پرسشنامه بررسی تاثیر تعاونی روستایی در روستاها

پرسشنامه تعاونی روستایی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/23

نظرات 0

 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی

نام و نام خانوادگی: جنس: سن: 
میزان تحصیلات: نوع دامداری : 
اندازه دامداری:‌
نام شرکت تعاونی روستایی:
نام روستای مرکز شرکت: 
نام روستای محل دامداری:
سال عضویت در شرکت تعاونی: سکونت در محل دامداری     بلی    خیر 
2. جدول مربوط به تولیدات دامداری 

نوع محصول تولیدی نحوه فروش میزان تولید
تعاونی  ٪ بازارآزاد  ٪
1
2
3

3. به چه میزان در مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی حضور می یابید؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
4. تا چه میزان با اساسنامه شرکت تعاونی روستایی آشنایی دارید؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
5. به نظر شما به چه میزان وجود شرکتهای تعاونی روستایی جهت رفع مشکلات اقتصادی در مناطق روستایی تاثیر گذار بوده است؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
6. میزان همکاری شما با برنامه های شرکتهای تعاونی روستایی به چه میزان می باشد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
7. چقدرتوانسته اید در تصمیم گیری هایی که در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی روستایی می باشد، مشارکت داشته باشید؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
8. درحال حاضر از طریق شرکتهای تعاونی روستایی به چه میزان کلاسها و دوره های آموزشی - ترویجی برگزار می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
9. جلسات آموزشی ترویجی شرکت های تعاونی روستایی به چه میزان نیازهای شما را برطرف می سازد؟‌
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
10. به نظر شما وجود شرکتهای تعاونی روستایی به عنوان متولی تامین کننده نیازهای اعتباری و تسهیلات لازم دامداران چقدرموثربوده است؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
11. آیا تاکنون جهت نیازهای اعتباری و حمایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی از شرکتهای تعاونی روستایی تسهیلاتی دریافت نموده اید؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
12. آیا فعالیت شرکتهای تعاونی روستایی به چه میزان در رفع نیازهای شما به صورت نسبی موثر بوده و منجر به افزایش درآمد شما شده است؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
13.چقدر فعالیت شرکت های تعاونی روستایی در افزایش عملکرد محصولات شما نقش داشته است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
 14. به نظر شما شرکتهای تعاونی روستایی به چه میزان جهت نظارت، هدایت و حمایت از اعضاء موثر بوده اند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
15. به چه میزان شرکتهای تعاونی روستایی در انتقال علوم و فناوریهای جدید به اعضاء موفق بوده اند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
16. به چه میزان شرکتهای تعاونی روستایی خدماتی نظیر مشاوره و راهنمایی جهت مدیریت و مسائل پرورش ارائه می دهند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
17. آیا شرکت های تعاونی روستایی نقشی در تربیت و آموزش افراد متخصص مورد نیاز شما دارند؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
18. شرکتهای تعاونی روستایی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و همچنین آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعی موفق بوده اند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
19. شرکتهای تعاونی روستایی در آشنا نمودن دامداران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای واستفاده صحیح از منابع با ارزش تا چه حدی موفق بوده اند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
20.چقدر شرکتهای تعاونی روستایی در تبدیل دامپروریهای سنتی به صنعتی و برنامه توسعه پرورش دام با تاکید بر نگهداری تعداد دام بیشتر به شما کمک کرده اند؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
21.شرکتهای تعاونی روستایی در تامین خوراک دامهای شما و یا واردات نهاده های مورد نیاز شما تا چه میزان نقش دارند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
22.به چه میزان شرکتهای تعاونی روستایی در ارسال دامپزشک و تهیه داروهای لازم شما نقش دارند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
23.چقدر شرکتهای تعاونی روستایی در مورد اصلاح نژاد و تلقیح مصنوعی به شما کمک می کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
24. شرکتهای تعاونی روستایی در جمع آوری و فروش شیر به چه میزان به شما می کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
25. آیا شرکتهای تعاونی روستایی در حمل و نقل محصولات شما نقشی دارند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
26. آیا شرکتهای تعاونی روستایی در ایجاد تاسیسات ذخیره، نگهداری، انبار و یا سردخانه برای محصولات دامداران به شما کمک می کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
27.آیا شرکت های تعاونی روستایی در طبقه بندی و بسته بندی و یا فرآوری محصولات شما فعالیتی انجام می دهند؟‌
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
28.به چه میزان شرکتهای تعاونی روستایی در تامین سوخت مورد نیاز شما نقش دارند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
29. شرکتهای تعاونی روستایی در زمینه صادرات و بازاریابی، خرید و فروش محصولات تولیدی دامداران تا چه حدی به شما کمک می کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
30. شرکتهای تعاونی روستایی چقدر توانسته اند در ارائه خدمات فنی و تخصصی و همچنین اداری – مالی- حسابرسی به شما کمک کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
31. به چه میزان شرکتهای تعاونی روستایی در ارائه خدمات مشاوره ای و راهنمایی و مسائل بازار به شما کمک می کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
32. شرکتهای تعاونی روستایی به چه میزان در ارائه مستقیم محصولات شما به بازار نقش ایفا می کند و این شرکتها چقدر توانسته اند نقش دلالان و واسطه های این امر را کم کنند؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
33. تاکنون چقدر از طرح های خرید توافقی استفاده نموده اید؟ 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
34. در صورت استفاده از طرح های خرید توافقی به چه میزان این طرح ها رضایت شما را تامین نموده اند؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
35.شرکتهای تعاونی روستایی به چه میزان در اطمینان تولید محصولات شما در فصول مختلف نقش ایفا می کند؟ (برای فروش به موقع محصولات) 
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
36. به نظر شما شرکتهای تعاونی روستایی در چه زمینه هایی می توانند بهتر و بیشتر به دامداران در جهت رفع و حل مشکلاتشان کمک کنند؟ 
الف) ارائه خدمات اعتباری و تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در تولید فرآورده های دامی 
ب) تامین خوراک دام و نهاده های مورد نیاز دامپروران 
ج) خرید و فروش و بازاریابی محصولات دامپروری 
د) ایجاد شبکه آموزشی-ترویجی و تحقیقاتی و اطلاعاتی توسط شرکت های تعاونی روستایی 
و) ایجاد شبکه های حمل و نقل و همچنین ایجاد تاسیسات نگهداری- انبار و یا سردخانه 
ه) ساخت کارخانجات فرآوری و تکمیلی محصولات دامپروران 
فرضیه اول به صورت کلی بیان شده است و تمام سؤالات پرسشنامه به نوعی با این فرضیه در ارتباط هستند.
سؤالات مربوط به فرضيه2:
سؤالات 3، 4، 5، 6، 7، 
سؤالات مربوط به فرضيه3:
سؤالات 10، 11، 30، 14، 
سؤالات مربوط به فرضيه4:
سؤالات 12، 21، 22، 23، 28
سؤالات مربوط به فرضيه5:
سؤالات 8، 9، 13، 15، 16، 17،20، 
سؤالات مربوط به فرضيه6:
سؤالات 18، 19، 
سؤالات مربوط به فرضيه7:
سؤالات 24،25، 26، 27، 29، 31، 32، 33، 34، 35 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر