نسبتهای مالی تولید محصولات گلخانه ای

نسبتهای مالی تولید محصولات گلخانه ای

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 نرخ بالاي رشد جمعيت از يك سو وكاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روز افزون شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر ، ضرورت استفاده بهينه از امكانات موجود را بيش از پيش مي نمايد . بطور كلي افزايش توليد محصولات كشاورزي به دو طريق ميسر مي باشد، يكي از طريق افزايش سطح زير كشت و ديگري افزايش عملكرد محصول در واحد سطح . روش اول بنابر ادلايل فوقالذكر قابل اجرا نيست، لذا بايستي با استفاده از تكنولوژي هاي جديد نسبت به افزايش ميزان توليد در واحد سطح اقدام نمود. توليد صيفيجات گلخانه اي يكي از مصاديق توليد بيشتر در سطح كمتر مي باشد.

يكي از محصولاتي كه در کشت گلخانه هاي صيفيجات مورد توجه قرار گرفته است، خيار تيريپلوئيد مي باشد كه هر بوته آن در يك دوره كشت به طور متوسط بيش از بيست و دو كيلو گرم محصول توليد مي نمايد. بذر اين خيار هيبريد بوده و خيار حاصله پارتنوكارپ ( بدون تخم ) و قلمي خواهد بود. به دليل مسدود بودن محيط ، كنترل شرايط اقليمي از قبيل دما و رطوبت و همچنين آفات و امراض به راحتي مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول ميانجامد . در اين دوره محصول هر سه روز يك بار قابل چيدن است.

كشت صيفي جات درگلخانه به صورت رديفي و آبياري به روش قطره اي صورت ميگيرد. فاصله كاشت بذر در روي دريف ها 15 تا 20 سانتيمتر و فاصله رديفها از يكدگير 80 تا 100 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. دماي مناسب گلخانه براي رشد مطلوب بوته ها 22 تا 28 درجه سانتيگراد بوده و بايستي توجه داشت كه افزايش بيش از حد رطوبت نسبي درد گلخانه باعث تشيد بروز و گسترش امراض قارچي گوناگون ميگردد. بديهي است ك در صورت مشاهده نشانه هاي بيماري بايستي سريعاً نسبت به سمپاشي و كنتر لآن با سموم قارج كش مناسب اقدام نمود.


1-سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-1- زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

5000

50000

250

 

 

 

1-2-محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت           ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و و تسطيح

5000

100

1

2

گود برداري

100

50000

5

3

حصار كشي

300

150000

45

4

فضاي سبز، خيابان كشي

250

200000

50

جمع

101

 

 

 

1-    1- ساختمانها :

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد

هزينه كل

( ميليون ريال )

1

انبار مواد اوليه

20

1100000

22

2

گلخانه كماني با پوشش پلاستيك

1000

225000

225

3

گلخانه شيشه اي

500

450000

225

4

اداري و رفاهي

30

1200000

36

5

نگهباني

15

1000000

15

6

موتور خانه

20

1100000

22

جمع

1585

-

545

 

 

 

4-1: تأسيسات و تجهيزات :

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي ها ي مربوطه )

 

25

2

آبرساني ( پمپپ و لوله كشي و ...)

 3 فاز 25 آمپر

25

3

تاسيسات مركزي گرمايش

 

 

 

20

4

منبع سوخت

 

 

 

8

5

فن هواكش

دو هزار ليتري

12

6

باسكول

شش دستگاه

5

7

حفر و تجهيزات چاه

 

 

 

80

8

تجهيزات اطفاي حريق

 

 

 

4

جمع

179

5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

 

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

تجهيزات آبياري قطره اي

1

40000000

40

2

سمپاش پشتي موتوري

1

4000000

4

3

چرخ دستي

6

1000000

6

جمع

-

50

6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

1

وانت  نبسان

1

90000000

90

جمع

-

-

90

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز- صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

10

2

لوازم آشپزخانه

5

3

ابزار آلات و وسايل باغباني

10

جمع

25

 

 

 

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

20

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

20

3

آموزش

5

4

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

20

جمع

65 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

زمين

250

2

محوطه سازي و ساختمان

645.5

3

تأسيسات و تجهيزات

179

4

وسايط نقليه

90

5

ماشين آلات و تجهيزات

50.0

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

25

7

متفرقه و پيش بيني نشده ( 5% جمع بالا )

61.98

8

هزينه قبل از بهره برداري

65

جمع

1366.48

 

 

 

2-هزينه هاي جاري طرح

2-1- مواد اوليه و بسته بندي :

رديف

موادا وليه و بسته بندي

مصرف ساليانه

واحد

هزينه واحد به ريال

هزينه كل           ( ميليون ريال )

1

سموم ضد عفوني كننده

100

60

 

 

 

6

2

سموم قارچ كش

30

70

 

 

 

2.1

3

سموم حشره كش

25

70

 

 

 

1.75

4

كود شيميايي

600

1

 

 

 

0.6

5

كود دامي

5000

0.2

 

 

 

1

6

پلاستيك كف بستر ( متر )

1500

60

 

 

 

90

7

گلدان پلاستيكي ( عدد )

4200

7.5

 

 

 

31.5

8

بذر خيار ( عدد )

3600

20

 

 

 

72

9

بذر گوجه فرنگي و بادمجان

4200

0.6

 

 

 

2.52

10

بذر گوجه فرنگي و بادمجان

2

200

 

 

 

0.4

11

ساير

-

0.2

 

 

 

20

جمع

227.9

 

 

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه    ( ريال )

حقوق ساليانه ( ميليون ريال )

1

مدير طرح

1

4000000

48

4

نگهبان و سرايدار

1

2000000

24

جمع حقوق

2

-

72

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق

50.4

جمع كل

122.4

 

 

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه       ( ميليون ريال )

1

سرپرست توليد

1

3000000

36

2

كارگر ماهر

1

2200000

26.4

3

كارگر ساده

3

1800000

64.8

جمع

5

 

 

 

127.2

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

89.4

جمع كل

216.24

 

 

 

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :توليدي + غير توليدي =                338.64

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد           ( ريال )

هزينه كل     ( ميليون ريال )

1

گازوئيل

ليتر

10000

165

1.65

2

بنزين

ليتر

5000

800

4

3

برق

كيلو وات ساعت

22500

200

4.5

4

روغن واسكازين

ليتر

50

10000

0.5

جمع

10.65

 

 

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي      ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

محوطه سازي و ساختمان

645.5

10

64.55

2

12.91

2

تاسيسات و تجهيزات

179

12

21.48

5

8.95

3

وسايط نقليه

90

20

18

10

9

4

ماشين آلات و تجهيزات

50

10

5

5

2.50

5

تجهيزات اداري

25

20

5

10

2.5

جمع

-

114.03

-

35.86

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

227.87

2

حقوق و دستمزد

338.64

3

سوخت و انرژي

10.65

4

تعمير و نگهداري

35.86

5

استهلاك

114.03

7

پيش بيني نشده ( 5% جمع رديف 1 الي 4 )

30.65

جمع

757.70

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

رديف

شرح

هزينه           ( ميليون ريال )

هزينه ثابت

هزينه متغير 

 

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

228

0

0

100

228

2

حقوق و دستمزد كاركنان توليدي

339

70

237

30

102

3

سوخت و انرژي

11

20

2

80

9

4

تعمير و نگهدري

36

20

7

80

29

5

هزينه اداري و فروش (1% فروش )

13

0

0

100

13

6

بيمه كارخانه ( دو  درهزار سرمايه ثابت )

3

100

3

0

0

7

پيش بيني نشده

31

35

11

65

20

8

استهلاك

114

100

114

0

0

جمع

773

-

374

-

400

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

37.98

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هيزينه مواد و بسته بندي )

29.84

جمع

67.82

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

1301.48

هزينه هاي قبل از بهره بردراي

65.00

سرمايه در گردش

67.82

جمع

1434.29

 

 

 


3-قيمت تمام شده هر واحد توليد:

ريال 1589.88  =  جمع هزينه هاي ساليانه توليد = قيمت تمام شده واحد محصول                         ظرفيت ساليانه توليد

4-قيمت فروش محصول : ( طي دو دوره )

شرح

مقدار ( تن )

ارزش واحد ( ريال )

جمع كل ( ميليون ريال )

خيار درختي

437500

2700

1181.25

گوجه فرنگي

35000

3200

112

بادمجان

14000

800

11.2

كل درآمد فروش

 

 

1304.45

 

 

 

محاسبه نقطه سر به سر:

در صد %41.3  =  هزينه ثابت توليد  ×100

                       هزينه متغير توليد فروش

 

 

 

ميزان فروش در نقطه سر به سر:

ميليون ريال       538.96   = هزينه ثابت   

                                                       هزينه متغير  -1

                                                            فروش كل

سود ناويژه :

ميليون ريال  530.97     سود ناويژه = هزينه هاي توليد ساليانه   - فروش ساليانه

محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه :                               530.97     ميليون ريال

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي شامل :

-        حقوق و دستمزد پرسنل اداري        122.40     ميليون ريال

-        هزينه هاي اداري و فروش                      13.04      ميليون ريال

 

 

 

 

 

 

سود عملياتي :                                                       395.53  ميليون ريال

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل:

-        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )  32.50 ميليون ريال

-        سود ويژه قبل از كسر ماليات                              363.03   ميليون ريال

نرخ بازدهي سرمايه :

در صد    %27.9    =   سود ويژه قبل از كسر ماليات

سرمايه گذاري ثابت

دوره بازگشت سرمايه :

سال                          3.6            =    سرمايه گذاري ثابت طرح

                                                                           سود ويژه قبل از كسر ماليات

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص = ( تعمير و نگهداري + سوخت و انرژي + مواد اوليه و بسته بندي ) ( فروش كل )

ميليون ريال 103.07

ارزش افزوده خالص= ( استهلاك قبل از بهره برداري+ استهلاك دارائيها ) ( ارزش افزوده ناخالص )

ميليون ريال 883.54

در صد   % 79.0= ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزودهناخالص به فروش

                                             فروش كل

در صد      % 67.7    = ارزش افزوده خالص = ارزش افزوده خالص به فروش

                                                                   فروش كل

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر