پرسشنامه بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع

پرسشنامه بیمه عمر و پس انداز

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/20

نظرات 0

 هدف از اين پرسشنامه بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ايران مي‌باشد. بدون شك حوصله شما در پاسخ دقيق و صحيح به سؤالات پرسشنامه مي تواند به اعتبار اين پژوهش بيافزايد. اميد مي رود كه از نتايج اين تحقيق كليه شركتهاي بيمه و بيمه گزاران بيمه‌هاي عمر و پس انداز بهره گيرند.

خواهشمند است پاسخي را كه به بهترين وجه بيانگر انديشه و عقيده شماست با علامت (*) در يكي از گزينه هاي هر سؤال مشخص نمائيد.
مجدداً از فرصتي كه در اختيار اين پژوهش قرار مي دهيد سپاسگذارم.

پرسشنامه 
1-جنس:
زن  مرد 
2-سن:
20 تا 28 سال     29 تا 37     38 تا45    46 تا53     54تا 65 
3-سطح تحصيلات:
بيسواد    زير ديپلم    ديپلم يا فوق ديپلم       ليسانس      بالاتر از ليسانس 
4-شغل
كارمند بخش خصوصي     كارمند دولت  آزاد     خانه دار 
5-ميزان درآمد ماهيانه:
60000 تا 90000 تومان    90001 تا 120000 تومان 
120001 تا 150000  بالاتر از 150000 
6-تا چه حد با بيمه عمر و پس انداز آشنائيد؟
خيلي زياد     زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
7-ارائه اطلاعات مفيد و قابل اتكا توسط كارگزاران و نمايندگان بيمه را تا چه حد در استقبال مردم از بيمه هاي عمر و پس انداز مؤثر مي دانيد؟
خيلي زياد     زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
8-تا چه ميزان به شركتهاي بيمه در خصوص عمل به تعهدات خود در مورد بيمه عمر و پس انداز اعتماد داريد؟
خيلي زياد     زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
9-نقش بيمه عمر را در توسعه اقتصادي خانواده ها و اجتماع تا چه حد مؤثر مي دانيد؟
خيلي زياد     زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
10-به نظر شما نمايندگان بيمه تا چه ميزان داراي اطلاعات لازم از ماهيت بيمه عمر مي باشند؟
خيلي زياد     زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
11-ميزان اطلاع شما از نحوه سرمايه گذاري دخائر بيمه عمر و پس انداز در شركتهاي بيمه چقدر است؟
خيلي زياد     زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
12-اولين بار از چه طريقي با بيمه عمر آشنا شديد؟
تبليغات شركتهاي بيمه در روزنامه و مجلات 
تبليغات شركتهاي بيمه در صدا و سيما 
بحث و تبادل نظر با دوستان و آشنايان 
بحث و تبادل نظر با نمايندگي يا كارگزار بيمه 
13-«لطفاً انگيزه شخصي خود را از خريد «بيمه نامه عمر و پس انداز» با شماره 1 تا 5 اولويت‌بندي كنيد.
1-بالاترين انگيزه 5-پائين ترين انگيزه
14- آينده نگري و دورانديشي‌ام حكم مي نمايد كه بيمه نامه عمر خريداري كنم 
علاقه و احساس تعهد نسبت به افراد تحت تكفل 
امكانات مالي فعلي و احتمال كاهش يا قطع آن در آينده 
اعتماد و اطمينان نسبت به شركتهاي بيمه 
شناخت و قبول بيمه به عنوان يك ابزار سرمايه گذاري و تأمين آينده 
15- راهکارهای پیشنهادی در رابطه با افزایش استفاده از بیمه عمر را توضیح دهید. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر