمکرد رئیس                                             کم......           زیاد....
3- شلوغی بیش از حد شعبه                                                       کم.....            زیاد.....
4- معیوب بودن دستگاه پول شمار                                                کم......           زیاد....
5- قطعی ارتباط به صورت مکرر                                                   کم......           زیاد....
6- استرس ذاتی شغل تحویلداری                                                  کم.......          زیاد.....
7- مشتری بد حجاب                                                                 کم.....           زیاد....
8- درخواست بی جای مشتری                                                      کم......          زیاد.....
9-  ناگزیر بودن به استفاده از تلفن هنگام دادوستد با مشتری                کم......          زیاد.....
10- دیر کردن پول رسانی خزانه و کمبود وجه در صندوق                    کم.......          زیاد.....
11- دعوای دو مشتری                                                               کم.......          زیاد.....
12- داشتن یک کار واجب که باید به خاطر ان مرخصی ساعتی بگیرید     کم.......          زیاد.....
13- دعوای خانوادگی                                                                 کم.......          زیاد.....
       
توجه: در پاسخ دادن به سوالات زیر اختلاف  حسابهای  کمتر یا مساوی پنج هزار ریال در هر روز در  نظر گرفته نشود.
ز) شما معمولا  چه مقدار کسری صندوقی می آورید که مجبور باشید خودتان آن را تامین کنید؟    بیشتر از پانصد هزار ریال در ماه  کمتر یا مساوی پانصد هزار ریال در ماه در ماه اخیر اتفاق نیافتاده است 
س) شما معمولا  چند بار در طول یک هفته دچار کسری یا فزونی صندوق می شوید؟ ( اعم از این که اختلاف پیدا بشود یا نشود) 
اصلا    .....      یک بار       .....     دوبار    ......      بیش از دو بار   .......

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر