پرسشنامه انگیزه مطالعه

پرسشنامه ایجاد انگیزه مطالعه کتاب غیر درسی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/29

نظرات 0

 همانطور که می دانید گرایش به مطالعه می تواند افقهای تاریک ذهن انسان را به روشنایی تبدیل کند. ولی متأسفانه در جامعه ی امروزی خصوصاً بین جوانان و نوجوانان عادت مطالعه همواره کمرنگ گردیده است. خواهشمند است به سؤالات زیر که جهت تحقیق پیرامون راه های ایجاد انگیزه  به مطالعه کتب غیر درسی تدوین شده است با دقت نظر کافی پاسخ دهید.

رديف گويه ها خيلي كم كم بي تفاوت زياد خيلي زياد
1 تعداد تحصیل کرده های جامعه دلیجان عامل مؤثری در گرایش دانش آموزان دوره ی متوسطه به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
2 وجود کتابخانه های عمومی در شهرستان و ارائه خدماتی مانند کتب مورد نیاز و سالن مطالعه مناسب می تواند دانش آموزان را به مطالعه کتب درسی تشویق نماید.
3 کتاب فروشی ها و نوع کتاب های آنها در مطالعه کتب غیر درسی دانش آموزان مؤثر است.
4 ترغیب و تشویق و ایجاد فرهنگ مطالعه به عنوان یک ارزش از رسانه های گروهی مانند رادیو، تلویزیون در گرایش به مطالعه نقش دارد.
5 بالا بردن قیمت کتاب های غیر درسی از علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی این گونه کتاب ها می کاهد.
6 جهت گیری مسئولان فرهنگی جامعه در ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه ی آن گونه کتب غیر درسی می باشد.
7 پدیده ی بیکاری در جامعه انگیزه و علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی را کاهش می دهد.
8 گسترش پدیده ی اعتیاد در جامعه از علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی مؤثرند.
9 مساجد و مبلغین مذهبی در گرایش علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی مؤثرند.
10 برنامه های تلویزیون عامل کاهش علاقه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی می باشد.
11 فرهنگ مطالعه به طور عام جزء سنین و فرهنگ جامعه نبوده است لذا پافشاری بر آن تأثیری در تقویت انگیزه ی مطالعه ی کتب غیر درسی ندارد.
12 رفع تبعیضات در جامعه می تواند گرایش دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی تقویت کند.
13 مسئولین جامعه در هدایت دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی نقش دارند.
14 دبیران دبیرستان عامل مؤثری برای ایجاد انگیزه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی دانش آموزان هستند.
15 مطالعه و ادامه تحصیل معلمان به ویژه دبیران دبیرستان ها در تقویت انگیزه ی مطالعه ی دانش آموزان به کتی غیر درسی مؤثر می باشد.
16 کتابخانه ی مدرسه، نوع کتاب و منظم بودن آنها وسیله ای برای تشویق دانش آموزان به کتب غیر درسی.
17 برگزاری مسابقات کتابخوانی می تواند در مطالعه ی دانش آموزان به کتب غیر درسی.
18 حجم زیاد کتاب های درسی سبب کاهش مطالعه ی دانش آموزان در کتب غیر درسی است.
19 معرفی یک کتاب در هر هفته در تابلوی مدرسه عامل ایجاد انگیزه ی دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی.
20 بیان خلاصه ی کتاب در یک روز هفته به طور منظم در مراسم صبحگاهی و دادن جایزه یکی از عوامل گرایش دانش آموزان به مطالعه ی کتاب غیر درسی است.
21 تحصیلات اعضاء خانواده عامل مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
22 وضعیت اقتصادی خانواده عامل مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
23 وجود کتابخانه و اتاق مطالعه ی مخصوص دانش آموزان در خانه عامل مؤثری در تشویق آنها به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
24 برنامه ی منظم پدر و مادر در شبانه روز برای مطالعه در فرزندان آنها انگیزه ی مطالعه را تقویت می کند.
25 ترغیب و تشویق والدین و اعضاء خانواده انگیزه ی مطالعه ی کتب غیر درسی را در فرزندان تقویت می کند.
26 شغل پدر و مادر یکی از عوامل مهم در ترغیب فرزندان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
27 اصرار بیش از حد پدر و مادر به بالا بردن نمرات درسی فرزندان به مطالعه ی کتب غیر درسی را کاهش می دهد.
28 اختلاف خانوادگی مخصوصا بین پدر و مادر میزان مطالعه ی فرزندان در کتب غیر درسی را کاهش می دهد.
29 معتاد بودن پدر گرایش به مطالعه ی کتب غیر درسی را در فرزندان کاهش می دهد.
30 علاقه ی شدید دانش آموزان به ورزش مخصوصا فوتبال یکی از عوامل مهم کاهش مطالعه ی کتب غیر درسی است.
31 رفع ضعف قوای جسمانی مانند بینایی و شنوائی می تواند انگیزه به مطالعه ی کتب غیر درسی را افزایش دهد.
32 سطح هوش و استعداد دانش آموزان در تقویت انگیزه ی مطالعه ی کتب غیر درسی را افزایش می دهد.
33 پافشاری بیش از حد والدین جهت قبولی در کنکور دانشگاه ها انگیزه ی آنها به مطالعه ی کتب غیر درسی را کاهش می دهد.
34 دانش آموزی که علاقه ی شدید به مطالعه ی کتب غیر درسی دارد به نوعی توسط همکلاسان خود تحقیر می شود.
35 خصوصیت دوست پذیری و نفوذ هم کلاسان عامل تقویت انگیزه ی مطالعه.
36 دادن تحقیق توسط دبیران پیرامون دروس مربوطه عامل مؤثری در برانگیختن دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
37 برگزاری کنفرانس های مربوط به دروس در کلاس توسط دبیران عاملی برای تشویق دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
38 انتخاب کتاب نامناسب برای مطالعه از علاقه ی  دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیردرسی می کاهد.
39 ارائه الگوهای علمی و تربیتی توسط پدر و مادر عامل مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.
40 مربی امور تربیتی و اجرایی برنامه های پرورشی در مدرسه عامل مؤثری در ترغیب دانش آموزان به مطالعه ی کتب غیر درسی است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر