پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین

پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/23

نظرات 0

 با سلام ، احتراماً پرسش نامه اي كه در اختيار شما قرار گرفته است به منظور يك كار پژوهشي  است ، خواهشمند است به سؤالات زير با دقت پاسخ دهيد تا ما را در انجام اين تحقيق ياري كرده باشيد ، صداقت شما در امر پاسخگويي به سوالات عامل موفقيت ما را در امر پژوهش خواهد بود .                       با تشكر

الف : مشخصات پاسخگو
1- جنسيت =          1) زن             2) مرد 
2- وضعيت تأهل =   1) مجرد          2) متأهل 
3- سن = 1) كمتر از 25 سال      2) بين 25 تا 30 سال      3) بيش از 30 سال 
4- رشته تحصيلي =      1) حسابداري             2) فقه و مباني حقوق       
3) زبان و ادبيات فارسي       4) مديريت دولتي        5) مطالعات خانواده 
5- مقطع تحصيلي = 1) كارداني    2) كارشناسي    3) كارشناسي ارشد    4) دكترا 
6- ورودي سال = 1) 84       2) 85       3) 86      4) 87 
7- وضعيت اشتغال =     1) بيكار      2) شاغل 
8- ميزان متوسط درآمد ماهيانه خانواده =   1) كمتر از 300 هزار تومان 
2) بين 300 تا 500 هزار تومان         3) بيش از 500 هزار تومان 
9- تعداد اعضاي خانواده = 1) كمتر از 4 نفر    2) بين 4 تا 8 نفر    3) بيش از 8 نفر 
ب : نظرات پاسخگو =
1- به نظر شما پايبندي به دين در بين دانشجويان تا چه ميزان است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •

2- به نظر شما تا چه ميزان ارتباط با گروه همسالان كم اعتقاد بر روي پايبندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
3- به نظر شما چه ميزان وضعيت ظاهري دانشجويان در پايبندي به دين مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
4- به نظر شما تا چه ميزان وضعيت ظاهري اساتيد در پايبندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
5- به نظر شما تا چه ميزان اسلامي كردن فنون درسي در دانشگاه در پايبندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
6- به نظر شما برگزاري آئين مذهبي در دانشگاه تا چه ميزان در پايبندي به دين در دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
7- به نظر شما حجاب و رعايت آن تا چه ميزان در پايبندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
8- به نظر شما ميزان پوشش وآرايش تا چه ميزان در پايبندي به دين در دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
9- به نظر شما اهميت دادن به نماز تا چه ميزان در پاي بندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
10- به نظر شما برپايي نماز جماعت در دانشگاه تا چه ميزان در پايبندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
11- به نظر شما ميزان پايبندي اساتيد به دين تا چه ميزان در پايبندي به دين دانشجويان مؤثر است؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
12- به نظر شما اسلامي شدن فضا دانشگاه به چه ميزان در پايبندي به دين دانشجويان تأثير دارد؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •

13- به نظر شما سطح تحصيل خانواده تا چه ميزان در پايبندي به دين دانشجويان تأثير دارد؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
14- ميزان پايبندي به دين برحسب محل سكونت (مناطق پايين ، متوسط و بالايي شهر) چقدر است؟
- ميزان پايبندي منطقه شهري =  1) خيلي كم •     2) كم •    3 ) متوسط •    4) زياد •    5) خيلي زياد •
- ميزان پايبندي منطقه ميانه (قشر متوسط) 1) خيلي كم •  2) كم •  3 ) متوسط •  4) زياد •  5) خيلي زياد •
- ميزان پايبندي منطقه بالا (مرفه نشين) = 1) خيلي كم •  2) كم •  3 ) متوسط •   4) زياد •   5) خيلي زياد •
15- ميزان پايبندي به دين با توجه به محل سكونت چقدر است ؟
شهر = 1) خيلي كم •    2) كم •   3 ) متوسط •   4) زياد •   5) خيلي زياد •
روستا = 1) خيلي كم •    2) كم •   3 ) متوسط •   4) زياد •   5) خيلي زياد •
16- به نظر شما ميزان درآمد تا چه ميزان در پاييندي به دين دانشجويان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
17- به نظر شما رفاه اقتصادي در پايبندي به دين دانشجويان تا چه ميزان مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
18- به نظر شما تا چه اندازه فقر اقتصادي دانشجويان در پايبندي به دين آنها مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
19- به نظر شما سختگيري در مسائل اسلامي در دانشگاه تا چه ميزان در پايبندي دانشجويان به دين مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
20- به نظر شما دانشجويان تا چه ميزان كتب مذهبي را مطالعه مي كنند ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •
21- به نظر شما مطالعه مذهبي تا چه ميزان در پايبندي آنها به دين مؤثر است ؟
1) خيلي كم •       2) كم •       3 ) متوسط •       4) زياد •       5) خيلي زياد •

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر