پرسشنامه ایثار

پرسشنامه ایثار

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/29

نظرات 0

 جامعه ما، جامعه اي است مبتني بر ارزش ها، باورها و اعتقادات افراد آن كه بخش اعظمي از اين باورها، ريشه در عقايد ديني و مذهبي افراد دارد. در جامعه كنوني ما، سعي بر اين است كه از مباني و اعتقادات مذهبي در راه اعتلا و پيشرفت كشور بهره گرفته شود. يكي از اين اعتقادات ايثار است كه مي توان آن را يكي از ناب ترين و زيباترين آموزه هاي اسلامي دانست. پرسش نامه اي كه پيش رو داريد، به منظور بررسي همه جانبه ي ايثار و ترويج آن به عنوان يك فرهنگ و تأثيرش بر فرد و اجتماع و بخش هاي گوناگون آن تهيه و تنظيم شده است كه سعي شده علاوه بر جنبه مذهبي به ساير جنبه هاي آن نيز توجه گردد.

بنابراين خواهشمنديم با دقت هر چه بيشتر به سؤالات پاسخ دهيد تا نتايج بدست آمده، دقيق تر باشد پيشاپيش از همكاري شما سپاسگذاريم.

1-شما بيشتر از چه طريقي با ايثار و اثرات آن در اجتماع و افراد آشنا شده ايد؟
1)خانواده و اعتقادات 2)رسانه و مطبوعات 3)مدرسه 4)تحقيق و پژوهش
2-تأثير خانواده در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
1)خوب 2)متوسط 3)ضعيف
3- ايا ايثار افراد در يك خانواده باعث شادابي و آرامش روحي رواني خانواد مي شود؟
1)بلي 2)تا حدودي 3)خير
4-تأثير مدرسه در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
1)خوب 2)متوسط 3)ضعيف
5-تأثير ايثار در رابطه دوستي و همدردي دانش آموزان چگونه است؟
1)عالي 2)خوب 3)متوسط 4)ضعيف
6-ايثار يك معلم در تدريس و عملكرد او مؤثر است؟
1)بلي 2)تا حدودي 3)خير
7-تأثير رسانه و مطبوعات در آموزش و ترويج ايثار چگونه است؟
1)خوب 2)متوسط 3)ضعيف
8-به نظر شما آيا بين اعتقادات مذهبي و ايثار رابطه اي وجود دارد؟
1)بلي 2)خير
9-كاربرد ايثار در جامعه در چه زمينه هايي مي باشد؟
1)مذهبي 2)فرهنگي 3)اقتصادي 4)هر سه
10-آيا ايثار يك الگوي فردي است يا اجتماعي؟
1)فردي 2)اجتماعي 3)هر دو

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر