پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/17

نظرات 2

 1-آيا وقتي درمحيط كار هستيد به ساعت نگاه مي كنيد؟

الف) دائما                                ب) در مواقع بي كاري                                        ج) هرگز
2- وقتي صبح شنبه از راه مي رسد:
الف)آماده براي انجام كار هستيد؟             
 ب)آرزو مي كنيد ايكاش با پاي شكسته در بيمارستان بستري مي شديد؟
ج)درابتدا با بي ميلي شروع مي كنيد اما پس از چند ساعتي،شادمانه مشغول انجام وظايف خود مي شويد؟
3- در انتهاي يك روز كاري،چگونه احساس مي كنيد؟
الف)خسته وكوفته وبدرد هيچ كاري نمي خوريد؟        
 ب)خوشحال از اينكه مي توانيد زندگي شخصي خود را دنبال كرده واوقات خوشي را سپري كنيد؟
ج)گاهي اوقات خسته اما معمولا بسيار خشنود هستيد؟

4-آيا از بابت كار خود نگراني به دل راه مي دهيد؟
الف)گاهي                                 ب)هرگز                                                          ج)اغلب

5-با كدام يك از جملات زير موافقيد؟
الف)در اين شغل از تمام مهارتهاي شما استفاده نمي شود.  
ب)در اين شغل، بيش از مهارتهاي خود بايد كار كنيد.
ج-در اين شغل كارهايي بايد انجام دهيد كه هرگز فكر نمي كرديد از عهده اش برآئيد.

6-كدام يك از جملات زير در مورد شما صدق مي كند؟
الف)ازكاري كه انجام مي دهم،به ندرت حوصله سر مي رود.   
ب-معمولا به كارم علاقه مندم،اما گاهي اوقات حوصله ام سر مي رود.         
ج-اكثر اوقات حوصله ام سرمي رود.

7- چه مقدار از زمان كاري شما صرف تلفن هاي شخصي و اموري غير از مسائل كاري مي شود؟
الف-خيلي كم                          ب-اندكي،خصوصا وقتي در زندگي خصوصي خود مشكل دارم.
ج-خيلي زياد
8- آيا روياي داشتن شغلي ديگر را در سر مي پرورانيد؟
الف-خيلي كم          ب-نه درباره شغلي ديگر،بلكه درباره موقعيت بهتر درهمين شغل.          ج-بله
9- آيا درشغل كنوني احساس مي كنيد كه
الف-در اكثر مواقع صاحب توانايي وقابليت هستيد؟     
 ب-گاهي اوقات صاحب توانايي وقابليت هستيد؟
چ-اكثر اوقات مضطرب و فاقد توانايي وقابليت هستيد؟

10- آيا مي پنداريد كه:
الف-همكارانتان رادوست داريد وبه آنها احترام مي گذاريد؟   
ب-همكارانتان را دوست نداريد؟
ج-نسبت به همكارانتان بي تفاوت هستيد؟
11- كدام يك از جملات زير در مورد شما صدق مي كند؟
الف-نمي خواهم در مورد كارم،چيز بيشتري بياموزم. 
 ب-وقتي كارم را شروع كردم،فرا گيري آن برايم بسيار لذت بخش بود.  
ج-ميل دارم تا آنجا كه ممكن است درباره(فوت وفن)كارم ياد بگيرم.

12- از بين وي‍‍‍‍‍‍ژگي هاي زير،آنهايي راكه نقاط قوت شما هستند،علامت بزنيد.
الف-احساس همدردي         ب-ذهن باز(روشن انديشي)             ج)خون سردي          د) حافظه خوب   
ه) قدرت تمركز  و)بنيه جسماني           ز)ابتكار         ح)تخصص        ط)دلربايي          ي)شوخ طبعي
13- شغل فعلي شما كدام يك از ويژگي هاي بالا را كه نقاط قوت شما هستند،مي طلبد؟
الف-احساس همدردي         ب-ذهن باز(روشن انديشي)             ج)خون سردي          د) حافظه خوب   
ه) قدرت تمركز  و)بنيه جسماني           ز)ابتكار         ح)تخصص        ط)دلربايي          ي)شوخ طبعي

14- باكدام يك از جملات زير بيشتر موافقيد؟
الف)شغل، فقط وسيله اي براي پول درآوردن و امرار معاش است.   
ب)شغل،عمدتا وسيله اي براي پول درآوردن،اما درصورت امكان بايد رضايت بخش نيز باشد.
ج)شغل،همانا تمامي راه زندگي است
 15- آيا اضافه كاري مي كنيد؟
الف)تنها درصورتي كه پولي بابت آن پرداخت شود.       ب)هرگز        ج)اغلب،حتي بدون حقوق

16- آيا در سال گذشته(غير از مرخصي يا بيماري)دركار خود غيبت داشته ايد؟
الف)به هيچ وجه                      ب)تنها براي چند روز                   ج)اغلب

17- خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
الف)بسيار جاه طلب                  ب)فاقد جاه طلبي                       ج)كمي جاه طلب

18- آيا تصور مي كنيد همكاران شما:
الف)دوستتان دارند،از مصاحبت شما لذت مي برند و به طور كلي به خوبي با شما كنار مي آيند؟
ب)از شما خوششان نمي آيد؟                 
ج)از شما بدشان نمي آيد اما رفتار دوستانه هم ندارند؟

19- آيا درمورد كار خود:
الف)تنها با همكارانتان صحبت مي كنيد؟        
ب)با خانواده ودوستانتان صحبت مي كنيد؟
ج)جز در موارد ضروري صحبتي نمي كنيد؟

20- آيا از بيماري هاي كوچك يا بي دليل يا درد هاي مبهم رنج مي بريد؟
الف) به ندرت                                    ب) خيلي كم                                        ج)اغلب

21- چگونه شغل كنوني خود را انتخاب كرديد؟
الف)والدين يا مربيان براي شما تصميم گرفتند.     
ب)تنه شغلي بود كه توانستيد پيدا كنيد.
ج)فكر مي كرديد مناسب شماست .

22-اگر در رسيدگي به امور خانه،مانند بيماري يكي از اعضاي خانواده وپرداختن به شغل تعارض ايجاد شود كدام يك برنده مي شود؟
الف)هر بار خانواده                ب)هربار شغل 
ج)در موقعيت هاي واقعا اضطراري خانواده،در غير اين صورت احتمالا شغل

23-اگر يك سوم حقوق كنوني به شما پرداخت شود آيا راضي خواهيد بود همين كار را ادامه دهيد؟
الف )بله           ب)بله،دوست دارم اما زندگي ام نمي چرخد.                    ج)خير
24-اگر از كار اخراجتان كنند براي كدام يك از موارد زير بيشتر دلتان تنگ مي شود؟
الف)پولي كه دريافت مي كرديد.       ب)كاري كه انجام مي داديد     ج)مصاحبت همكاران

25-آيا هيچ وقت براي تفريح از محل كارتان مرخصي مي گيريد؟
الف)بله             ب)خير           ج)ممكن است،به شرطي كه آنجا كاري ضروري وجود نداشته باشد

26-آيا احساس مي كنيد كه در محيط كار قدر شما را نمي دانند؟
الف)گاهي            ب)اغلب          ج)به ندرت
 
27-از چه چيز كار خود بيشتر بدتان مي آيد؟
الف)اينكه وقت شما در اختيار خودتان نيست     
ب)ملالت وخستگي از كار
ج)اينكه نمي توانيد هميشه كار ها را به ميل خود انجام دهيد

28-آيا زندگي خصوصي تان را از زندگي شغلي خود جدا نگاه مي داريد؟(در اين مورد با همكار شغلي يا شريك زندگي خود مشورت كنيد).
الف)كاملا    ب)اكثر اوقات،اما گاهي نيز تداخل ايجاد مي شود.   ج)به هيج وجه


29-آيا به فرزندانتان توصيه مي كنيد شغل شما را درپيش گيرند؟
الف)بله؛در صورتي كه آنها خلق وخو و استعداد آن را داشته باشند
ب)خير؛ آنها را از اين كار بر حذر مي كنم.
ج)آنها را به ادامه كار وادار نمي كنم ،اما دلسردشان هم نمي كنم

30-اگر ناگهان مقدار زيادي پول برنده شويد ويا به ارث ببريد:
الف)ديگر تا آخر عمر كار نمي كنيد
ب)كاري را درپيش مي گيريد كه هميشه آرزويش را داشتيد.
ج)تصميم مي گيريد همين كاري را كه مشغول آن هستيد ادامه دهيد.   

 

2 نظر

ارسال شده توسط مدیر
1398/08/07

شرمنده اطلاع ندارم.

ارسال شده توسط Golriz
1398/06/07

روايي وپايايي اين پرسشنامه رو لطف مي كنيد و همينطور سال اين آزمون و اين تست براي كي هست

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر