نسبتهای مالی طرح تولید کنسرو های غیر گوشتی

نسبتهای مالی طرح تولید کنسرو های غیر گوشتی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 خلاصه طرح :

موضوع طرح : توليد كنسرو فرآورده هاي غير گوشتي

نوع توليدات : انواع كنسروهاي غير گوشتي و ترشي جات

تعداد شاغلين : 15 نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال )

سرمايه گذاري كل طرح : 3555

سرمايه گذاري ثابت : 3140

سرمايه درگردش : 213

درامد ساليانه : 3364

سود ويژه :5/ 1013

دوره بازگشت سرمايه : 3 سال

نرخ باز دهي سرمايه : 3/32%


 

-سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-1- زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

2400

300000

720

 

 

 

1-2-محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت           ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و و تسطيح

500

20000

10

2

حصار كشي

500

100000

50

3

فضاي سبز، خيابان كشي

200

100000

20

جمع

80

 

 

 

3-1- ساختمانها :

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد

هزينه كل

( ميليون ريال )

1

سالن توليد

700

1000000

700

2

انبارها

250

1000000

250

3

ساختمان اداري و سرويس ها

70

1200000

84

4

نماز خانه

30

1200000

36

5

آزمايشگاه

70

1200000

84

6

نگهبان و سرايدار

80

1000000

96

 

 

 

ساير

25

 

 

 

25

جمع

1275

ساختمان و محوطه سازي =    1275 +     80= 1355

 

 

 

 

 

 

4-1: تأسيسات و تجهيزات :

رديف

شرح

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي ها ي مربوطه )

150

2

آبرساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

20

3

امتياز خط تلفن

10

4

ايمني و اطفا حريق

10

5

وسايل سرمايش و گرمايش

30

6

مخازن ذخيره سوخت و آب

20

7

تهويه و هواي فشرده

20

8

ساير

10

جمع

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

 

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

ديگ بخار

1

80

80

2

سختي گير

1

20

20

3

دستگاه دربندي قوطي

1

20

20

4

ديگهاي دو جداره استيل

3

20

60

5

اتو كلاو

2

10

20

6

آبسردكن

1

10

10

7

دستگاه شستشو

1

20

30

8

دستگاه سوتينگ

1

20

20

9

دستگاه بوجاري

1

10

10

10

دستگاه ليبل زن

1

40

40

11

دستگاه چاپگر

1

40

40

12

دستگاه خردكن

1

20

20

13

دستگاه ابميوه گيري

1

10

10

14

جرثقيل

2

30

30

15

تجهيزات ازمايشگاهي

1

100

100

جمع

 

 

 

510

 

 

 


6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

2

وانت

1

85000000

85

جمع

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز- صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

20

2

لوازم آشپزخانه

10

3

ابزار آلات كارگاهي ( در صورت نياز)

20

جمع

50

 

 

 

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

4

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

6

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

144

4

راه اندازي آزمايشي ( معادل ده روز مواد اوليه سوخت و انرژي و دستمزد )

48

جمع

202

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

زمين

720

2

محوطه سازي و ساختمان

1355

3

تأسيسات و تجهيزات

270

4

وسايط نقليه

85

5

ماشين آلات و تجهيزات

510

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

50

7

متفرقه و پيش بيني نشده

150

8

هزينه قبل از بهره برداري

202

جمع

3342

 

 

 

2-هزينه هاي جاري طرح

2-1- مواد اوليه و بسته بندي :

رديف

موادا وليه و بسته بندي

مصرف ساليانه

واحد

هزينه واحد به ريال

هزينه كل           ( ميليون ريال )

1

خيار

110

3000000

-----

330

2

بادمجان

30

1200000

-----

36

3

فلفل

7

800000

-----

6

4

هويج

20

1000000

-----

20

5

سبزيجات

5

2100000

-----

5/10

6

گل كلم

35

1500000

-----

5/52

7

بهار نارنج شقايق نمك

20

3300000

-----

66

8

شكر

35

4400000

-----

154

9

سركه

70

1100000

-----

77

10

سير

90

450000

-----

180

11

نمك

35

 

 

 

-----

5/15

12

ساير

-----

-----

-----

5/2

جمع

950

 

 

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه    ( ريال )

حقوق ساليانه ( ميليون ريال )

1

مدير عامل

1

000 000 4

48

2

اداري و مالي

1

000 3000

36

3

سرايدار

1

2000000

24

4

منشي

1

2000000

24

5

راننده

1

000000 2

24

6

نگهبان

2

000 000 2

48

جمع حقوق

7

-----

204

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق

143

جمع كل

347

 

 

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه       ( ميليون ريال )

1

كارشناس غذايي

1

3000000

36

2

تكنسين آزمايشگاه

1

2500000

30

3

كارگر ماهر

2

2500000

60

4

كارگر ساده

4

2000000

96

جمع

8

 

 

 

222

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

155

جمع كل

377

 

 

 

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :

توليدي + غير توليدي = 377 +347=724

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد           ( ريال )

هزينه كل     ( ميليون ريال )

1

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

20000

1300

26

2

آب مصرفي

متر مكعب

20000

500

10

سوخت مصرفي

4

گازوئيل

ليتر

 

 

 

 

 

 

16

5

بنزين

ليتر

 

 

 

 

 

 

16

جمع

68

 

 

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

ساختمان

1355

10

5/135

2

27

2

تاسيسات

270

12

5/32

5

5/13

3

وسايط نقليه

85

20

17

10

5/8

4

ماشين آلات و تجهيزات

510

10

51

5

17

5

تجهيزات اداري

50

20

10

10

5

جمع                                  1/3771

 

 

 

246

-----

71

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

950

2

حقوق و دستمزد

724

3

سوخت و انرژي

68

4

تعمير و نگهداري

71

5

استهلاك

246

6

هزينه اداري و فروش ( 1% فروش )

34

7

پيش بيني نشده

150

جمع

2243

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

رديف

شرح

هزينه           ( ميليون ريال )

هزينه ثابت

هزينه متغير 

 

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

950

----

-----

100

950

2

حقوق و دستمزد كاركنان توليدي

377

70

246

30

113

3

سوخت و انرژي

68

20

13

80

55

4

تعمير و نگهدري

71

20

14

80

57

5

بيمه كارخانه ( دو  درهزار سرمايه ثابت )

7

100

7

-----

-----

6

پيش بيني نشده

150

35

5/52

65

5/97

7

استهلاك

246

100

246

-----

-----

جمع

1869

----

5/596

-----

5/1272

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

158

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هيزينه مواد و بسته بندي )

55

جمع

213

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

3140

هزينه هاي قبل از بهره بردراي

202

سرمايه در گردش

213

جمع

3555

 

 


3- ظرفيت توليد:                672800        عدد

4- قيمت فروش واحد :     5000                ريال

5- فروش كل :              3364               ميليون ريال

6- قيمت تمام شده هر واحد توليد :      3320 ريال

7-محاسبه نقطه سربه سر:

در صد نقطه سر به سر = 100× [ (فروش  - هزينه متغير توليد ) / هزينه ثابت توليد ]

%5/28 = 100×[ (5/1272 3364 ) ÷ 5/596 ]

1-    ميزان فروش در نقطه سر به سر:

2-     فروش در نقطه سر به سر = [ ( فروش كل / هزينه متغير ) -1 ]/ هزينه ثابت توليد

4/959 = [ ( 3364 ÷ 5/1272 )-1 ] ÷ 5/596

9- سود ناويژه :           1495= 1869 - 3364  =هزينه توليد فروش كل

10- محاسبه سود ويژه :                                               

سود ناويژه :                                                              1495

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :                                         (347)

حقوق و دستمزد پرسنل اداري                          ( 5/33)

هزينه اداري و فروش                                         (5/380)

هزينه هاي عملياتي                                        (351 )

سود عملياتي                                                 

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل :         5/1114

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )    (101)

سود ويژه قبل از كسر ماليات                              5/1013

3/32% = 3140 ÷5/1013 = سرمايه گذاري ثابت ÷ سود ويژه

12- دوره برگشت سرمايه:  3 سال

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر