پرسشنامه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

پرسشنامه خلاقیت در نوشتن

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/20

نظرات 0

پرسشنامه شماره (1) 
دانش‌آموز عزيز :
با سلام ؛ 
     پرسشنامه زير حاوي 15 سؤال اطلاعات فردي به منظور شناسايي روش‌هاي مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش‎آموزان مي‌باشد . خواهشمند است با دقت نظر به سؤالات پاسخ گفته يا يكي از پاسخ‌هاي ارائه شده را با علامت(×) انتخاب نماييد . بديهي است اظهار نظر واقعي و اطلاعات دقيق شما مد نظر مي‌باشد . لازم به ذكر است داده‌هاي حاصل از پرسشنامه محرمانه بوده و به جز استفاده آماري ، به منظور ديگري استفاده قرار نخواهد گرفت . قبلاً از همكاري شما صميمانه سپاسگزاريم .
***
توجه !
قبل از پاسخ گويي به پرسشنامه‌ ، اطلاعات  خواسته شده را كامل كنيد :
نام و نام خانوادگي :                                                      
سن :
محل تولد :  شهر(    ) روستا (    )    
محل زندگي : شهر(    ) روستا (    )                 
نام دبيرستان محل تحصيل :                                        تعداد افراد خانواده :
1 ـ شما دوران كودكي را چقدر به ياد داريد ؟
     الف) اصلاً به ياد ندارم           ب) كمي بياد دارم       
     ج) نسبتاً به ياد دارم          د) خيلي بياد دارم      
2 ـ بازي‌هاي كودكانه چقدر دوران كودكانة شما را يادآوري مي‌كند ؟
     الف) اصلاً           ب) كم             ج) نسبتاً                               د) خيلي 
3 ـ ميزان علاقه مندي خود را نسبت به بازي‌هاي زير  اعلام داريد ؟ 
     الف) بازي در فضاهاي بسته :                            كم             زياد 
     ب) بازي‌هاي فكري :                                       كم             زياد 
     ج) بازي در هواي آزاد                                      كم             زياد 
     د) خمير بازي و گل بازي :                                كم             زياد 
4 ـ تحصيلات اوليه شما چگونه بوده است ؟ 
     الف) قبل از 5 سالگي به مهدكودك رفته‌ام                                     
     ب) بعد از 5 سالگي به پيش دبستاني رفته‌ام              
     ج) دوره‌هاي آموزش پيش دبستاني و مهدكودك را گذرانده‌ام                
     د) بدون رفتن به‌كودكستان و پيش دبستاني مستقيماً به دبستان رفته‌ام                            
5 ـ آيا كارهاي هنري انجام مي‌دهيد ؟ 
     الف) اصلاً انجام نمي‌دهم                 ب) گاهي اوقات انجام مي‌دهم      
      ج) معمولاً انجام مي‌دهم                  د) غالباً انجام مي‌دهم 
1/5 ـ در صورتي كه كارهاي هنري انجام مي‌دهيد به كدام رشته علاقه‌منديد ؟ 
     طراحي ، نقاشي                    خطاطي                      ج) مجسمه سازي    
        صنايع دستي                      تئاتر                        ساير موارد با ذكر نام .........................
6 ـ ميزان علاقه منديتان را به هركدام مشخص نماييد ؟
     الف) مطالعة كتاب داستان ، رمان  ، شعر و قصه                         كم             زياد  
     ب) مطالعة كتب علمي ، درسي و كمك درسي                          كم              زياد 
     ج) مطالعة روزنامه‌ها و مجلات                                             كم              زياد 
7 ـ ميزان مطالعة كتب غير درسي شما در هفته چقدر است ؟                 ............ ساعت 
8 ـ بيشتر اوقات فراغت را چگونه مي‌گذرانيد ؟
     الف) با دوستان                         ب) تماشاي تلويزيون                ج) بازي و سرگرمي                    
د) مطالعه                     ساير موارد با ذكر نام.................................................................................  
9 ـ ميزان اوقات فراغت شما در هفته چند ساعت است ؟ 
 
10 ـ آيا به شنيدن قصه و داستان علاقه‌منديد ؟
     الف) اصلاً علاقه‌اي ندارم             ب) كم علاقه‌مندم               
    ج) نسبتاً علاقه‌مندم                    د) خيلي علاقه‌مندم 
1/10 ـ در صورت علاقه‌مندي ، ميزان علاقه‌مندي خود را به شنيدن داستان از زبان افراد مطرح شده اعلام داريد ؟ 
     الف) والدين                         كم             زياد 
     ب) بستگان                         كم             زياد 
     ج) دوستان                          كم             زياد 
     د) معلمين                          كم             زياد 


11 ـ آيا به داشتن دفتر خاطرات يا يادداشت روزانه علاقه‌منديد ؟ 
     الف) اصلاٌ علاقه ندارم                ب) كم علاقه مندم       
    ج) نسبتاً علاقه‌مندم                    د) خيلي علاقه‌مندم 
12 ـ آيا از نوشتن دفتر خاطرات ، يادداشت و هرگونه تكرار و تمرين نوشتاري خسته نمي‌شويد؟
     الف) اصلاً خسته نمي‌شوم                   ب) كمي خسته مي‌شوم     
     ج) نسبتاً خسته مي‌شوم                      د)خيلي خسته مي‌شوم  
13 ـ هنگامي كه مطلبي را مي‌نويسيد آيا تشويق مي‌شويد ؟ 
     الف) اصلاً تشويق نمي‌شوم                               ب) گاهي اوقات تشويق مي‌شوم   
ج) معمولاً تشويق مي‌شوم                                     د) اغلب اوقات تشويق مي‌شوم 
1/13 ـ ميزان تشويق به امر نوشتن را توسط اين افراد مشخص كنيد ؟ 
     الف) والدين                  كم             زياد 
     ب) دوستان                  كم             زياد 
     ج) آشنايان                   كم             زياد 
     د) معلمان                    كم             زياد 
2/13 دوست داريد چگونه مورد تشويق قرار بگيريد ؟ 
     الف) پنهاني                ب) آشكارا (در بين جمع)                       ج) برايم فرق نمي‌كند
14 ـ آيا به نوشتن داستان ، شعر ، قصه ، مقاله و ... علاقه منديد ؟
     الف) اصلاً علاقه ندارم               ب) كمي علاقه‌مندم            ج) نسبتاٌ علاقه‌مندم         د)خيلي علاقه‌مندم 
 15ـ آيا براي نوشتن داستان ، شعر ، قصه ، روزنامه ، مقاله و تحقيق در دوره‌هاي آموزشي ويژه شركت كرده‌ايد ؟          بلي                 خير 
1/15 ـ اگر بلي ، مشخصات اين دوره را ذكر كنيد ؟
پرسشنامه شماره(2) ـ آزمون انگيزه پيشرفت
دستورالعمل :
     در صفحات زير جملات ناقصي داده شده كه مي‌تواند با يكي از سه مورد داده شده تكميل شود . يكي از موارد بايد انتخاب كنيد . اين يك آزمون هوش يا مهارت نيست ؛ جواب درست و غلط هم وجود ندارد . شما بايد پاسخي را انتخاب كنيد كه بنظر شما بهتر از بقيه جمله را كامل مي‌كند . مثالي در زير مي‌آيد :
ـ من دوست دارم 
     الف) براي دوستانم كاري بكنم        
     ب) كارهايي را بپذيرم كه مهارت مي‌خواهد
     ج) همه چيز را منظم و مرتب نگاه دارم 
ممكن است شما الف ، ب يا ج را مطابق ترجيح خود انتخاب كنيد . در اين صورت مي‌توانيد در پاسخنامه زير خانة الف ، ب يا ج  را (×) بزنيد . مطابق دستورات فوق عمل كنيد . خواهشمند است همة سؤالات را جواب دهيد . هيچكدام را بدون جواب نگذاريد ؛ محدوديت زماني نداريد اما سعي كنيد هرچه سريعتر سؤال‌ها را پاسخ دهيد . توجه داشته باشيد كه بايد بر حسب آنچه كه واقعاً در حال حاضر دوست داريد يا احساس مي‌كنيد پاسخ دهيد نه آنچه تصور مي‌كنيد . متشكرم .
***                                                             ***
توجه !
قبل از پاسخ گويي به پرسشنامه‌ ، اطلاعات  خواسته شده را كامل كنيد :
نام و نام خانوادگي :                                                      
سن :
محل تولد :  شهر(    ) روستا (    )    
محل زندگي : شهر(    ) روستا (    )                 
نام دبيرستان محل تحصيل :                                        تعداد افراد خانواده :
***
1 ـ آنچه بيش از همه در زندگي خود مي‌خواهم اين است كه :
     الف) زندگي خانوادگي دلخواهم را كسب كنم        
     ب) در اجتماع آدم متهوري باشم       
      ج) چيزي را انجام دهم كه كوشش مي‌طلبد 
2 ـ دوست دارم :
      الف)مسائلي را كه به من تجارب تازه مي‌دهد حل كنم    
     ب) مسائل اقتصادي ـ اجتماعي كشور را حل كنم     
     ج) معماها را آزمونك‌‌هاي خيلي سخت را حل كنم 
3 ـ وقتي شادتر هستم كه :
     الف) ديگران را خوشحال مي‌كنم             ب) در كارم موفق هستم                           ج) مركز توجه ديگران هستم 
4 ـ اغلب اوقات خيلي در اين فكرم كه :
   الف) رهبر سياسي محترمي باشم               ب) رهبر اجتماعي مشهوري باشم                 ج) كار مهمي انجام دهم 
5 ـ هدف زندگي من اين است كه :
     الف) سابقه‌اي طولاني از توفيق داشته باشم    ب) به مقامي بالا در اجتماع برسم               ج)به مردم كشورم كمك كنم
6 ـ دوست دارم آنهايي را تحسين كنم كه :
     الف) در رشتة تحصيلي خود شهرتي يافته‌اند                       
     ب) به اصولي در زندگي خويش اعتقاد دارند        
     ج) خود را وقف خدمت به بشريت كرده‌اند
7 ـ مي‌خواهم بدانم كه : 
     الف)چگونه مي‌توانم به آنچه بر عهده مي‌گيرم توفيق بيابم 
     ب) وسايل شرافتمندانه جمع آوري مال چگونه است ؟ 
      ج) آسان‌ترين راه رسيدن به صلح جهاني چيست ؟
8 ـ قبل از شروع يك كار سخت :
     الف) مايلم جزئيات عمل را طرح كنم      
     ب) راجع به مشكلات مربوط به آن فكر كنم      
     ج) از پيشنهادات ديگران استقبال مي‌كنم
9 ـ  عادت من اين است كه :
  الف) كارها را به خاطر دوستان انجام دهم              
      ب) كارهايي را به عهده بگيرم كه مهارت بسيار مي‌خواهد            
     ج) همه چيز را تر و تميز نگاه دارم 
10 ـ كاش مي‌توانستم هميشه :
     الف) مشتاق توفيق در كارهاي سخت باشم                 
     ب) مشتاق همدلي با بيماران و فقيران باشم              
      ج) مشتاق ديدار جاها و اشخاص و اشياء تازه باشم
11 ـ احساس ناراحتي مي‌كنم وقتي كه  :
     الف) توسط افراد خانوادة خودم سرزنش مي‌شوم                 
      ب) مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرم                     
     ج) از نيل به هدف مطلوب باز بمانم 
12 ـ مي‌خواهم كار را :
     الف) به طريقي منظم و مرتب انجام دهم           ب) بهتر از ديگران انجام دهم                ج) قبل از موعد مقرر انجام دهم 
13 ـ دوست دارم :
     الف) قصه بخوانم و امور تهور آميز انجام دهم                 ب) به آينده فكر كنم                        ج) به آينده‌ام فكر كنم  
14 ـ معمولاً فكر مي‌كنم كه بايد :
     الف) مانند يك رهبر مورد احترام قرار گيرم     ب) كاري بزرگ و بي نظير انجام دهم     ج) مراقب بيماران و مجروحان باشم
15 ـ دوست دارم :
     الف) نسبت به دوستان و همراهان وفادار و صميمي باشم     
     ب) در كارهاو تكاليفم بهترين باشم                
     ج) در كار خود مرتب و منظم باشم
16 ـ من دوست دارم كه :
     الف) پول به دست آورم                      ب) آقاي خودم باشم                                   ج) مهمترين كارها را انجام دهم
17 ـ من هميشه آماده‌ام كه :
     الف) براي امور شريف و معقول مبارزه كنم                 
     ب) توانايي‌ام را افزايش و گسترش دهم          
     ج) نظام كاستي و ساير امور نامعقول را از پيش پا بردارم
18 ـ مطمئن هستم كه طي پنج سال آينده :
     الف) پول زيادي به دست مي‌آورم         ب) در رشتة كار خود تخصص مي‌يابم                ج) استقلال شخصي خواهم يافت 
19 ـ مي‌خواهم كه :
     الف) مؤسسة ما آزادمنش‌تر باشد                  
     ب) محيط شهر من آرام‌تر و سالم‌تر باشد                   
     ج) محيط منزل بيش از پيش به من اجازة مطالعه بدهد
20 ـ من چيزهايي رادوست دارم كه :
     الف) مرا بيش از پيش ثروتمند كند    ب) باعث احترام من به عنوان رهبر امور شود             ج) ديگران به سختي آن را به دست آورند 
21 ـ وقتي رضايت خاطر بيشتري مي‌يابم كه :
     الف) در مؤسسه‌اي باشم كه افراد مشهور در آنند           
     ب) مشكل‌ترين كارها را انجام دهم                    
     ج) ديگران را بيازمايم و راهنمايي كنم 
22 ـ ترجيح مي‌دهم كه :
     الف) بيشتر كار سخت انجام دهم تا كار آسان    ب) همراه افراد مسن و مجرب‌تر باشم    ج) مورد تشويق دوستان و آشنايان قرار گيرم
23 ـ خالصانه اعتقاد دارم كه :
     الف) رسيدن به پايگاه رفيع اجتماعي امكان دارد         
     ب) رسيدن به قدرت لازم امكان دارد           
     ج) رسيدن به حداكثر پيشرفت دلخواه امكان دارد
24 ـ دوست دارم كه اين طور باشم :
     الف) آزادمنش و مهربان نسبت به دوستان در تمام اوقات     
     ب) همدل نسبت به بيماران و فقيران       
     ج) موفق در انجام كارهاي سخت
25 ـ وقتي خوشحال‌ترم كه :
     الف) با ديگران شوخي و بذله گويي كنم          
     ب) با توفيق در انجام امور سخت كسب احترام و حيثيت كنم          
     ج) فرصت احراز مقام بالايي را پيدا كنم 
26 ـ احساس مي‌كنم كه :
     الف) ناراحت مي‌شوم اگر با وجود سخت كوشي در امتحان موفق نشوم        
     ب) غمگين مي‌شوم اگر يكي  از آشنايان و نزديكان من فوت كند
     ج) خشمگين مي‌شوم اگر به بعضي از دوستان بي‌عدالتي شود
27 ـ معمولاً اينگونه توصيف مي‌شوم :
     الف) صبور                                            ب) متواضع و مؤدب                       ج) خوش‌بين
28 ـ در عمق وجودم مي‌خواهم :
     الف) ثروتمند‌ترين آدم باشم         
     ب) شادترين و خوشبخترين آدم باشم                  
     ج) به موفقيتي شگفت دست يابم
29 ـ ضمن كار در گروه مايلم كه :
     الف) بهتر از ديگران عمل كنم                ب) رهبر گروه باشم                                        ج) منظم‌تر از همه عمل كنم
30 ـ خود را بهتر از كساني‌مي‎دانم كه :
     الف) طبيعتاً غير اجتماعي‌اند        
     ب) احساس مسؤليت نمي‌كنند          
     ج) هدفي ندارند و در تلاش يافتن آن هم نيستند
31 ـ  من از :
     الف) مصاحبت با كودكان لذت مي‌برم   
     ب) حل مشكلات زندگي لذت مي‌برم   
     ج) زندگي با آدم‌هاي خوش گذران لذت مي‌برم 
32 ـ بعقيده من :
      الف) عشق بهتر از عدالت است   
     ب) آينده من به توفيقات تازه‌اي بسته است      
     ج) صميمت و وفاداري از شهرت بهتر است 
33 ـ معمولاً من :
     الف) تصميمات ديگران را تحليل اقتصادي مي‌كنم        
     ب) در رفتار مؤدب هستم       
     ج) آنقدر به كار ادامه مي‌دهم تا با موفقيت تمام شود 
34 ـ من در بيشتر موقعيت‌هاي اجتماعي
     الف) مي‌كوشم تا سنتي عمل كنم     
     ب) سعي مي‌كنم قادر به كار طبق سنت اجتماعي باشم      
     ج) مي‌كوشم با كار خود نظر ديگران را جلب و آنان را جذب كنم 
35 ـ دوست دارم :
     الف) در تجارت يا كار قدرت بزرگي شوم           
      ب) كارهايم را به طريقي منظم انجام دهم             
     ج) با افراد غمگين برخورد دوستانه داشته باشم 

36 ـ تمايل حقيقي من اين است كه :
     الف) يك كار با حقوق بسيار بالا داشته باشم        
     ب) از بركات يك ازدواج سعادتمند برخوردار باشم     
     ج) بر موقعيت‌هاي بزرگ دست يابم 
37 ـ مي‌خواهم آنقدر توانمند باشم كه :
     الف) كلماتي را به كار ببرم كه هيچكس معني آن را نداند     
      ب) كارها را بهتر از ديگران انجام دهم       
     ج) كسي را كه قصد آزارم داشته ببخشم
38 ـ من :
     الف) مي‌خواهم به سطحي برسم كه در زمينة خودآدم بزرگي شوم              
     ب) مي‌خواهم سعي كنم در جستجوي حقيقت پابرجا باشم 
     ج) مي خواهم بكوشم به درماندگان حداكثر كمك را بنمايم 
39 ـ معمولاً دوست دارم :
     الف) خداوند را عبادت كنم        
     ب) بدون توقع به بيچارگان كمك كنم                
     ج) در كارها بيش از پيش موفق باشم
40 ـ من دوري مي‌كنم :
     الف) از كساني كه خوش‌گذران و بي‌مسئوليت هستند      
     ب) از موقعيت‌هايي كه در آن موقعيت نباشد       
     ج) از كساني كه خيالباف و نامنظم هستند
41 ـ دوست دارم ديگران مرا اينگونه بدانند :
     الف) زحمتكش                                  ب) خوش‌ خلاق                               ج) با هوش و لايق
42 ـ من احساس خوبي دارم زماني كه : 
     الف) تجارب شخصي‌ام را به ديگران بگويم          
     ب) از من مي‌خواهند چيزي را به ديگران بفهمانم              
     ج) قرار است كار سختي را انجام دهم 
43 ـ من هميشه :
     الف) به روش نظام‌دار خودم كارها را انجام مي‌دهم                             
     ب) سعي مي‌كنم با رفتارم همه را راضي نگه دارم     
     ج) سعي مي‌كنم كارهايم را به بهترين وجه و نحو ممكن انجام دهم
44 ـ توانايي را با اين جمله ارزشيابي مي‌كنم :
     الف)معلم‌هاي من طرفدار ديگران هستند                                 
     ب) هر نمره‌اي گرفته‌ام به مقدار تلاش و كوشش خودم بوده است
     ج) نمره‌اي كه من گرفته‌ام كمتر از حد زحمت خودم بوده است 
45 ـ من اين طور هستم :
     الف) اخلاق خوبي دارم             
     ب) در رسيدن به اهداف عالي مصمم هستم           
     ج) كساني كه مي‌كوشند بر من صدمه بزنند تحمل مي‌كنم

46 ـ من مضطرب هستم به خاطر :
     الف) دانستن نقايص خود تا اينكه آنها را رفع كنم        ب) انجام كار مهم‌تر                 ج) مركز توجه گروه قرار گرفتن
47 ـ من ناراحتي‌ام را تحمل مي‌كنم چون :
     الف) هيچكس نبايد از من دلگير شود      
     ب) نمي‌خواهم شكوه‌هاي ديگران را بشنوم          
     ج) مي‌خواهم مشكلات را حل كرده و موفق باشم 
48 ـ من :
     الف) شجاعت دارم ، اما از خطرات غير لازم پرهيز مي‌كنم       
     ب) وقت شناس هستم و هيچوقت در كار مدرسه و قرارها دير نمي‌كنم
     ج) در هركاري كه انجام مي‌دهم كاملاً مرتب و منظم هستم
49 ـ  معتقدم براي شادي و خوشبختي بايد :
     الف) سازگاري‌هاي آدم را در زندگي يافت          
     ب) سوابق و موفقيت‌هاي خود را زيادتر كرد            
     ج) كار خير انجام داد 
50 ـ مي‌خواهم هركاري را كه بر عهده مي گيرم :
     الف) به بهترين وجه انجام دهم         
     ب) مسئوليت كامل آن را بپذيرم                            
     ج) با نقشة قبلي انجام دهم پرسشنامه شماره (3) ـ آزمون خلاقيت 
دستورالعمل :
     پرسشنامه اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه هر سؤال مشتمل بر سه گزينه يا پاسخ مي‌باشد .
     لطفاً هريك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده ، سپس يكي از پاسخ‌هاي ارائه شده را با  علامت(×) انتخاب نماييد . بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما مد نظر مي‌باشد . 
***
توجه !
قبل از پاسخ گويي به پرسشنامه‌ ، اطلاعات  خواسته شده را كامل كنيد :
نام و نام خانوادگي :                                                      
سن :
محل تولد :  شهر(    ) روستا (    )    
محل زندگي : شهر(    ) روستا (    )                 
نام دبيرستان محل تحصيل :                                        تعداد افراد خانواده :
***
1ـ وقتي با يك مسئله خيلي مشكل روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد ؟
     الف) گريه مي‌كنم ، چون فكر نمي‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم       
     ب) گريه نمي‌كنم ، اما ناراحت مي‌شوم       
      ج) سعي مي‌كنم راه مناسبي را براي حل مشكلم بيابم 
2 ـ اگر سرگرم ساختن وسيله‌اي باشيد ، ناگهان دريابيد قطعه مهمي از آن گم كرده‌ايد چه مي‌كنيد ؟
     الف) كار را متوقف مي‌كنم                        
      ب) سعي مي‌كنم قطعه گمشده را پيدا كنم و اگر نتوان آن را پيدا كنم كار را متوقف مي‌كنم 
      ج) قطعه گمشده را پيدا مي‌كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم به جاي آن قطعه ديگر مي‌سازم
3 ـ وقتي در مكاني عمومي هستيد ، آيا سعي مي‌كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند دربارة چيزي بحث مي‌كنند ؟
     الف) هرگز علاقه‌مند نيستم حدس بزنم ديگران دربارة من چه چيز بحث مي‌كنند     
     ب) گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران دربارة من چه چيزي بحث مي‌كنند
     ج) هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران دربارة من چه چيزي فكر مي‌كنند
4 ـ آيا از حل مسائل دشوار لذت مي‌بريد ؟
     الف) خير ، از حل مسائل دشوار لذت نمي‌برم             
     ب) به ندرت از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم          
     ج) اغلب از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم 
5 ـ اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسئله‌اي را با همكاري حل كنند ، چه مي‌كنيد ؟
     الف) خودم كاري نمي‌كنم و مي‌گذارم ديگر اعضاي گروه مسئله را حل كنند     
     ب) گاهي در آنچه گروه انجام مي‌دهد شركت مي‌كنم
     ج) به طور فعال در آنچه گروه انجام مي‌دهد ، شركت مي‌كنم 
6 ـ وقتي كه با مسئلة تازه‌اي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد ؟
     الف) از كسي مي‌خواهم آن را برايم حل كند   
     ب)  سعي مي‌كنم با كمك كسي آن را حل كنم     
     ج)  سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا خودم آن را حل كنم 
7 ـ‌اگر درگير مسألة مشكل رياضي باشيد ، چه مي‌كنيد ؟
     الف) از معلم يا شخصي مي‌خواهم به من كمك كند      ب) يك كتاب رياضي مربوط به مسئله مي‌خوانم      ج) از منابعي كه در دسترس دارم كمك مي‌گيريم 
8 ـ وقتي در گروهي براي حل مسأله‌اي كار مي‌كنيد اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال مي‌كنند ؟
     الف) به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند      ب) گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند     ج) اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند 
9 ـ وقتي با مشكل غير عادي مواجه مي‌شويد ، معمولاً آن را چگونه رفع مي‌كنيد ؟ 
     الف) اغلب از كسي كمك مي‌گيرم     
     ب) قبل از اينكه از كسي كمك بگيرم مدت كوتاهي تلاش مي‌كنم تا خود آن را حل كنم 
     ج) مدت بسيار طولاني سعي مي‌كنم تا خود آن را حل كنم 
10 ـ آيا به نظر ديگران شما سؤالات مشكلي طرح مي كنيد ؟
     الف) خير ، اين طور فكر نمي‌كنم                   ب) گاهي اين طور فكر مي‌كنم                     ج) اغلب اين طور فكر مي‌كنند
11 ـ آيا معمولاً دوست داريد به كارهاي تازه دست بزنيد ؟
     الف) معمولاً به كارهاي تازه دست نمي‌زنم      ب) گاهي به كارهاي تازه دست مي زنم           ج) اغلب به كارهاي تازه دست مي‌زنم 
12 ـ وقتي با مسئلة پيچيده‌اي روبرو مي‌شويد ، چه مي كنيد ؟
     الف) سعي مي‌كنم خود را درگير حل آن نكنم  
     ب) ممكن است خود را درگير حل آن نكنم   
     ج) زماني بسيار طولاني براي حل آن تلاش كنم 
13 ـ آيا از تجارب تازه لذت مي‌بريد ؟ 
     الف) از تجارب تازه لذت نمي‌برم             ب) گاهي از تجارب تازه لذت مي‌برم                    ج) از تجارب تازه لذت نمي‌برم 
14 ـ وقتي در موقعيتي قرار مي‌گيريد كه از عهدة آن بر نمي‌آييد :
      الف) اغلب به ديگران متوسل مي‌شوم    ب) گاهي به ديگران متوسل مي‌شوم         ج) معمولاً ترجيح مي دهم به خود متكي باشم 

15 ـ به آنچه مستقلاً انجام مي‌دهيد ، چقدر اطمينان داريد ؟
      الف) به آنچه خود مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي ندارم      
      ب) به آنچه خود انجام مي‌دهم تا حدودي اطمينان دارم 
     ج) به آنچه خود مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي دارم 
16 ـ آيا از انجام آزمايش‌هاي علمي لذت مي‌بريد ؟
     الف) از انجام آزمايش لذت نمي‌برم   ب) از انجام آزمايش تا حدودي لذت مي‌برم         ج) از انجام آزمايش خيلي لذت مي‌برم 
17 ـ آيا هرگز به رويا فرو مي‌رويد ؟
     الف) خير ، من به رويا فرو نمي‌روم          
     ب) گاهي اگر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم           
     ج) اغلب اگر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم
18 ـ در بيان مطالب خود با چه سهولتي از كلمات استفاده مي‌كنيد ؟
     الف) معمولاً اشكال دارم              ب) گاهي اشكال دارم                                   ج) به ندرت اشكال دارم 
19 ـ بيان شما تا چه اندازه خوب است ؟
     الف) مطالبم را به خوبي بيان نمي‌كنم   
     ب) گاهي مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم    
     ج) اغلب مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم 
20 ـ نوشتن شما تا چه اندازه خوب است ؟
     الف) در نوشتن نظراتم اشكال دارم       ب) شايد بتوانم نظراتم را بنويسم             ج) كاملاً مي‌توانم نظراتم را بنويسم 
21 ـ اگر عده‌اي از افراد به نحوي غير منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه دربارة موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عهدة اين كار برخواهيد آمد ؟
     الف) از عهده‌اش برنخواهم آمد زيرا براي اين كار آمادگي نداشته‌ام      
     ب) نهايت سعي خود را خواهم كرد تا از عهدة آن برآيم      
     ج) به خوبي از عهدة آن بر خواهم آمد 
22 ـ براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد ؟
     الف) معمولاً اين كار برايم دشوار است                 
     ب) گاهي اين كار برايم آسان است                   
      ج) اغلب اين كار برايم آسان است 
23 ـ آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه‌هاي بسيار باشد ؟
     الف) علاقه‌مند نخواهم بود                      ب) شايد علاقه‌مند باشم                     ج) هميشه علاقه‌مند خواهم بود 
24 ـ براي بيان يك انديشه با چه سهولتي به كلمات مترادف دست پيدا مي‌كنيد ؟
     الف) معمولاً اين كار برايم دشوار است      ب) گاهي اين كار برايم آسان است              ج) اغلب اين كار برايم آسان است 
25 ـ اگر به ناچار در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد تا حد امكان كلمه‌هاي مناسب بسياري را كه با حرف«ج» شروع مي‌شود بيان كنيد ، تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد ؟
     الف) چندان از عهدة اين كار برنمي‌آيم         
     ب) تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برمي‌آيم                 
      ج) در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمي‌آيم 
26 ـ اگر از شماخواسته شود در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقة معين مانند غذاها يا گياهان را نام ببريد تا چه اندازه از عهدة آن كار برمي‌آييد؟ 
     الف) چندان از عهدة اين كار برنمي‌آيم                  
      ب) تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برمي‌آيم                
     ج) در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمي‌آيم 
27 ـ چند جمله  مي‌توانيد بنويسيد كه همة آنها با كلمة «همه» شروع شود ؟
     الف) مي‌توانم فقط چندتا بنويسم            ب) مي‌توانم تعدادي بنويسم                    ج) مي‌توانم تعداد زيادي بنويسم 
28 ـ آيا مي توانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده ممكن ديگري نيز براي آنها پيدا كنيد ؟ 
     الف) اين كار برايم خيلي دشوار است      ب) شايد بتوانم چند مورد استفادة ديگر پيدا كنم     ج) مي‌توانم موارد استفادة بسيار پيدا كنم 
29 ـ نوشتن تعداد زيادي داستان تازه چقدر برايتان آسان است ؟
     الف) اين كار برايم دشوار است     ب) مي‌توانم چند داستان بنويسم          ج) مي توانم داستان‌هاي بسياري بنويسم 
30 ـ كداميك از موارد زير برايتان آسان‌تر است ؟ 
     الف) حفظ يك شعر ده بيتي                ب) تفسير يك شعر ده بيتي                  ج) سرودن يك شعر ده بيتي 
31 ـ اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌اي براي روزنامه دربارة جامعة خود بنويسيد ترجيح مي‌دهيد دربارة كداميك از موارد زير بنويسيد ؟
     الف) آنچه را كه پيش از اين دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه مي‌كنم    
     ب) برآنچه كه پيش از اين دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات ديگري مي‌افزايم 
     ج) پس از مطالعة مطالبي كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقالة خود اقدام مي‌كنم 
32 ـ از كدام مورد زير بيشتر لذت مي‌بريد ؟
     الف) از مطالعة كتاب‌هاي معروف    
     ب) از مطالعة كتاب‌هاي معروف و نوشتن چند كتاب توسط خود لذت مي‌برم     
     ج) از نوشتن كتاب‌هاي خود لذت مي‌برم 
33 ـ در طراحي اسباب بازي‌هاي جديد براي كودكان موفق مي‌شويد ؟
     الف) چندان موفق نخواهم بود      ب) شايد بتوانم چند طرح ارائه كنم           ج) مي‌توانم طرح‌هاي بسياري ارائه كنم 
34 ـ اگر به جاي معلم به كلاس كودكستاني برويد و طرح درس نداشته باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد ؟
     الف) شكست خواهم خورد                        ب) مشكل خواهم داشت                                ج) موفق خواهم شد 
35 ـ نوشتن مترادف‌هاي بسيار براي كلمه «سريع» چقدر برايتان آسان است ؟ 
     الف) اين كار برايم خيلي دشوار است          ب) اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است           ج) اين كار برايم آسان است 
36 ـ فرض كنيم همة راه‌هاي معمولي براي گرم كردن غذا از دست داده‌ايم ، تهيه فهرستي طولاني از راه‌هاي ديگر براي گرم كردن غذا برايتان آسان است ؟
     الف) اين كار برايم خيلي دشوار است      ب) اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است            ج) اين كار برايم آسان است 
37 ـ اگر ناچار به ايراد سخنراني باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد ؟
     الف) به طور كامل به روي يادادشت‌ها مي‌خوانم      
     ب) بيشتر از روي يادادشت‌ها مي‌خوانم           
     ج) گاهي به يادادشت‌هايم نگاه مي كنم 
38 ـ اگر گروهي از دوستانتان از شما بخواهند دربارة چيزي كه در آن تجربه داريد يك ساعت صحبت كنيد چه كار مي‌كنيد ؟ 
     الف) سعي مي‌كنم از صحبت كردن دربارة آن خودداري كنم      
      ب) مي‌توانم فكر كنم و چيزهايي بگويم           
     ج) مي‌توانم مدت طولاني دربارة آن صحبت كنم 
39 ـ آيا‎هرگزبه‎شغلي‎علاقه‌منديد‎كه‎مستلزم‎سرهم‎كردن‎داستان‎درمقابل شنوندگان باشد؟ 
     الف) شايد علاقه‌مند نيستم                                ب) شايد علاقه‌مند باشم                              ج) علاقه‌مند هستم 
40 ـ وقتي ناچار باشيد با كسي كه فارسي خوب بلد نيست ارتباط برقرار كنيد يافتن راه‌هاي ساده‌تر براي بيان مطالب خود به فارسي تا چه اندازه برايتان آسان است ؟
     الف) معمولاً اين كار برايم دشوار است         ب) گاهي اين كار برايم دشوار است            ج) اغلب اين كار براي آسان است 
41 ـ چقدر از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌بريد ؟
     الف) معمولاً از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌برم             
     ب) گاهي از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌برم      
     ج) اغلب از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌برم 
42 ـ با افرادي كه به سختي متقاعد مي‌شوند چگونه برخورد مي كنيد ؟
      الف) در يافتن دلايل متقاعد كننده اشكال دارم      
     ب) سعي مي‌كنم براي متقاعد كردن آنها دلايل مختلف بيابم      
     ج) براي متقاعد كردن آنان دلايل بسيار مي‌يابم 
43 ـ وقتي مي خواهيد كار پيچيده‌اي را انجام دهيد معمولاً كدام روش را برمي‌گزينيد ؟
     الف) روشي واحد مي‌يابم                              
     ب) شايد بتوانم چند روش بيابم                        
     ج) مي‌توانم روش هاي متنوعي بيابم 
44 ـ چه نوع كاري را بيشتر دوست داريد ؟
     الف) كاري كه تقريباً همة مراحل آن از پيش مشخص و معين شده باشد         
     ب) كاري را كه بخشي از آن از پيش مشخص شده باشد       
     ج)كاري را كه بيشتر مراحل آن نيازمند ابتكار است 
45 ـ آيا توضيح دلايل رفتار پيچيده مانند رفتار يك كودك نابهنجار براي شما دشوار است ؟
     الف) توضيح رفتار پيچيده خيلي براي من مشكل است 
 ب) مي‌توانم توضيحات كلي ارائه دهم 
ج) مي‌توانم توضيحات بسياري ارائه دهم 
46 ـ اگر به يك گردهمايي دعوت شويد تا مسائل جامعه خود را مورد بحث قرار دهيد تهيه فهرست طولاني از مسائل آن چقدر برايتان دشوار است ؟
     الف) خيلي دشوار است                     ب) تا حدي دشوار است                                 ج) چندان هم دشوار نيست 
47 ـ اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دريافت كمك مالي پيشنهادهايي ارائه دهيد تا چه اندازه از عهدة اين كار برمي‌آييد ؟
     الف) ارائة پيشنهادهايي فراتر از آنچه شوراي شهر قبلاً در نظر گرفته است برايم دشوار است
     ب) مي‌توانم‌تعداد اندكي پيشنهاد فراتر از آنچه قبلاً شوراي شهر در نظر گرفته است ارائه دهم
     ج) مي‌توانم پيشنهادهاي زيادي فراتر از آنچه قبلاً شوراي شهر در نظر گرفته است ارائه دهم 
48 ـ آيا مي‌توانيد به يك معلم كلاس اول كمك كنيد تا راه‌هاي گوناگون بسياري براي آموزش اعداد بيابد به طوري كه به فراگيري اعداد علاقه‌مند شوند ؟
     الف) خير ، نمي‌توانم كاري انجام دهم                        
     ب) شايد بتوانم چند راه محدود ارائه بدهم             
   ج) بله ، مي‌توانم راه‌هاي گوناگون بسياري ارائه دهم 
49 ـ كمك فكري به مدرسه‌اي با امكانات محدود ، براي دستيابي به راه‌هايي جهت تأمين امكانات ورزشي و سرگرمي‌ها چقدر براي شما آسان است ؟
     الف) خيلي دشوار است              ب) مي‌توانم راه‌هاي جديد ارائه دهم                 ج) مي‌توانم راه‌هاي  بسياري ارائه دهم 
50 ـ وقتي حادثه غيرعادلانه‌اي براي شما‎رخ مي‌دهدآيا سعي مي‌كنيد به عوامل مختلفي كه احتمالاً در آن‎دخالت داشته‌اند‎پي‌ ببريد؟
     الف) سعي نمي‌كنم                ب) گاهي سعي مي‌كنم                                ج) معمولاً   سعي مي‌كنم
51 ـ وقتي حادثة عجيبي رخ مي‌دهد معمولاً چه مي كنيد ؟
     الف) به آن توجه نمي‌كنم                                 
     ب) به جستجوي علل اصلي آن مي‌پردازم                  
      ج) به جستجوي همة علل ممكن مي‌پردازم 
52 ـ وقتي به چيزي علاقه‌مند مي‌شويد ، چقدر به جزئيات آن توجه مي كنيد ؟
     الف) زياد به جزئيات آن توجه نمي‌كنم           
     ب) به جزئيات كلي آن توجه مي‌كنم             
     ج) به همة جزئيات  آن توجه مي‌كنم 
53 ـ وقتي كه به آواز گوش مي كنيد چقدر به محتواي آن توجه مي‌كنيد ؟
     الف) هرگز توجه نمي كنم                               ب) گاهي توجه مي‌كنم                         ج) خيلي توجه مي‌كنم 
54 ـ وقتي به يك اثر هنري نگاه مي كنيد آيا به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد توجه مي‌كنيد ؟
     الف) به آنچه هنرمند سعي مي‌كند بگويد نمي‌انديشم                 
     ب) گاهي اوقات به آنچه هنرمند سعي دارد بگويد مي‌انديشم 
     ج) اغلب به آنچه هنرمند سعي دارد بگويد ، مي‌انديشم 
55 ـ وقتي يك نمايش بدون كلام (پانتوميم) تماشا مي‌كنيد ، چه واكنش‌هايي نشان مي‌دهيد؟
     الف) فقط براي لذت بردن تماشا مي‌كنم                          
     ب) آن را تماشا مي‌كنم و سعي مي‌كنم پيام عمومي آن را درك كنم
     ج) آن را تماشا مي‌كنم و سعي مي‌كنم همة پيام آن را درك كنم  
56 ـ بعد از تماشاي فيلمي كه شما را تحت تأثير قرارداده است ، معمولاً چه مي‌كنيد؟
     الف) به كار بعدي خود مي‌پردازم    
     ب) شايد دربارة يك جنبه از فيلم با ديگران صحبت كنم    
     ج) دربارة حوادت فيلم فكر مي‌كنم و دربارة آنها با ديگران صحبت مي كنم
57 ـ وقتي نامه‌اي مي نويسيد ، معمولاً چه مطالبي در آن مي‌گنجانيد ؟
     الف) دربارة چيزهايي مي‌نويسم كه ديگران به دانش آن نيازمندند      
     ب) دربارة مهمترين حوادث مي‌نويسم        
     ج) دربارة جزئيات زندگي خود مي‌نويسم 

58 ـ وقتي كتابي را مي‌خوانيد ، آيا آنچه را كه مي‌خوانيد در ذهن مجسم مي كنيد ؟
     الف) آنچه را كه مي‌خوانم در ذهن خود مجسم نمي كنم    
     ب) آنچه را كه مي‌خوانم گاهي در ذهن خود مجسم مي كنم     
     ج) همة آنچه را كه مي‌خوانم مجسم مي كنم
59 ـ درآنچه كه انجام مي‌دهيد از چه مقدار پيچيدگي لذت مي‌بريد ؟
     الف) از انجام امور ساده و سر راست لذت مي‌برم      
     ب) از انجام امور زندگي پيچيده لذت مي‌برم     
      ج) از انجام امور زندگي بسيار پيچيده لذت مي‌برم
60 ـ چقدر به جزئيات كاري كه انجام مي‌دهيد ، مي‌پردازيد ؟
     الف) به ندرت به جزئيات مي‌پردازم         ب) گاهي به جزئيات مي‌پردازم              ج) اغلب به جزئيات مي‌پردازم 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر