سرويس موقعيت ياب دقيق و استاندارد (sps,pps )

همه چیز در مور جی پی اس بخش هشتم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

 

1-1-2-2-كد p (  precision code)
كدP براي كاربردهاي نظامي و كاربران خاص طراحي شده است و داراي طول موج 30 متر مي باشد . كد P توسط هر دو فركانس حامل  و  مدوله مي شود. اين كد با سرعت 10.23Mbit/sec ارسال مي گرددو بصورت جمع مدول دو ورجيستر 24 بيتي  و توليد مي شود . حاصل اين تركيب يك كد PRN با   مرحله كه معادل با دوره كد كامل (قبل از اين كه تكرار كد اتفاق بيفتد) 267 روزي مي باشد.هر Sv يك قطعه فاز از اين كد بطول هفت روز كه منحصر بفرد مي باشد ، بكار مي رود و در نيمه شب شنبه ها ، كد  و  كه حالت اوليه شان باز گردانده مي شوند تا قطعه فاز هفت روزه بعدي در نقطه ديگري از دوره كد PRN ، كه 267 روزي مي باشد ، مقدار دهي گردد. براي اينكه يك گيرنده تجاري نتواند از اين كد استفاده كند از كد مخفي استفاده مي گردد.
كد P فقط براي استفاده نيروهاي نظامي ناتو و امريكا و نيز نيرو هايي كه از ايالات متحده مجوز آن را گرفته اند طراحي شده است .
 
اين گيرنده ها داراي دقت زير ده متر هستند . كد نظامي P وقتي كه بصورت رمز درآيد كد Y ناميده مي شود . استفاده از دو كد كه يكي بصورت روزانه نو مي شود ، دسترسي نظامي را به يك سيستم موقعيت ياب ايمن و كاملا مجزا امكان پذير مي كند دليل ديگر جهت استفاده از دو كد ، اين است كه دريافت كد P مشكل مي باشد. كد C/A براي دريافت ساده تر طراحي شده است بعد از دريافت كد C/A ، كدP  آسانتر دريافت مي گردد.
1-1-2-3-پيامهاي ناوبري 
علاوه بر كدهاي PRN يك بلوك دوم اطلاعات نيز بصورت ديجيتالي در هر دو حامل فركانس ارسال مي شود .اين پيغام با سرعت خيلي پايين (50bit/sec ) انتقال داده مي شود و هر 12/5 دقيقه نو شده و تكرار مي گردد . اين پيغام ناوبري شامل مقدار زيادي اطلاعات مي باشد كه براي كمك به گرنده در بدست آوردن موقعيتشان در نظر گرفته شده است. 
فرمت اطلاعات ناوبریGPS
ماهواره اطلاعات مداريش را براي گيرنده ها ارسال مي كند علاوه بر اين اطلاعاتي از ماهواره هاي ديگر را نيز مي فرستند تا گيرنده هاي زميني بتوانند ماهواره هاي جديد را كه در بالاي افق در آينده اي نه چندان دور در زاويه ديدشان خواهند بود را پيش بيني كنند . 
1-3-سرويس موقعيت ياب دقيق و استاندارد (sps,pps )
خدمات رهيابي استاندارد توسط كابران غير نظامي در سراسر جهان و بدون هزينه و محدوديت استفاده مي شود. بيشتر كيرنده ها قادر به دريافت و استفاده از سيگنالهاي SPS مي باشند.
دقت SPS توسط DOD و با استفاده از selective availability عودا پايين نگهداشته شده است.
دقت قابل پيش بيني sps
            ◦ دقت افقي 100 متر
            ◦ دقت عمودي 156 متر
            ◦ دقت زمان 340 نانو ثانيه
اين اعداد دقت GPS از طرف طرح فدرال رهيابي راديويي است. اعدادمزبور داراي دقت 95 درصد بوده و معرف مقدار 2 انحراف استاندارد خطاي راديال هستند كه از موقعيت آنتن وافعي به يك مجموعه تخمين هاي موقعيت كه تحت شرايط زاويه بالا برماهواره مشخص شده (5 درجه ) و PDOP (كمتر از 6) مي باشند.
براي اعداد افقي ، 95 درصد معادل drms 2 (distance-root-mean-squared ) يا دو برابر انحراف استاندارد خطاي راديال مي باشد. براي خطاهاي عمودي دو زمان 95 درصد مقدار 2 انحراف استاندارد خطاي عمودي يا خطاي زمان است.
سازندگان گيرنده ممكن است از اندازه هاي ديگر براي دقت استفاده كنند . خطاي RMS مقدار يك انحراف استاندارد (%68)از خطاي موجود در يك ،دو يا سه بعد است. خطاي محتمل دايره اي (circular error probable,cep ) مقدار شعاع يك دايره است كه مركز آن در موقعيت واقعي نقطه اي است كه 50 درصد تخمين هاي موقعيت رادار است.
خطاي محتمل كره اي (sphericsl error probable ) معادل كروي CEP است كه شعاع كره اي است كه مركز آن در موقعيت واقعي نقطه اي شامل 50 درصد تخمين هاي موقعيت سه بعدي است. در زمان قرار كيري در مقابل اعداد SEP,CEP,RMS,drms,2drms تحت تاثير خطاهاي سهوي بزرگي نمي باشند كه اندازه گيري را با دقت بسيار بدبينانه بدست بدهد. بعضي از مدارك مشخصات گيرنده ، دقت افقي را در RMS   يا   CEP ليست كرده و بدون selective availability سبب مي شوند آن گيرنده ها دقيق تر از آنهايي باشند كه توسط فروشنده هاي مسئول گفته مي شود اندازه هاي با خطاي احتياط آميزي دارند .
هر دو سيستم GPS و GLONASS دو سطح سرويس دهي (براي كاربرهاي نظامي و غير نظامي ) فراهم مي كنند. سرويس موقعيت ياب استاندارد (SPS ) با دقتهاي افقي 100 متر (در حالت SA  فعال) selective availability  و دقت عمودي 156 متر براي استفاده تمام كاربران غير نظامي در نظر گرفته شده است . سرويس موقعيت ياب (PPS) براي استفاده نظاميان امريكا طراحي شده است. از اين سرويس كاربراني كه از كدهاي مخفي اطلاع دارند مي توانند استفاده كنند براي اين كار بايد از دولت فدرال امريكا اطلاعات لازم را دريافت نمايند . دقت اين سرويس در حدود چند متر است . در اين روش كد اعمال شده در هر دو فركانس حامل  و ارسال مي گردد . ماهواره هاي GLONASS دو موج فركانس  را در فركانسهاي 1609MHZ و1251MHZ انتقال مي دهند . در اين سيستم نيز دو نوع سيگنالهاي ناوبري ، دقت بالا (HP ) و دقت استاندارد (SP ) موجود مي باشد كه استفاده ازHP  فقط براي استفاده كنندگان نظامي مي باشد.
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر