پرسشنامه بررسی علل افت تحصیلی

پرسشنامه علل افت تحصیلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/16

نظرات 0

 


(جنسيت:پسر o ،دختر o               ، موقعيت: شهر o  ، روستا o             ، شهرستان/ناحيه /منطقه.    )

 

رديف

 

بسیار زیاد

زياد

متوسط

كم

خیلی کم

1

ميزان علاقه شما به رشته تحصيلي تا چه حد در افت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

2

ميزان تحصيلات پدر تا چه حدي در جلوگيري از افت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

3

ميزان تحصيلات مادر تا چه حدي در جلوگيري از افت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

4

روش تدریس معلم به چه میزان درافت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

5

ملم،مدير،دوستان وآشنايان تا چه اندازهدر جلوگيري  از افت تحصيلي شما موثر هستند؟

 

 

 

 

 

6

رسانه های جمعی مثل رادیووتلویزیون....چقدراز افت تحصيلي شما جلوگيري مي كند؟

 

 

 

 

 

7

تعداد اعضاي خانواده در افت تحصيليتان چقدر موثر است؟

 

 

 

 

 

8

رابطه ي صميمي وعاطفي والدين تا چه اندازه از افت تحصيلي شما جلوگيري مي كند؟

 

 

 

 

 

9

آياميزان نظارت وپيگيري والدين درجلوگيري از افت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

10

محيط گرم وعاطفي خانواده در افت تحصيلي شما چقدر نوثر است؟

 

 

 

 

 

11

شغل پدر تان تا چه ميزان در افت تحصيليتان موثر هستند؟

 

 

 

 

 

12

آيا اختلاف با والدين  در افت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

13

تمايل به در س خواندن در صورت مشاهده شغل ارزشمند  تا چه ميزان از افت تحصيلي جلوگيري مي كند؟

 

 

 

 

 

14

امكانات تحصيلي در محيط مدرسه وخانه تا چه ميزان در افت تحصيلي شما موثر است؟

 

 

 

 

 

15

توجه به مشكلات روحي وجسمي شما در افت تحصيلي چقدر موثر است؟

 

 

 

 

 

16

درآمد ماهيانه والدين تا چه اندازه در بوجود امدن افت تحصيلي موثر است؟

 

 

 

 

 

17

حجم زياد كتب درسي در افت تحصيلي تا چه ميزان موثر است؟

 

 

 

 

 

18

آياسرگرمي ها وبازي  ها روزانه در افت تحصيلي موثر است؟

 

 

 

 

 

19

آيا تشويق والدين در جلوگيري از افت تحصيلي موثر است؟

 

 

 

 

 

20

ميانگين روزانه چند ساعت مطالعه داريد؟

کمترازیک ساعت

بین1تا2 ساعت

بین2تا3 ساعت

بین3تا4 ساعت

بیش از4 ساعت

 

 

 

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر