پرسشنامه تست اضطراب

پرسشنامه تست اضطراب

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/21

نظرات 0

پرسشنامة شخصيتي تيپ ‎A يا ‎B

پرسشنامة زير را، با كشيدن دايره دور پاسخي كه با ويژگيهاي شخصيتي شما منطبق است، پر كنيد. تا مي‎توانيد سريع پاسخ دهيد و هيچ سؤالي را بدون پاسخ نگذاريد. 
1- آيا در مكالمات روزمرة‌خود روي برخي كلمات تأكيد مي‎كنيد؟ بلي   خير  ؟
2- آيا به طور سريع غذا مي‎خوريد و به طور سريع حرف مي‎زنيد؟ بلي   خير  ؟
3- به نظر شما بايد به كودكان ياد داد تا بهترين باشند؟ بلي   خير  ؟
4- آيا وقتي كسي كند كار مي‎كند بي‎حوصلگي نشان مي‎دهيد؟ بلي   خير  ؟
5- آيا وقتي ديگران حرف مي‎زنند آنها را وادار مي‎كنيد كه زود باشند؟ بلي   خير  ؟
 

6- آيا وقتي احساس مي‎كنيد محدود شده‎ايد يا بايد در رستوران منتظر خالي شدن ميز باشيد، خيلي عصباني مي‎شويد؟

 

بلي   خير  ؟

7- آيا وقتي كسي براي شما حرف مي‎زند، همچنان ادامة افكار شخصي خود را دنبال مي‎كنيد؟
بلي   خير  ؟
8- آيا سعي مي‎كنيد در حال اصلاح كردن يا آرايش كردن، صبحانه نيز بخوريد؟ بلي   خير  ؟
9- آيا اتفاق مي‎افتد كه در تعطيلات تابستان كار كنيد؟ بلي   خير  ؟
10- آيا بحثهاي مربوط به موضوعهاي مورد علاقه خود را هدايت مي‎كنيد؟ بلي   خير  ؟
11- آيا، اگر وقت گذراني كنيد خود را گنهكار مي‎دانيد؟‌ بلي   خير  ؟
12- آيا آن قدر مشغول كار هستيد كه متوجه اطراف يا تغيير دكوراسيون خانه نمي‎شويد؟
بلي   خير  ؟
13- آيا با ماديات بيشتر از مسائل اجتماعي درگير هستيد؟‌ بلي   خير  ؟
14- آيا سعي مي‎كنيد فعاليتهاي خود را در كمترين زمان برنامه‎ريزي كنيد؟ بلي   خير  ؟
15- آيا هميشه به موقع سرقرار حاضر مي‎شويد؟ بلي   خير  ؟
16- آيا اتفاق افتاده است كه براي بيان نظر خود، مشت گره كنيد يا مشت بزنيد؟ بلي   خير  ؟
17- آيا موفقيتهاي خود را به توانايي سريع كار كردن خود نسبت مي‎دهيد؟ بلي   خير  ؟
18- آيا احساس مي‎كنيد كارها بايد همين حالا و سريع انجام گيرد؟ بلي   خير  ؟
19- آيا براي انجام دادن كارهاي خود، هميشه سعي مي‎كنيد ابزارهايي به كار ببريد كه بيشترين بازده را دارند؟
بلي   خير  ؟
20- آيا به هنگام بازي، بيشتر سعي مي‎كنيد ببريد نه اين كه سرگرم شويد؟ بلي   خير  ؟
21- آيا اغلب حرف ديگران را قطع مي‎كنيد؟ بلي   خير  ؟
22- آيا وقتي ديگران تأخير مي‎كنند، عصباني مي‎شويد؟ بلي   خير  ؟
23- آيا پس از غذا خوردن، بلافاصله از سر ميز يا از سر سفره بلند مي‎شويد؟ بلي   خير  ؟
24- آيا احساس مي‎كنيد عجله داريد؟ بلي   خير  ؟
25- آيا از عملكرد فعلي خود ناراضي هستيد؟ بلي   خير  ؟
 

ب- پرسشنامة تست اضطراب كتل 

1- توجه من نسبت به اشخاص يا سرگرميها تقريباً به سرعت تغيير مي‎كند.
درست       بين اين دو       غلط
2- اگر اشخاص نظر خوبي به من ندارند اين امر مانع آرامش فكري كامل من نمي‎شود.
درست       بين اين دو       غلط
3- دوست دارم نسبت به صحت آنچه مي‎خواهم بگويم كاملاً مطمئن باشم قبل از اينكه عقيدة خود را ابراز كنم.
بله           بين اين دو        نه 
4- تمايل دارم كه خود را به دست احساسات حسادت‎آميز بسپارم.
گاهي        به ندرت         هرگز
5- اگر قرار باشد كه زندگيم را دوباره شروع كنم:
الف- آن را به گونه‎اي متفاوت سازمان خواهم داد
ب- دلم مي‎خواهد همانطور باشد كه قبلاً بوده است. الف         بين اين دو        ب
 6- والدينم را در مورد همة مسائل تحسين مي‎كنم. بله           بين اين دو        نه
7- اگر پاسخ «نه» بشنوم ناراحت مي‎شوم حتي وقتي مي‎دانم كه آن چيزي كه مي‎خواهم غيرممكن است.
درست       بين اين دو       غلط
8- در مورد درستكاري اشخاصي ترديد مي‎كنم كه با من رفتاري دوستانه‎تر از آن دارند كه انتظار داشته‎اند.
درست       بين اين دو       غلط

9- وقتي دستوراتي مي‎دادند يا اطاعت مرا خواستار مي‎شدند، والدينم (يا كساني كه مرا بزرگ كرده‎اند):
الف‎- همواره بسيار معقول بوده‎اند.
ب- غالباً نامعقول بوده‎اند. الف         بين اين دو        ب
10- نياز من به دوستانم بيشتر از نياز آنها به من است. به ندرت       گاهي         غالباً
11- من يقين دارم كه مي‎توانم نيروهايم را بسيج كنم تا با يك مشكل ناگهاني مقابله نمايم.
هميشه        گاهي        به ندرت 
12- وقتي بچه بودم از تاريكي مي‎ترسيدم غالباً           گاهي         هرگز
13- ديگران گاهي به من مي‎گويند كه به آساني هيجانم را در صدايم و رفتارم نشان مي‎دهم.
بله               مردد            نه
14- اگر اشخاص از ملاطفت من به طور ناشايسته استفاده كنند:
الف- جريحه‎دار مي‎شوم و كينه به دل مي‎گيرم
ب- به زودي فراموش مي‎كنم و مي‎بخشم الف         بين اين دو        ب
15- انتقادات شخصي بسياري از اشخاص مرا ناراحت مي‎كنند به جاي آن كه به من كمك كنند.
غالباً          گاهي         هرگز 
16- برايم غالباً اتفاق مي‎افتد كه خيلي زود عليه اشخاص خشمگين مي‎شوم.
درست       بين اين دو       غلط

17- احساس اضطراب مي‎كنم مثل اينكه چيزي مي‎خواهم بدون آنكه بدانم چيست.
بندرت         گاهي           غالباً
18- گاهي از خود مي‎پرسم كه آيا اشخاصي كه با آنها صحبت مي‎كنم نسبت به آنچه مي‎گويم واقعاً علاقه‎مند هستند.
درست       بين اين دو       غلط
19- من هرگز احساس مبهم ناراحتي‎هائي مانند دردهاي نامعين، اختلالات هاضمه، احساس ضربان قلب و غيره را نداشته‎ام.
درست       بين اين دو       غلط
20- در موقع صحبت با بعضي اشخاص، آنقدر ناراحت مي‎شوم كه به سختي جرأت حرف زدن دارم.
گاهي        به ندرت         هرگز
21- من بيشتر از اغلب اشخاص،‌ به هنگام انجام كاري،‌ نيرو مصرف مي‎كنم، چون آن را با «تمام قوا» انجام مي‎دهم.
درست       بين اين دو       غلط
22- همواره به خود مي‎گويم كه حواس پرت نباشم و جزئيات را فراموش نكنم.
درست       بين اين دو       غلط
23- هر اندازه موانع، مشكل و ناخوشايند باشند من ايستادگي مي‎كنم و هدف‎هاي نخستين خود را حفظ مي‎كنم.
بله           بين اين دو        نه
24- من در موقعيت‎هاي مشكل، هيجان‎زده و سر درگم مي‎شوم. بله           بين اين دو        نه
25- من گاه به‏‎گاه خواب‎هائي مي‎بينم كه خوابم را مختل مي‎كنند.
بله           بين اين دو        نه

26- من همواره به اندازة كافي نيرو دارم وقتي در مقابل مشكلات قرار مي‎گيرم.
بله           بين اين دو        نه
27- گاهي خود را مجبور مي‎بينم كه چيزها را بدون دليل موجه، بشمارم.
درست       بين اين دو       غلط
28- غالب اشخاص تا حدي روحيه‎اي عجيب دارند هرچند مايل به پذيرش آن نيستند.
درست       بين اين دو       غلط
29- وقتي در مقابل ديگران مرتكب اشتباه مي‎شوم مي‎توانم آن را سريعاً فراموش كنم.
بله           بين اين دو        نه
30- من احساس بد خقي مي‎كنم و نمي‎خواهم كسي را ببينم:
الف- گاهي
ب- تقريباً هميشه الف         بين اين دو        ب
 31- در مقابل بدبياري‎ها، تقريباً به گريه مي‎افتم. هرگز       بسياربندرت      گاهي
32- حتي در ميان جمع گاهي احساس تنهائي و بي‎ارزشي بر من چيره مي‎شود.
بله           بين اين دو        نه
33- به هنگام شب بيدار مي‎شوم و به دليل اشتغالات فكري، به سختي مي‎توانم بخوابم.
غالباً             گاهي          هرگز
34- مشكلاتي كه برايم پيش مي‎آيند هر چه باشند، ‌معمولاً حالم كاملاً خوب است.
بله           بين اين دو        نه
35- گاهي براي چيزهاي بسيار كوچك، احساس گناه يا پشيماني مي‎كنم.
بله            بين اين دو       نه 
36- اعصابم آنقدر تحريك است كه بعضي صداها مثل صداي در، به نظرم غيرقابل تحم مي‎آيند و مرتعشم مي‎كنند.
غالباً            گاهي           هرگز
37- اگر چيزي به شدت ناراحتم كند، معمولاً آرامشم را خيلي زود به دست مي‎آورم.
بله           بين اين دو        نه
38- تمايل به لرزيدن و يا غرق كردن دارم وقتي به كار مشكلي فكر مي‎كنم كه بايد انجام دهم.
بله           بين اين دو        نه
39- معمولاً به سرعت، در عرض چند دقيقه خوابم مي‎برد،‌ وقتي به رختخواب مي‎روم.
بله           بين اين دو        نه
40- گاهي دچار حالت تنش يا ناآرامي مي‎شوم وقتي به چيزهائي فكر مي‎كنم كه اندكي پس فكرم را مشغول كرده و توجهم را به خود جلب كرده بوده‎اند.

درست            مردد        غلط

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر