قسمتهاي مختلف سيستم موقعيت ياب جهاني GPS

همه چیز در مورد جی پی اس بخش چهارم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

 1-1-قسمتهاي مختلف سيستم موقعيت ياب جهاني GPS

بطور كلي ناوبري ماهواره اي عبارتست از استخراج پارامترهاي ناوبري مانند موقعيت وسرعت با استفاده از علائم و امواج راديويي كه از طريق ماهواره ها ارسال مي گردد . همانگونه كه قبلا اشاره شد  در حال حاضر دو سيستم ناوبري مستقل از يكديگرتحت عناوين GPS و GLONASS كه اولي يك سيستم امريكايي و دومي سيستم روسي است  در حال كار مي باشند. هر دو سيستم داراي قابليتهاي بسيار قابل توجهي در تعيين موقعيت جغرافيايي مورد نياز تعداد نا محدودي كاربر بصورت تمام وقت و در شرايط مختلف جوي در سراسر كره زمين هستند. اساسا يك سيستم ناوبري ماهواره اي داراي سه بخش اصلي شامل بخش فضايي بخش كنترل زميني و بخش كاربران است. 
1-1-1-بخش فضايي (space segment )
بخش فضايي سيستم عبارت از ماهواره هاي GPS است. اين وسايط فضايي (مخفف  ) سيگنالهاي راديويي را از فضا پخش مي كنند.
مجموعه عمليات GPS نامي عبارت از 24 ماهواره است كه طي 12 ساعت زمين را دور مي زنند.
معمولا بيش از 24 ماهواره عملياتي وجود دارد چون تعداد جديدي پرتاب مي شوند تا جايگزين ماهواره هاي قديمي تر شوند. مدارات ماهواره ها تقريبا همان خط سير (ground track) را روزانه يك بار تكرار مي كنند ( چون زمين در پايين آنها مي چرخد). ارتفاع مدار به گونه اي است كه ماهواره ها همان خط سير و تركيب بندي را روي هر نقطه بطور تقريبي هر 24 ساعت تكرار مي نمايند . ( 4 دقيقه زود تر در هر روز ). شش صفحه مداري وجود دارد (كه در هر يك چهار SV وجود دارد ) و اين صفحت با هم داراي فواصل مساوي بوده (60 درجه بين آنها ) و داراي زاويه ميل 55 درجه نسبت به صفحه EQUATORIAL مي باشند اين مجموعه بين 5 تا 8 ماهواره واقع در ديد از هر نقطه زمين را براي استفاده كننده فراهم مي نمايد
بخش فضايي GPS از 24 ماهواره تشكيل شده است. ماهواره هاي منظومه GPS-24 در شش صفحه مداري كه هر كدام از اين صفحات شامل چهار ماهواره هستند ، واقع شده اند . پريود چرخش ماهواره ها در مدار ، 12 ساعت نجومي است(ساعت نجومي به اندازه چهار دقيقه كوتاهتر از ساعت خورشيدي است) و نصف قطر بزرگ مدار 26561/75 كيلومتر وارتفاع مدار بر روي استوا 20183/6 كيلومتراست.                    
                        
از مهمترين پارامترهاي منظومه ماهواره اي GPS براي گيرنده هاي زميني در امر ناوبري ، تعداد ماهواره هاي قابل ديد و محدوده جابجايي داپلري آنها مي باشد. براي موقعي يابي و ناوبري ماهواره اي ، رويت حداقل چهار ماهواره در يك زمان ضروري مي باشد و براي دقيق و بهتر شدن ناوبري ، ماهواره هاي قابل رويت بيشتر كارسازتر است . بطوريكه هرگاه يك ماهواره از افق ديد گيرنده خارج شود، ماهواره ديگر در افق ديد باشد كه بلافاصله گيرنده با آن ارتباط برقرار كند. نحوه چيدن ماهواره هاي اين سيستم بگونه اي است كه دقيقا اين شرط را بر آورده مي سازد. 
اگر تعداد T ماهواره در P صفحه مداري بطور يكنواخت و در مدارات دايره اي قرار گرفته باشند و زاويه ميل هر صفحه مدار i باشد ، در هر صفحه تعداد T/P ماهواره بطور يكنواخت قرار خواهند داشت و هر واحد فاز نسبي (F )بين ماهواره ها در صفحات مجاور 360/T درجه خواهد بود.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر