پروژه مهندسی نرم افزار UML مرخصی بخش بیست و ششم

پروژه مهندسی نرم افزار UML مرخصی بخش بیست و ششم

9-13- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج

نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج

9-14- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی
 
 نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی
 
9-15- نمودار فعالیت لغو مرخصی
نمودار فعالیت لغو مرخصی

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر