پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/29

نظرات 0

 پرسشنامه: همکارگرامی، ضمن عرض خسته نباشید، پرسشنامه ای که مشاهده می فرمائید در مورد یک کار تحقیقی مبنی بر رضایت شغلی می باشد. ضمن تشکر از وقتی که اختصاص می دهید. لطفاً پاسخ های خود را با صراحت و صداقت مرقوم فرمائید. به شما اطمینان می دهیم اطلاعت مربوط به شما محفوظ می‌ماند. 

مدرک تحصیلی ......................            جنسیت:..............        سابقه خدمت:...................
سؤالات پرسش نامه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1. تا چه میزان از حقوق و مزایای ماهیانه خود رضایت دارید؟
2. تا چه حد از زمان فراغت شغلی خود ( نوروز، تابستان، ایام امتحانات) رضایت دارید؟
3. خدمات رفاهی آموزشی و پرورشی از نظر شما چگونه است؟
4. آیا بیمه درمان آموزش و پرورش جوابگوی نیاز معلمان می باشد؟
5. آیا امکان ادامه تحصیل در آموزش و پرورش برای دبیران حرفه و فن وجود دارد؟
6. به نظر شما آموزش و پرورش تا چه اندازه به ورزش کارکنان اهمیت می دهد؟
7. تراکم بالای 20 نفر کلاسها برای انجام فعالیت‌های علمی درسی حرفه و فن تا چه حد مناسب است؟
8. تا چه حد از محتوای کتاب درسی حرفه و فن رضایت دارید؟
9. شرایط فیزیکی کلاسی تا چه اندازه در تدریس درس حرفه و فن تأثیر دارد؟
10. میزان حقوق و مزایای شما جوابگوی مخارج زندگی شما می باشد؟
11. تا چه حد اوقات فراغت خود را به مطالعه کتب و مطالعات اینترنتی اختصاص می دهید؟
12. آیا شما در محیط کار زمان و فضایی برای انجام کارها و فعالیت ورزشی مناسب دارید؟
13. تا چه حد از میزان ارائه اضافه کار در آموزش و پرورش رضایت دارید؟
14. آیا از نحوه تشویق معلمان در آموزش و پرورش رضایت دارید؟
15. تا چه حد محل خدمت در رضایت شغلی شما تأثیر دارد؟
16. آیا از نظم و انضباط دانش آموزان مدرسه محل تدریس رضایت دارید؟
17. تا چه اندازه از تدریس درس حرفه و فن رضایت دارید؟
18. آیا از ارائه خدمات بیمه تکمیلی رضایت دارید؟
19. آیا شرایط فیزیکی کلاس مانند میز و صندلی و نور در یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد؟
20. فعالیت های عملی کتاب حرفه و فن با توانایی دانش آموزان تناسب دارد؟
21. محتوای کتاب حرفه و فن تا چه حد خدمات رفاهی لازم به شما ارائه می شود؟
22. در مسافرت ها تا چه حد خدمات رفاهی لازم به شما ارائه می شود؟
23. تا چه اندازه به تدریس درس حرفه و فن نسبت به دروس دیگر علاقه دارید؟
24. آیا محتوای کتاب حرفه و فن در کیفیت تدریس تاثیر دارد؟
25. در آخر بفرمائید تا چه حد از شغل شریف خود رضایت دارید؟

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر