نسبتهای مالی طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي

نسبتهای مالی طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 خلاصه طرح:

موضوع طرح:  توجيهي زراعت گياهان علوفه اي

دستگاه صادره كننده مجوز:       وزارت جهاد كشاورزي

ظرفيت اسمي توليدات :                300           هكتار

نوع توليدات :                             گياهان علوفه اي

تعداد شاغلين:                           20   نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح :

سرمايه گذاري كل طرح :                                                      26/2540    ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت :                                                                        88/2442     ميليون ريال

سرمايه در گردش :                                                               39/97        ميليون ريال

درآمد ساليانه :                                                                                 00/2505    ميليون ريال

سودويژه :                                                                            73/933      ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه :                                                          5/2           سال

نرخ بازدهي سرمايه :                                                             %2/39      درصد


مقدمه :

بهره برداري رويه و غير عامي از منابع طبيعي و فقدان تعادل بين ظرفيت كشور و ميزان استفاده از آنها ، منجر به كاهش توان توليد مراتع شده و در برخي از موارد به كلي اين توان را از مراتع سلب كرده است.

از طرف ديگر، به لحاظ اينكه معاش دامداران و عشاير كشور به وجود دام وابسته است و كاهش تعداد دا، منجر به بروز اخلال در زندگي اين قشر از مردم مي گردد. به منظور كاهش فشار دام بر مراتع و ايجاد تعادل ميان ظرفيت مراتع كشور و ميزان بهره برداري از آنها مي بايست با كشت گياهان علوفه اي ، بخشي از علوفه مورد نياز دام هاي ك شور تأمين گردد.

طرح هاي توليد گياهان علاوه بر تأمين اين نياز به ايجاد اشتغال مولد در بخش كشاورزي نيز منجر مي گردد. ضمن اينكه به طور غير مستقيم بر اشغال در بخش دامپروري نيز تأثير گذار است. بدين منظور در طرح حاضر ، توليد سه گونه علوفه اي ذرت ، يونجه و جو مورد برررسي قرار گرفته است.

ذرت ، با دوره رشد نسبتاً كوتاه و عملكرد بالا، داراي قدرت تطابق و سازش پذيري با شرايط گوناگون اقليمي مي باشد اين قابليت ها منجر شده است ذرت نقش مهمي در تأمين مواد غذايي مورد انسان ، دام و طيور در مناطق معتدل و نيمه گرمسير پيدا كند.

ذرت ، در اكثر خاكهاي زراعي قابل كشت مي باشد و تنها زمين هايي كه شور با قليايي هستند براي اين گياه مساعد نمي باشند در مناطقي كه نزولات جوي به حدود 700 ملي متر در سال برسد و راكنش آن در طول سال تقريباً يكنواخت باشد مي توان ذرت را به صورت ديم كشت نمود . در ساير مناطق ، آبياري گياه اجتناب ناپذير خواهد بود.

جو، از ديگر گياهان مورد استفاده در تأمين علوفه است . جو از گياهان تيره غلات است كه داراي پراكنش وسيع جغرافيايي مي باشد . جو  مانند گندم درمناطق مختلف با شرايط جوي متفاوت رشد كرده و محصول به بار مي آورد . مقاومت آن در برابر گرما بيش از گندم است. خاك هايي كه اراي مقداري شن بوده و زياد سنگين نباشد براي كشت جو مناسب هستند . احتياج جو به اب در ابتداي دوره رشد زياداست لكن درآخر دوره رشد ، كم آبي صدمه زيادي به اين گياه وارد نخواهد كرد.

از ساير گياهان مناسب براي كشت علوفه اي يونجه است. يونجه ، بومي ايران بوده و پراكنش آن در كليه شرايط اقليمي كشور مشاهده مي شود. ارزش غذايي يونجه تقريباً دو برابر شبدر و چهار برابر ذرت مي باشد . يونجه در خاكهاي خنثي يا كمي قليايي به خوبي رشد مي كند . احتياج يونجه به آب ، بستگي به شوري خاك و حاصلخيزي آن، درجه حرارت، ميزان تبخير، يافت خاك و گسترش نفوذ ريشه و شرايط بيولوژيكي گياه دارد. از مزرعه زير كشت يونجه به مدت سه سال برداشت انجام مي پذيرد و در سال چهارم نياز به كشت مجدد وجود دارد.


1-سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-1- زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

000 300

0

0

 

 

 

1-2-محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت           ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و و تسطيح

000 300

100

300

2

حصار كشي

0

0

0

3

فضاي سبز، خيابان كشي

140

200000

28

جمع

328

 

 

 

1-    1- ساختمانها :

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد

هزينه كل

( ميليون ريال )

1

انبارها

150

1100000

165

2

ساختمان اداري و سرويس ها

40

1200000

48

3

هانگار ماشين الات

200

1000000

200

4

ساختمان نگهبان و سرايدار

40

1000000

40

5

موتورخانه

50

-

55

جمع

508

ساختمان و محوطه سازي =    90 +     30= 120

 

 

 

 

 

 

4-1: تأسيسات و تجهيزات :

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي ها ي مربوطه )

 

12

2

آبرساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

كانال آب بطول سه هزار و پانصد متر

40

3

موتور پمپ و متعلقات

پنج دستگاه

150

4

موتور ژنراتور

يك دستگاه

150

5

منبع سوخت

دو هزار ليتري

8

6

تأسيسات گرمايش

 

 

 

8

7

حفر و تجهيزات چاه

 

 

 

120

جمع

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

 

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

تراكتور مسي فرگوسن

5

75000000

375

2

گاوآهن سه خيش

4

3000000

12

3

ديسك 32 ره

4

12000000

48

4

فارولر 6رديفه

4

2000000

8

5

نهر كن

4

2500000

5/7

6

كولتيواتور 11 رديفه

3

2500000

5/10

7

بذركار 21 رديفه

3

2000000

60

8

چاپر بشفابي

3

65000000

195

9

ريك خورشيدي

3

4000000

12

10

بيلر

1

7500000

5/7

11

سمپاش پشت تراكتوري

3

9500000

5/28

12

تريلي

3

12000000

36

13

علوفه خرد كن

1

9000000

9

14

موور

3

6500000

5/19

جمع

-

5/828

 

 

 


6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

1

وانت نبسان

1

9000000

90

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

جمع

-

-

90

 

 

 

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز- صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

10

2

لوازم آشپزخانه

5

4

ابزار آلات كارگاهي ( در صورت نياز)

10

جمع

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

30

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

20

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

12

جمع

62

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

زمين

0

2

محوطه سازي و ساختمان

836

3

تأسيسات و تجهيزات

488

4

وسايط نقليه

90

5

ماشين آلات و تجهيزات

5/828

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

25

7

متفرقه و پيش بيني نشده (5% جمع بالا )

38/113

8

هزينه قبل از بهره برداري

62

جمع

88/2442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-هزينه هاي جاري طرح

2-1- مواد اوليه و بسته بندي :

رديف

موادا وليه و بسته بندي

مصرف ساليانه

(تن)

هزينه واحد

هزينه كل           ( ميليون ريال )

ريالي ( هزار ريال )

ارزي ( دلار )

1

بذر جو

25/11

1200

 

 

 

5/13

2

بذر يونجه

125/1

1700

 

 

 

9/1

3

بذر ذرت علوفهاي

25/2

1200

 

 

 

7/2

4

كود شيميايي ازته

5/22

600

 

 

 

5/13

5

كود شيميايي فسفاته

75/33

750

 

 

 

3125/25

6

كود دامي

300

200

 

 

 

60

7

سموم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

8

نخ بسته بندي يونجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

جمع

875/370

5650

0

9/145

 

 

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه    ( ريال )

حقوق ساليانه ( ميليون ريال )

1

مدير عامل

1

000 500 4

54

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

جمع

1

-

54

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق

8/37

جمع كل

8/91

 

 

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه       ( ميليون ريال )

1

راننده

6

2000000

144

2

موتوربان و نگهبان

5

2000000

120

3

كارگر ساده

8

1800000

8/172

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

جمع

19

-

8/436

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

76/305

جمع كل

56/742

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل: توليدي +  غير توليدي

 

 

 

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد           ( ريال )

هزينه كل     ( ميليون ريال )

5

گازوئيل

ليتر

45000

160

2/7

6

بنزين

ليتر

8000

800

4/6

7

روغن واسكازين

ليتر

300

10000

3

جمع

6/16

 

 

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

ساختمان

836

10

6/83

2

72/16

2

تاسيسات

488

12

56/58

5

4/24

3

وسايط نقليه

90

20

18

10

9

4

ماشين آلات و تجهيزات

5/828

10

85/82

5

43/41

5

تجهيزات اداري

25

20

5

10

5/2

جمع

 

 

 

01/248

-

05/94

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

93/145

2

حقوق و دستمزد

36/834

3

سوخت و انرژي

60/16

4

تعمير و نگهداري

05/94

5

استهلاك

01/248

6

پيش بيني نشده  ( 5%

جمع رديف 1 الي 4)

55/54

جمع

49/1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

رديف

شرح

هزينه           ( ميليون ريال )

هزينه ثابت

هزينه متغير 

 

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

93/145

0

00/0

100

93/945

2

حقوق و دستمزد كاركنان توليدي

36/834

70

05/584

30

31/250

3

سوخت و انرژي

60/16

20

32/3

80

28/13

4

تعمير و نگهداري

05/25

20

81/18

80

24/75

5

هزينه اداري و فروش (1% فروش )

89/4

0

00/0

100

05/25

6

بيمه كارخانه ( دو  در هزار سرمايه ثابت )

55/54

100

89/4

0

0

7

پيش بيني نشده

01/248

35

09/19

65

46/35

8

استهلاك

42/1423

100

01/248

0

0

جمع

 

 

 

-

17/878

-

25/545

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

32/24

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هيزينه مواد و بسته بندي )

07/73

جمع

39/97

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

88/2380

هزينه هاي قبل از بهره بردراي

00/62

سرمايه در گردش

39/97

جمع

26/2540

 

 

 

3- قيمت تمام شده هر واحد توليد :

 

ظرفيت ساليانه توليد

 

ريال 19/234308   = جمع هزينه هاي متغير ساليانه توليد = قيمت تمام شده واحد محصول

4-قيمت فروش كالا:

بهاي فروش واحد                                  جو                            1200000   ريال

                                                                                    يونجه                                        1100000 ريال

                                                                                    ذرت                                         300000   ريال

                                                                                    جو                                            225         تن

                                                                                    يونجه                                        600         تن

                                                                                    ذرت                                         5250       تن

                                                 كل در آمد فروش                2505  ميليون ريال

محاسبه نقطه سر به سر:

در صد      %8/44     =     هزينه ثابت توليد   × 100

                                  هزينه متغير توليد- فروش

ميزان فروش در نقطه سر به سر :

 

-1

 

هزينه متغير

 

ميليون ريال    50/1122   =   هزينه ثابت

                                                         فروش كل

سود ناويژه :       

ميليون ريال 58/1081   سود ناويژه=   هزينه هاي توليد ساليانه فروش ساليانه

محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه :                                                    58/1081      ميليون ريال

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي شامل :

-         حقوق و دستمزد پرسنل اداري                80/91          ميليون ريال

-         هزينه هاي اداري و فروش                        05/25         ميليون ريال

سود عملياتي :                                           73/964             ميليون ريال

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل :

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )          00/31     ميليون ريال

سود ويژه قبل ازكسر ماليات                                                   73/933  ميليون ريال

نرخ بازدهي سرمايه :

 در صد   % 2/39        =  سود ويژه قبل از كسر ماليات

سرمايه گذاري ثابت

دوره بازگشت سرمايه :

                                                      سال 5/2    =  سرمايه گذاري ثابت طرح

                                                                      سود ويژه قبل از كسر ماليات

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص = ( تعمير و نگهداري + مواد اوليه و بسته بندي )- ( فروش كل ) ميليون ريال 43/2248

ارزش افزوده خالص = ( استهلاك قبل از بهره برداري + استهلاك دارائيها )         ( ارزش افزوده ناخالص )

                                                            ميليون ريال 42/1969

در صد %8/89            ارزش افزوده ناخالص  =  ارزش افزوده ناخالص به فروش

                                            فروش كل

درصد  %6/78       ارزش افزوده خالص  =  ارزش افزوده خالص به فروش

                                  فروش كل     


 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر