پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج

پرسشنامه ازدواج

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/21

نظرات 0

 پرسشنامه 

1- بیکاری تا چه اندازه در به تأخیر افتادن سن ازدواج نقش دارد؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

2- مشکلات اقتصادی تا میزان سن ازدواج را بالا می برد؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

3- مشکل مسکن در به تعویق افتادن ازدواج تا چه اندازه اهمیت دارد؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

4- اشتغال به تحصیل تا چه اندازه مانع ازدواج جوانان می شود ؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

5- مخالفت والدین تا چه حد امر ازدواج را تحت تأثیر قرار می دهد ؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

6- آزادی روابط دختر و پسر در جامعه تا چه اندازه سن ازدواج را به تأخیر می اندازد؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

7- ترس از شکست از عوامل دیگری است که در بالا رفتن سن ازدواج مؤثر است.
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم

8- نابرابری سطح تحصیلات پسر و دختر  تا چه اندازه سن ازدواج را به تأخیر می اندازد؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم
9- ازدواج ناموفق یکی از اعضای خانواده چه اندازه مانع ازدواج جوانان می شود؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم
10-  فقدان والدین تا چه میزان در بالا رفتن سن ازدواج تأثیر دارد؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم
11- توقعات بیجا از همسر آینده در به تعویق افتادن ازدواج چقدر مؤثر است؟
   خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم
12- ازدواج نکردن خواهران و برادران بزرگتر چه اندازه مانع ازدواج جوانان می شود؟
خیلی زیاد          زیاد                 متوسط                      کم
 
 
 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر