نسبتهای مالی کارخانه شیر

نسبتهای مالی کارخانه شیر

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 1- سرمايه گذاري ثابت طرح 

 

1-1- زمين محل اجراي طرح :

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

400

100000

40

 

 

 

 

 

 

2-1- محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت        ( متر مربع )

هزينه واحد          ( ريال )

هزينه كل         ( ميليون ريال )

1

خاكبرداريدي

260

50000

13

2

ديوار كشي

200

500000

100

3

فضاي سبز ، خيابان كشي

100

200000

20

جمع

--

-

133

 

 

 

1-1-        ساختمانها :

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

سالن توليد

150

1000000

150

2

انبار

40

1100000

44

3

ساختمان اداري و سرويس ها

30

1200000

36

4

ساختمان نگهبان و سرايدار

20

1000000

20

5

موتورخانه

15

1100000

5/16

جمع

255

-

5/266

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1- تاسيسات و تجهيزات :

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

برق رساني ( حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه )

 

 

 

100

2

سيستم اطفاي حريق

 

 

 

5

3

آبرساني ( حق انشعاب و لوله كشي و ...)

 

 

 

10

4

موتور پمپ و متعلقات

 

 

 

20

5

تأسيسات گرمايش و سرمايش

 

 

 

7

6

سيستم تهويه

 

 

 

9

7

حفر و تجهيز چاه

يك حلقه

80

جمع

 

 

 

231

 

 

 

6-1- وساط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

قيمت واحد      ( ريال )

هزينه كل            ( ميليون ريال )

1

كاميون متوسط

1

450000000

450

2

وانت

1

70000000

70

جمع

-

-

70

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي:

رديف

شرح

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

12

2

لوازم آشپزخانه

7

جمع

19

 

 

 

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

20

2

اخذ جواز تأسيس و ساير مجوزها

10

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

7

جمع

37

 

 

 

5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد          ( ريال )

هزينه كل          ( ميليون ريال )

1

شير سرد كن 5/2 تني

3

85000000

255

2

وسايل آزمايشگاه

1

1000000

1

3

بيدون جهت جمع آوري شير

40

400000

16

4

تانكر حمل شير 5/8 تني

1

9000000

90

جمع

-

-

362

 

 

 

1-    هزينه هاي جاري طرح :

1-2- مواد اوليه و بسته بندي :

                                        

رديف

مواد اوليه و بسته بندي

مصرف ساليانه تن

هزينه واحد

هزينه كل           ( ميليون ريال )

ريالي

ارزي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

جمع

0

0

0

0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزينه هاي ثابت طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

زمين

40

2

محوطه سازي و ساختمانها

5/399

3

تأسيسات و تجيهزات

231

4

وسايط نقليه

70

5

ماشين آلات و تجهيزات

0/362

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

19

7

هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده ( 5% جمع بالا)

08/560

8

هزينه هاي قبل از بهره بهره برداري

37

جمع

58/1214

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه ( ميليون ريال )

1

مدير طرح

1

4000000

48

2

حسابدار

1

2500000

30

 

 

 

جمع

2

-

30

مزايا و پاداش و حق بيمه كار فرما ( معادل 70% جمع حفوق )

21

جمع كل

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه    ( ميليون ريال )

1

راننده

3

2000000

72

2

نگهبان

1

2000000

24

3

تكنسين آزمايشگاه

1

25000000

30

4

مسئول خريد شير

2

25000000

60

5

كارگر

1

2000000

24

جمع

5

-

210

مزايا و پاداش و حق بيمه كار فرما ( معادل 70% جمع حفوق )

147

جمع كل

357

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل : توليدي+ غير دولتي

 

 

 

 

 

 

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد       ( ريال )

هزينه كل          ( ميليون ريال )

1

روغن

ليتر

50

10000

5/0

2

برق

كيلو وات ساعت

25000

200

5

3

آب

متر مكعب

2000

250

5/0

4

بنزين

ليتر

900

800

72/0

5

گازوئيل

ليتر

7000

165

155/1

جمع

-

-

875/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري:

رديف

شرح

ارزش دارايي     ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

محوطه سازي و ساختمانها

5/399

10

95/39

2

99/7

2

تأسيسات و تجهيزات

231

12

72/27

5

55/11

3

وسايط نقليه

70

20

14

10

00/7

4

ماشين آلات و تجهيزات

362

10

2/36

5

10/18

5

تجهيزات ادري و كارگاهي

19

20

8/3

10

90/1

جمع

-

67/121

-

54/46

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح :

رديف

شرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

00/0

2

حقوق و دستمزد

00/408

3

سوخت و انرژي

88/7

4

تعمير و نگهداري

54/46

5

استهلاك

67/121

6

پيش بيني نشده ( 5/0 جمع رديف 1 الي 4)

12/23

جمع

21/607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد :

رديف

شرح

هزينه     ( ميليون ريال )

استهلاك

هزينه متغير

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

00/0

0

00/0

100

00/0

2

حقوق  و دستمزد

00/408

70

60/285

30

40/122

3

سوخت و انرژي

88/7

20

58/1

80

30/6

4

تعمير و نگهدار ي

54/46

20

31/9

80

23/37

5

هزينه اداري و فرش ( 1% فروش)

50/9

0

00/0

100

50/9

6

بيمه كارخانه ( دو در هزار سرمايه ثابت)

43/2

100

43/2

0

0

7

پيش بيني نشده

12/23

35

09/8

65

03/15

8

استهلاك

67/121

100

67/121

0

0

جمع

14/619

-

67/428

-

46/190

               

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل( ميليون ريال)

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

00/0

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هزينه مواد اوليه)

76/35

جمع

76/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

58/1177

هزينه هاي قبل از بهره برداري

00/37

سرمايه در گردش

76/35

جمع

33/1250

 

 

 

3- قيمت تمام شده هر واحد توليد (تن ):

ريال 90/280152  = جمع هزينه هاي ساليانه توليد   =            قيمت تمام شده

                                         ظرفيت ساليانه توليد                          واحد محصول

2-    قيمت فروش كالا:

مقدار شير قابل خريداري 5/8 تن و با توجه به 260 روز كاري ، سالانه 2210 تن مي باشد

بهاي فروش بازاي هر تن =     43/0            ميليون ريال

تناژ فروش =                             2210       تن

كل درآمد فروش =                   0/950        ميليون ريال

محاسبه نقطه سربه سر :

درصد               %4/56    =    هزينه ثابت توليد      ×100

                                            هزينه متغير توليد فروش

ميزان فروش در نقطه سر به سر:

ميليون ريال   13/536     =   هزينه ثابت  ×100

                                           هزينه متغير   -1

                                           فروش كل

ميليون ريال 16/33        سود ناويژه             =    هزينه هاي توليد ساليانه      = فروش ساليانه

محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه :                         16/331               ميليون ريال

كسر مي شود: هزينه هاي عملياتي شامل:           

- حقوق و دستمزد پرسنل اداي              00/51     ميليون ريال

- هزينه هاي اداري و فروش                   50/9       ميليون ريال

سود عملياتي :                66/270                    ميليون ريال

كسر مي شود: هزينه هاي غير عملياتي شامل :

- استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )       50/18  ميليون ريال

- سود ويژه قبل از كسر ماليات                     16/252               ميليون ريال

نرخ بازدهي سرمايه :

در صد %4/21    = سود ويژه قبل از كسر ماليات

                                   سرمايه گذاري ثابت

دوره بازگشت سرمايه :

سال 7/4              = سرمايه گذاري ثابت طرح

                          سود ويژه قبل از كسر ماليات

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص = ( تعمير و نگهداري + سوخت و انرژي + مواد اوليه و بسته بندي ) (فروش كل ) ميليون ريال 89/895

ارزش افزوده خالص = ( استهلاك قبل از بهره برداري + استهلاك دارائيها )                   ( ارزش افزوده ناخالص ) ميليون ريال 72/755

در صد %3/94     = ارزش افزوده ناخالص  = ارزش افزوده ناخالص به فروش

                                  فروش كل

در صد %5/79     =   ارزش افزوده خالص  = ارزش افزودهخالص به فروش

                                    فروش كل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayaneco

1- سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-1- زمين محل اجراي طرح :

متراژ

نوع رهن

قيمت كل ( ميليون ريال )

50

واحد تجاري

150

 

 

 

2-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد

( ريال )

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

رايانه روميزي

2

600000

12

2

پرينتر ليزرجت

2

2500000

5

3

پرينتر اينگ جت A3

1

2000000

2

4

UPS

1

10000000

5

5

پلاتر

1

30000000

35

6

اسكنر A3

 

 

 

1000000

1

جمع

3-1- وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد

( ريال )

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

موتور سيكلت

1

10000000

10

جمع

10

 

 

 

4-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

10

2

لوازم آشپزخانه

10

3

ابزار آلات كارگاهي ( در صورت نياز )

10

جمع

30

 

 

 

5-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

10

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

20

جمع

30

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال)

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

10

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

20

جمع

30

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

زمين

150

2

وسايط نقليه

10

3

ماشين آلات و تجهيزات

60

4

تجهيزات اداري و كارگاهي

30

5

متفرقه و پيش بيني نشده

20

6

متفرقه و پيش بيني نشده

30

جمع

300

 

1-    هزينه هاي جاري طرح

1-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه

( ريال )

حقوق ساليانه

( ميليون ريال )

1

1

4000000

4000000

48

2

1

2000000

2000000

24

3

1

2000000

------

24

جمع

-------

 

 

 

96

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

67

جمع كل

163

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه

( ريال )

حقوق ساليانه

( ميليون ريال )

1

كارشناس و  مهندس كامپيوتر

2

3000000

72

2

كارشناس حسابداري

1

2500000

30

جمع

 

------

102

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

71

جمع كل

173

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :

توليدي + غير توليدي = 173+163= 336

1-2-    هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد           ( ريال )

هزينه كل     ( ميليون ريال )

1

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

30000

150

5/4

2

آب مصرفي

متر مكعب

2000

250

5/0

3

تلفن 

2/4

سوخت مصرفي

4

گاز

متر مكعب

5000

160

8/0

جمع

10

             

 

 

 

4-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

وسايط نقليه

10

20

2

10

1

2

ماشين آلات و تجهيزات

60

10

6

5

3

3

تجهيزات اداري

30

20

6

10

3

جمع

312

14

----

7

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري :

رديف

شرح

هزينه كل                   ( ميليون ريال )

1

حقوق و دستمزد

336

2

سوخت و انرژي

10

3

تعمير و نگهداري

7

4

استهلاك

14

5

هزينه اداري و فروش (1% فروش )

5

6

پيش بيني نشده

28

 

جمع

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد :

رديف

شرح

هزينه           ( ميليون ريال )

هزينه ثابت

هزينه متغير 

 

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

حقوق و دستمزد كاركنان توليدي

173

70

1/121

30

9/51

2

سوخت و انرژي

10

20

2

80

8

3

تعمير و نگهدري

7

20

4/1

80

6/5

4

بيمه كارخانه ( دو  در هزار سرمايه ثابت )

6/0

100

6/0

0

0

5

پيش بيني نشده

4/15

35

4/5

65

10

6

استهلاك

14

100

14

0

0

جمع

220

----

5/144

-----

5/75

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

-----

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هيزينه مواد و بسته بندي )

15

جمع

15

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

270

هزينه هاي قبل از بهره بردراي

30

سرمايه در گردش

15

جمع

315

 

 

 

جدول در آمد طرح ( ارقام به ميليون ريال )

رديف

شرح

تعداد

ارزش واحد

ارزش كل

1

قرار داد مشاوره و پياده سازي اتوماسيون

15

10

150

2

اداري

6

15

90

3

قرار داد پياده سازي سيستم مديريت

12

15

180

4

انجام امور حسابداري حسابرسي رايانه اي

5

8

40

5

نصب شبكه رايانه اي

5

6

30

جمع

43

-----

490

 

 

 

 

3-ظرفيت توليد :                                                 43    تن

2-            قيمت فروش واحد :                           00000 114    ريال

3-            فروش كل :                                                 490  ميليون ريال

4-            قيمت تمام شده هر واحد توليد :             5120000     ريال

5-            محاسبه نقطه سربه سر:

در صد نقطه سر به سر 100 × [ ( هزينه متغير توليد- فروش ) / هزينه ثابت توليد ) ]

35% = 100 × [( 5/75 490 ) ÷ 5/144 )]

6-           ميزان فروش در نقطه سر به سر :

فروش در نقطه سر به سر = [( فروش كل  / هزينه متغير ) 1 )] / هزينه ثابت توليد 171=[ ( 490 ÷5/75 ) -1 ] ÷5/144

7-           سود ناويژه : 270 = 220 490 = هزينه توليد فروش كل

8-           محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه :

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :

حققو و دستمزد پرسنل اداري                                   (163)

هزينه اداري و فروش                                                 (5)

هزينه هاي عملياتي

سود عملياتي                                                         102

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل :

استهلاك هزينه هاي قل از بهره برداري ( دو ساله )        (15)

سود ويه قبل از كسر ماليات                                       87

9-           نرخ برگشت سرمايه :

32% = 100 × سرمايه گذاري ثابت ÷سود ويژه

10-      دوره برگشت سرمايه :                                     38 ماه 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر