پرسشنامه مازلو

پرسشنامه مازلو

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/26

نظرات 0

 جملات زير را بدقت بخوانيد در صوريتكه يكي از آنها با واقعيت فعلي شما مطابقت دارد در ستون بلي و چنانچه به هيچ شكلي با وضعيت شما مطابقت ندارد در ستون خير علامت بزنيد.

شبها راحت مي‌خوابم.
من فكر مي‌كنم امروزدنياتا حدي يك محيط امن است.
فكر مي‌كنم خانواده‌ام در هر شرايطي از من حمايت مي‌كنند.
من بيشتراوقات از خودم ناراحتم.
براي زندگي خود برنامه‌هاي مناسبي دارم.
براي تأمين زندگي خود پول كافي دارم .
من به تنهايي نمي‌توانم درهنگام شب درهمسايگي قدم بزنم.
 من درگير روابط عاشقانه با ديگري هستم.
من احساس مي‌كنم كه دوستانم به من احترام مي‌گذارند
10- زندگي من معني‌دار است.
11- به اندازه كافي استراحت مي‌كنم.
12- اضطرابم زياد است.
13- من احساس بيهودگي مي‌كنم.
14- كاري را كه درست بدانم انجام مي‌دهم براي من مهم نيست كه ديگران درباره من چه فكر مي‌كنند.
15- من در مورد هدفهايم در زندگي مطمئن نيستم.
16- من از جنسيتم راضي هستم.
17- از مقدار پولي كه دارم راضي هستم.
18- دوستاني دارم كه در صورت نياز به كمك آنها كارهايم را انجام مي‌دهم.
19- در زندگي مي‌توانم روي پاي خودم بايستم.
20- احساس مي‌كنم مطابق با توانائيهاي خودم از خودم انتظار دارم.
21-بطور كلي سالم هستم.
22-در زندگي احساس امنيت مي‌كنم.
23- احساس مي‌كنم تا حدودي در  جامعه منزوي هستم.
24- براي كارهايي كه مي‌خواهم انجام دهم احساس مي‌كنم اعتماد به نفس دارم.
25- من در جستجوي كمال هستم.
26- زمستانها وسائل كافي براي سردكردن خودم ندارم.
27- در شب مي‌ترسم تنهادرخانه بمانم.
28- من تعدادي دوست صميمي دارم كه مي‌توانم روي آنها حساب كنم.
29- خودم را يك شخص داراي اعتماد مي‌دانم.
30- موفق شدن در زمينه كاري كه من مشغول آن هستم محتاج تلاش فراوان است.
31- معمولاَ به اندازه سير شدن غذا مي‌خورم.
32-زندگي من داراي روال مشخصي است.
33- احساس مي‌كنم با نزديكانم گرم و صميمي هستم.
34- ديگران به من احترام مي‌گذارند.
35- من به توانائيهاو ضعفهايم آگاهي دارم.
36- به اندازه كافي ورزش مي‌كنم.
37- اطرافيانم اغلب قابل اعتماد هستند.
38- به همشهريهاي خودم علاقه دارم.
39- در مورد اينكه ديگران در مورد من چگونه فكر مي‌كنم چندان اهميتي نمي‌دهم.
40- احساس مي‌كنم در كارها از استعداد خود به نحو شايسته استفاده مي‌كنم.
41- در بعضي از قسمتهاي بدنم احساس درد و ناراحتي مي‌كنم.
42- من اغلب در مورد سلامتي جسمانيم نگران هستم.
43- من مذهبي هستم و خود را عضو يك گروه مذهبي مي‌دانم.
44- من احساس مي‌كنم آدم با ارزشي هستم.
45- احساس مي‌كنم در زندگي به خوبي رشد و پيشرفت ميكنم.
46- تابستانها آنقدرگرم هست كه اصلاَ احساس راحتي نمي‌كنم.
47- زندگي من يك روال خوب و عادي دارد.
48- من مي‌توانم افكار و احساسات خود را لااقل با بعضي از دوستان صميمي‌ام در ميان بگذارم.
49- در جمع فكر مي‌كنم نظراتم پايين‌تر از نظرات ديگران است.
50- موفقيتهاي تحصيلي‌ام متناسب با توانائيهايم هستند.
قبلاَ از همكاري شما متشكرم. موفق باشيد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر