نمونه پرسشنامه کودکان کار

نمونه پرسشنامه کودکان کار

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/26

نظرات 0

 نمونه تست

خودانگيزي
آيا تا به حال شده وقتي عصباني ناراحت يا خوشحال هستيد بعضي كارها بهتر يا بدتر انجام دهيد.
اداره هيجانها:
اگر كسي با شما دعوا كند و در اين دعوا بخواهد شما را كتك بزند چه مي كند؟
هم حسي
اگر يكي از دوستانتان پرش را گم كند وضعيتي ناراحت باشد چه كاري ا زدست شما براي رو ساخته است
تنظيم روابط
اگر كسي از شما بخواهد كاري را انجام دهيد كه بابت آن پول خوبي نصيب شما مي شود اما ممكن است با پليس درگير شود ايا اين كار انجام مي دهيد. (اگر پاسخ نه باشد) چه دليلي براي پاسخ منفي خود داريد؟

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر