پرسشنامه فشار روانی و عملکرد تحصیلی

پرسشنامه فشار روانی و عملکرد تحصیلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/29

نظرات 0

 این پرسشنامه صرفاً جهت انجام یک تحقیق تنظیم گردیده است و از آن جا که پاسخهای دقیق شما به علمی تر و دقیق تر بودن این تحقیق کمک خواهد کرد، خواهشمندیم با پاسخای دقیق شما به علمی تر بودن این تحقیق کمک خواهد کرد. خواهشمندیم با کمال دقت به سؤالات مطروحه پاسخ دهید.

                                       "با تشکراز همکاری صمیمانه شما"
"الف" مشخصات فردي
1- 1- جنس : مرد             زن
2- سن :
3- رشته تحصیلی :
4- فرزند شاهد هستم : بلی            خیر
5- معدل آخرین ترم :
6- سال ورودی :
7- تعداد خواهر و برادران :
8- فرزند چندم خانواده هستید:
9- وضعیت مسکن : شخصی            اجاره ای        سازمانی 
10- وضعیت مالی و اقتصادی : بد           خوب متوسط
11- آیا تا به حال مشروط شده اید : بلی           خیر
    اگرجواب بلی است چندبار        مکرر          نامکرر
12- وضعیت تأهل : متأهل              مجرد
در صورت تأهل تعداد فرزندان 
13- هدف شما از ادامه تحصیل چیست؟
استفاده از مزایای مادی                عنوان اجتماعی      
داشتن مدرک تحصیلی                 کسب معلومات 
خدمت به جامعه                         سایر موارد  
توضیح دهید.
"ب"
درباره هریک از جملات زیر لطفاً با علامت (×) در داخل مربع مناسب نظر خود را منعکس نمائید.
14- امروزه تحصیلات هیچ فایده ای در بدست آوردن شغل ندارد؟
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
15- یک دانشجو امروزه نمی تواند امیدی نسبت به آینده داشته باشد
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
16- رابطه خوبی با خانواده ام ندارم
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
17- در خانواده از لحاظ تحصیلی کمک به من نمی شود؟
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
18- به نظر من اساتید به فرزندان شاهد توجه بیشتر می کنند.
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
19- به نظر من تحصیل دانشجویان شاهد و غیر شاهد در کناریکدیگر موجب افت تحصیلی دانشجویان شاهد می گردد.
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
20- مایلم در دانشگاه غیر شاهد تحصیل کنم .
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
21- نبود پدر باعث مي شود كه كمتر به درس علاقه داشته باشم.
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
22-ساعات حضور در دانشگاه باعث خستگی و نفهمیدن درسهایم می شود.
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
23- در حفظ و یاد آوری مطالب درسی مشکل دارم .
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
24- اساتید ما نمی توانند به دانشجویان خوب درس بدهند.
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
25- در روابط اجتماعی مشکل دارم 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
26- برخی از اعضاء خانواده من باعث می شوند که من نتوانی خوب درس بخوانم 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
27- مسئولیت خانواده بر دوش من است 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
28- بیماری اخیر من موجب افت تحصیلی ام شده 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
29- وضعیت تحصیلی من در دوره دبیرستان ضعیف بود
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
30- از بیماری مستمر اعضاء خانواده ام همیشه رنج می برم 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
31- فضار آموزشی دانشکده مناسب نیست 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
32- امکانات و تجهیزات آموزشی دانشگاه ضعیف و نامناسب است 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
33-به نظر من اساتید بیش از اندازه سخت گیری می کنند.
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
34- با وجود آنکه زیاد درس می خوانم نمی توانم نمرات خوبی بگیرم
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
35- من فکر می کنم علاقه ای به درس خواندن ندارم 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
36- من دوستان زیادی در دانشگاه ندارم 
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر