پرسشنامه میزان افسردگی امدادگران

پرسشنامه میزان افسردگی امدادگران

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/17

نظرات 0

 پرسشنامه 

امدادگر عزيز پيشاپيش از همكاري شما سپاسگزارم. لطفاً سابقة فعاليت امدادي خود را ذكر فرمائيد. در اين پرسشنامه 21 گروه سوال وجود دارد و هر سوال بيان كننده حالتي براي هر فرد است. شما بايد سوالهاي هر گروه را به ترتيب و با دقت بخوانيد. سپس سوالي را انتخاب كنيد كه بهتر از همه احساس كنوني شما را بيان مي كند، يعني آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنيد. سپس دور عدد مقابل آن سوال يك دايره بكشيد.

1) 0 غمگين نيستم
    1 غمگين هستم
    2 غم دست بردار نيست
    3 تحملم را از دست داده ام

2) 0 به آينده اميدوارم
    1 به آينده اميدي ندارم
    2 احساس مي كنم آينده اميد بخشي در انتظارم نيست
    3 كمترين روزنه اميدواري ندارم

3) 0 ناكام نيستم
    1 ناكام تر از ديگرانم
    2 به زندگي گذشته ام كه نگاه مي كنم، هر چه مي بينم شكست و ناكامي است
    3 آدم كاملاً شكست خورده اي هستم

4) 0 مثل گذشته از زندگي ام راضي هستم
    1 مثل سابق از زندگي لذت نمي برم
    2 از زندگي رضايت واقعي ندارم
    3 از هر كس و هر چيز كه بگويي ناراضي هستم

5) 0 احساس تقصير نمي كنم
    1 گاهي اوقات احساس تقصير مي كنم
    2 اغلب احساس تقصير مي كنم
    3 هميشه احساس تقصير مي كنم

6) 0 انتظار مجازات ندارم
    1 احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم
    2 انتظار مجازات دارم
    3 احساس مي كنم مجازات مي شوم
7) 0 از خود راضي هستم
    1 از خود ناراضيم
    2 از خود بودم مي آيد
    3 از خود متنفرم

8) 0 بدتر از سايرين نيستم
    1 از خود به خاطر خطاهايم انتقاد مي كنم
    2 هميشه خودم را به خاطر خطاهايم سرزنش مي كنم
    3 براي هر اتفاق بدي خودم را سرزنش مي كنم

9) 0 هرگز به فكر خودكشي نمي افتم
    1 فكر خودكشي به سرم زده اما اقدامي نكردم
    2 به فكر خودكشي هستم
    3 اگر بتوانم خودكشي مي كنم

10) 0 بيش از حد معمول گريه مي كنم
    1 بيش از گذشته گريه مي كنم
    2 هميشه گريانم
    3 قبلاً گريه مي كردم، اما حالا با آنكه دلم مي خواهد نمي توانم گريه كنم
11) 0 كم حوصله تر از گذشته نيستم
    1 كم حوصله تر از گذشته هستم
    2 اغلب كم حوصله هستم
    3 هميشه كم حوصله هستم

12) 0 مثل هميشه مردم را دوست دارم
    1 به نسبت گذشته كمتر از مردم خوشم مي آيد
    2 تا حدود زيادي علاقه ام را از مردم از دست داده‌ام
    3 از مردم قطع اميد كرده ام، به آنها علاقه اي ندارم

13) 0 مانند گذشته تصميم مي گيرم
    1 كمتر از گذشته تصميم مي گيرم
    2 نسبت به گذشته تصميم گيري ام را از دست داده ام
    3 قدرت تصميم گيري ام را از دست داده ام

14) 0 جذابيت گذشته ها را دارم
    1 نگران هستم كه جذابيتم را از دست بدهم
    2 احساس مي كنم هر روز كه مي گذرد جذابيتم را بيشتر از دست مي دهم
    3 زشت هستم
15) 0 به خوبي گذشته كار مي كنم
    1 به خوبي گذشته كار نمي كنم
    2 براي اينكه كاري بكنم به خودم فشار زيادي وارد مي آورم
    3 دستم به هيچ كاري نمي رود

16) 0 مثل هميشه خوب مي خوابم
    1 مثل گذشته خوابم نمي برد
    2 يكي‌دو ساعت‌زودتر از معمول‌بيدارمي شوم، خوابيدن‌دوباه برايم‌مشكل‌است.
    3 چند ساعت زودتر از معمول از خواب بيدار مي شوم و ديگر خوابم نمي برد

17) 0 بيشتر از گذشته خسته نمي شوم
    1 بيشتر از گذشته خسته مي شوم
    2 انجام هر كاري خسته ام مي كند
    3 از شدت خستگي هيچ كاري از عهده ام ساخته نيست

18) 0 اشتهايم تغييري نكرده است
    1 اشتهايم به خوبي گذشته نيست
    2 اشتهايم خيلي كم شده است
    3 به هيچ چيزي اشتها ندارم
19) 0 اخيراً وزن كم نكرده ام
    1 بيش از دو كيلو و نيم وزن كم نكرده ام
    2 بيش از 5 كيلو از وزن بدنم كم شده است
    3 بيش از هفت كيلو وزن كم كرده ام

20) 0 بيش از گذشته بيمار نمي شوم
    1 از سر درد و دل درد و يبوست كمي ناراحتم
    2 به شدت نگران سلامتي خود هستم
    3 آنقدر نگران سلامتي خود هستم كه دستم به هيچ كاري نمي رود

21) 0 ميل جنسي ام تغييري نكرده است
    1 ميل جنسي ام كمتر شده است
    2 ميل جنسي ام خيلي كم شده است
    3 كمترين ميل جنسي در من نيست

سابقه فعاليت مفيد خود را بنويسيد.
در اين پرسشنامه 13 سوال وجود دارد شما بايد سوالهاي هر گروه را به ترتيب و با دقت بخوانيد سپس سوالي را انتخاب كنيد كه بيشتر احساس شما را بيان مي كند سپس دور آن گزينه يك دايره بكشيد.
1- در انتهاي يك روز پس از عمليات امداد و نجات
الف: خسته و كوفته به درد هيچ كاري نمي خوريم
ب: خوشحال از اينكه مي توانيد زندگي شخصي خود را دنبال كرده و اوقات خوشي را سپري كنيد
ج: گاهي اوقات خسته و معمولاً خشنود هستيد

2- با كدام يك از جملات زير موافقيد؟
الف: در عمليات امداد و نجات از تمام مهارت هاي شما استفاده نمي شود.
ب: در عمليات امداد و نجابت بايد بيش از مهارت هاي خود كار كنيد.
ج: در عمليات امداد و نجات كارهايي بايد انجام دهيد كه هرگز فكر نمي كرديد از عهده‌اش برآييد.

3- آيا روياي فعاليت داوطلبانه ديگري در سر مي پرورانيد؟
الف: خيلي كم
ب: نه درباره فعاليتي ديگر بلكه درباره موقعيتي بهتر در همين زمينه
ج: بله

4- آيا در عمليات امداد و نجات احساس مي كنيد كه :
الف: در اكثر مواقع صاحب توانايي و قابليت هستيد.
ب: گاهي اوقات صاحبت قابليت و توانايي هستيد.
ج: اكثر اوقات مضطرب و فاقد توانايي هستيد.

5- از بين ويژگي هاي زير آنهايي را كه نقاط قوت شما هستند علامت بزنيد؟
الف: احساس همدردي
ب: قدرت تمركز
ج: تخصص

6- آيا در عمليات امداد و نجات اضافه كاري مي كنيد؟
الف: تنها در صورتي كه بابت آن بهايي پرداخت شود
ب: فقط بخاطر علاقه
ج: در صورت داشتن وقت كافي و علاقه


7- خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
الف: بسيار جاه طلب
ب: فاقد جاه طلبي
ج: كمي جاه طلب

8- آيا درباره مشكلات امدادي
الف: تنها با امدادگران صحبت مي كنيد
ب: تنها با مسئولين صحبت مي كنيد
ج: جز در موارد ضروري صحبتي نمي كنيد

9- اگر در رسيدگي به امور خانه مانند بيماري يكي از اعضاي خانواده و پرداختن به فعاليت امدادي تعارض ايجاد شود كدام يك برنده مي شود؟
الف: هر بار خانواده
ب: هر بار فعاليت امدادي 
ج: در موقعيت كاملاً اضطراري خانواده و در غير اين صورت احتمالاً فعاليت امدادي

10- اگر از فعاليت امدادي اخراجتان كنند براي كداميك از موارد زير دل تنگ مي شويد؟
الف: حق الزحمه دريافتي
ب: فعاليتي كه انجام مي داديد
ج: مصاحبه با امدادگران

11- آيا احساس مي كنيد در هلال احمر و عمليات امداد و نجات قدر شما را نمي دانند؟
الف: گاهي
ب: اغلب
ج: به ندرت

12- از چه چيز فعاليت امدادي بدتان مي آيد؟
الف: اينكه وقت شما در اختيار خودتان نيست
ب: ملامت و خستگي از فعاليت امدادي
ج: اينكه نمي توانيد كارها را هميشه به ميل خودتان انجام دهيد

13- آيا به ديگران توصيه مي كنيد فعاليت شما را پيش گيرند؟
الف: بله در صورتي كه او خلق و خو و استعدادهاي آن را داشته باشد
ب: خير آنها را از اين كار برحذر مي كنم
ج: او را به ادامه كار وادار نمي كنم اما سرزنش هم نمي كنم
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر