پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/13

نظرات 0

 دانش آموز عزیز : با سلام 

پرسشنامه ای که در اختیار شماست مربوط به تحقیق با عنوان عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی می باشد . لذا همکاری صمیمانه شما در پاسخ صحیح و دقیق به سوالات پرسشنامه رهگشای ما در بررسی فوق می باشد . ضمنا انتخاب جنابعالی تصادفی بوده و نوشتن نام ضرورتی ندارد و جوابهای شما کاملا محرمانه خواهد بود. با تشکر از همراهی شما . 

1- جنس : مرد        زن 
2- پایه تحصیلی : اول دوم سوم 
3- رشته تحصیلی :   عمومی (اول)  انسانی   تجربی              ریاضی  
فنی و حرفه ای کاردانش
4- شغل پدر : دقیق و مشخص نوشته شود . 
5- شغل مادر : دقیق و مشخص نوشته شود . 
6- تحصیلات پدر : بیسواد و ابتدایی سیکل دیپلم فوق دیپلم
لیسانس فوق لیسانس و بالاتر 
7-تحصیلات مادر : بیسواد و ابتدایی سیکل دیپلم فوق دیپلم
لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
8- درآمد ماهانه خانواده : کمتر از 200 هزار تومان         400 -200 هزار تومان
600-400 هزارتومان   800-600 هزار تومان      800 - یک میلیون تومان
بالاتر از یک میلیون تومان
9- تا چه حدی از وضعیت تحصیلی خود رضایت دارید .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
10- میزان رضایت شما از استعداد و توانایی خود چه قدر است . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
11 -تا چه اندازه از پسر یا دختر بودن خود رضایت دارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 

12-به چه میزانی  از ویژگیهای اخلاقی خود رضایت دارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
13- آیا از قیافه خود راضی هستید . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
14- تا چه اندازه از نحوه ی لباس پوشیدن خود رضایت دارید .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
15- آیا از ویژگیهای جسمانی خود (قد و اندام) رضایت دارید.
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
16- تا چه حدی از زندگی خود رضایت دارید . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
17 -تا چه اندازه رفتارهای شما مورد تایید خانواده می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
18- به چه میزانی رفتارهای شما مورد تایید اقوام می باشد . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
19-تا چه حدی رفتارهای شما مورد تائید دوستان می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
20 –آیا  رفتارهای شما مورد تایید مدرسه می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
21-تا چه اندازه رفتارهای شما مورد تایید همسایه ها می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
22- فکر می کنید در مجموع چه قدر در جامعه رفتارهای شما مورد تائید دیگران باشد. 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
23 -تا چه اندازه از روی ترس واجبار از والدین خود اطاعت می کنید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
24-تاچه حدی از روی ترس و اجبار از مقررات مدرسه اطاعت می کنید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
25 -آیا خود را مجبور به انجام خواسته های دوستان می بینید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
26-فکر می کنید رسانه های جمعی (تلویزیون ، ویدئو، اینترنت ، ماهواره و...) شما را وادار میکند رفتارهایی انجام دهید که مورد پسند خانواده و جامعه نمی باشد .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
27- اگر در صف نانوایی باشید و بتوانید در صف جا بزنید و کسی نفهمد تا چه حدی این کار را انجام می دهید . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
28- اگر در حال رانندگی باشید و به چراغ قرمز برسید و پلیس هم آنجا نباشد از چراغ قرمز عبور می کنید . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
29- اگر سوار اتوبوس واحد باشید و هنگام پیاده شدن راننده متوجه شما نباشد بلیط پرداخت می کنید . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
30- اگر دبیران در کلاس حضور و غیاب نکنند آیا به موقع در کلاس حاضر می شوید . 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
 31- تا چه حدی ارزشهای خانواده شما با ارزشهای مدرسه هماهنگ می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
32- آیا ارزشهای خانواده شما با ارزشهای دوستان هماهنگ می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
33 – به چه میزان  ارزشهای خانواده شما با ارزشهای ملی هماهنگ می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
34- تاچه اندازه ارزشهای خانواده شما با ارزشهای اسلامی هماهنگ می باشد .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
35- تا چه اندازه ارزشهای مدرسه با ارزشهای دوستان شما هماهنگ می باشد .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
36-  تا چه حدی  ارزشهای مدرسه با ارزشهای اسلامی هماهنگ می باشد
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
37-  آیا  ارزشهای دوستان شما با ارزشهای اسلامی هماهنگ میباشد.
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
38- تا چه حدی به خدا اعتقاد دارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
39 -تا چه اندازه به پیامبر و امامان اعتقاد دارید  
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
40- آیا  به بهشت و جهنم اعتقاد دارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
41-  آیا فکر می کنید اصلا شیطان وجود دارد .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
42-  چه اندازه به وجود فرشتگان اعتقاد دارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
43- به چه میزانی  به اسلام علاقه مند هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
44 – آیا  باور دارید اسلام کامل ترین دین است .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
45- تا چه اندازه نسبت به دشمنان اسلام بیزار هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
46-  تا چه قدر  مقید هستید که حتما نماز بخوانید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
47-  تا چه حدی  قرآن می خوانید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
48-  تا چه اندازه مقید به گرفتن روزه هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
49- چه قدر جهت عبادت به مسجد می روید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
50- تا چه حدی  به زیارت امامان و امامزاده ها می روید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
51- آیا  به دعا و توسل هم مشغول می شوید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
52-  چقدر مورد قبول و پذیرش خانواده هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
53- چقدر خانواده با شما در امور مختلف مشورت می کنند
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
54-  تا چه اندازه به خانواده خود علاقه دارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
55-  به چه میزانی خانواده سعی می کند نیازهای شما را تامین کند
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
56-  تا چه اندازه در امور مختلف با خانواده همکاری می کنید .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
57 – آیا  به والدین خود احترام می گذارید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
58- تا چه حدی  انتظارات والدین خود را عملی می کنید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
59- تا چه اندازه به قوانین خانواده پای بند می باشید .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
60- آیا  به زندگی در ایران علاقمند هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
61- تا چه اندازه به زبان فارسی علاقه مند هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
62-به چه میزان  به مذهب شیعه علاقه مند هستید 
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
63-  آیا  به موسیقی ایرانی علاقه مند هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
64- تا چه حدی به  ایرانی بودن خود افتخار می کنید .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
65-  تا چه اندازه به گذشته تاریخی ایران افتخار می کنید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
66-  چقدر  باور دارید که ایرانیان هوش بالایی دارند .
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
67-  آیا  به مکانهای تاریخی ایران علاقمند هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
68- تا چه اندازه حاضرید برای سربلندی ایران تلاش کنید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
69-  تا چه اندازه حاضرید در مقابل دشمن از ایران دفاع کنید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 
70-  آیا  پای بند به آداب و رسوم ملی هستید
خیلی زیاد زیاد متوسط     کم     خیلی کم 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر