پرسشنامه بررسی عوامل کسری صندوق بانکی

پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/20

نظرات 0

 پرسشنامه ای که پیش رو دارید  بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک می باشد و نیازی به درج نام شما نیست خواهشمند است با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

پاسخهای شما مارا در رسیدن به اهداف تحقیق قطعا یاری خواهد نمود.
الف) سابقه کار شما در شغل تحویلداری ................ سال
ب) رشته تحصیلی در دبیرستان یا هنرستان .................
ج) تحصیلات دانشگاهی ...................... رشته ....................
د) کدامیک از دوره های آموزشی زیر را گذرانده اید؟
  بدو خدمت     ….      بانکداری داخلی1    ….       حسابداری 1      …..         سیبا    ….        حقوق بانکی 1….  اموزش رفتاری کارکنان ….
توجه: با درنظر گرفتن  بازه زمانی یک ماه اخیر  به  سوالات بعدی  پاسخ دهید. 

ه) شما تا چه حدی خود را ملزم به رعایت نکات زیر می نمایید.
1- دقت در محاسبات ذهنی                   کم .....           زیاد.....
2- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت                                           کم......           زیاد.....
3- دقت در اصالت پول                                                                     کم.....            زیاد.....
4-  شمارش پول به یک روش واحد                                                      کم.......          زیاد.....
( تفکیک پولها از درشت به خرد-  یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)                                         
5- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری                                               کم.....           زیاد....
6- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه                                 کم ...           زیاد....  
7- دقت به متن چکها                                                                       کم ....          زیاد....
8- انطباق مبلغ دریافتی/ پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری              کم....           زیاد.....
9- ثبت بلافاصله سند                                                                       کم....           زیاد.....
10- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها                   کم.....           زیاد.....
11- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد                                       کم.....           زیاد.....
12-  نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه                            کم....           زیاد....
13-  خروج موقت یا  قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه                   کم....           زیاد....
14- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه                                          کم....          زیاد....  
15- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان                                              کم....          زیاد....
16- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری         کم....           زیاد....
17- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه)               کم....           زیاد....
و) تاچه حدی شرایط زیر حواس شمارا پرت می کند ؟ ( شمارا دچار عصبیت–  خیال پردازی- حدیث نفس و یا واکنش عملی می کند)
1- فیش هایی که توسط همکاران از پشت باجه اورده می شود.              کم.....           زیاد....
2- نا رضای