دانلود پرسشنامه حسابداری

پرسشنامه گزارش حسابداری

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/24

نظرات 3

 بنام خدا 

با عرض سلام و احترام 
پاسخ دهنده گرامي
همانگونه كه مستحضر هستيد روند دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تاثير  قرار داده به گونه اي كه براي مثال  در حوزه ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است روش مذكور، سريع و ارزان مي باشد و امكان دسترسي سهامداران و ساير ذي نفعان شركتها به آن؛ روز به روز بيشتر مي شود .  
پرسشنامه حاضر به منظور جمع آوري نظرات شما درباره تاثير اين نوع گزارشگري بر هر يك از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مربوط بودن، قابل اتكا بودن و دسترسي آسان به اطلاعات) تدوين شده است. از اين رو با توجه به اهميت مساله پژوهش در نظام دانشگاهي و با عنايت به اينكه همكاري شما در اين راستا ،به نتايج حاصل از اين پژوهش اعتبار خواهد بخشيد، خواهشمند است نسبت به تكميل پرسشنامه مساعدت لازم را بفرمائيد.                                                                   
پرسشهاي عمومي:                                                                                          
1- جنسيت:                                                                                                  
مرد                    زن                        
2- سمت:
مدير عامل               مدير مالي                 رئيس حسابداري                   كارشناس مالي 
3- مدرك تحصيلي:
دكترا                  كارشناسي ارشد                       كارشناسي                 كارداني
 4- رشته تحصيلي:
حسابداري         مديريت مالي           مديريت (ساير گرايشها)            اقتصاد           ساير
5- تجربه كاري درحرفه:
كمتر از 5 سال                      بين 10 تا 15 سال                  بالاتر از 20سال   
بين 5 تا 10 سال                    بين 15 تا 20 سال 
6- نوع فعاليت شركت:
خدماتي              بازرگاني              توليدي              مالي و اعتباري             ساير 


پرسشهاي اختصاصي:

1- ميزان آشنايي مديران شرکتهاي ايران درباره اينترنت و قابليت هاي آن چقدر است 
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

2- مديران شرکتها تا چه ميزان با ويژگيهاو مزايا ومعايب گزارشگري مالي تحت وب آشنا هستند.
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

3- مديران شرکتها  تا چه اندازه با يك سامانه گزارشگري مالي تحت وب به صورت عملي قادر به  كار كردن مي باشند.
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

4-  مديران شرکتها تا چه حد با تعريف دقيقي از سيستم گزارشگري مالي تحت وب آشنا هستند
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

5- اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب تا چه ميزان  تصميم گيري هاي استفاده كنندگان از اطلاعات را تحت تاثير قرار ميدهد.                                                                     
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

6- گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه مي تواند در ارايه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري تاثير گذار باشد.                                                                                                
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

7- افشا اطلاعات مالي در گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه به قابليت  مقايسه بين شرکتها کمک مي کند.                                                                                  
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم8-گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه مي تواند در ارزيابي واحد اقتصادي توسط استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري تاثير گذار باشد
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

9- گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه مي تواند اطلاعات مربوط براي تصميم گيري استفاده كنندگان فراهم سازد .                                                                                            
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

10- ارايه اطلاعات به هنگام در گزارشگري مالي تحت وب تا چه حد مي تواند اطلاعات مربوط براي تصميم گيري استفاده كنندگان فراهم سازد.                                                                                                       
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

11- ارايه طيف وسيعي از اطلاعات غير مالي در گزارشگري تحت وب تا چه اندازه مي تواند بر تصميمات استفاده کنندگان  از اطلاعات تاثير گذار باشد.
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم
                 
- تا چه حد ناهماهنگ بودن اطلاعات در روي وب از قابليت اتكا اطلاعات مي كاهد. 12
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

13- امكان دستكاري اطلاعات در روي وب تا چه اندازه از قابليت اتكا اطلاعات مي كاهد.
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

14- وجود هكرها در اينترنت تا چه اندازه از قابليت اطمينان اطلاعات مي كاهد.
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

15- شخص يا اشخاصي كه مسوول ارائه اطلاعات بر روي وب هستند تا چه اندازه مي تو انند بر قابل اتكا بودن اطلاعات تاثير بگذارند .                                                                        
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

16-تا چه اندازه دسترسي به اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب آسانتر از گزارشگري مالي سنتي است.                                                                                            
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

17-  دسترسي به اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه ازمحدوديت هاي كمتري برخوردار است.                                                                                    
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

18-  گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه از هزينه دسترسي به اطلاعات مي كاهد. 
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

19-  گزارشگري مالي تحت وب تا چه اندازه از زمان دسترسي به اطلاعات مي كاهد. 
خيلي زياد              زياد                متوسط                 كم                خيلي كم

 

3 نظر

ارسال شده توسط سمانه زمانی
1396/12/24

سلام پرسشنامه فرهنگی و 42 سوالی شوارتز که حاوی سه قسمت امنیت و وجهه اجتماعی و احترام است و حتما باید دارای 42 سوال باشد خییییلیییی فوریه

ارسال شده توسط مریم
1396/10/30

پرسشنامه تاثیر پوشش رسانه بر عرضه اولیه سهام

ارسال شده توسط سارا
1395/06/29

پرسشنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر