ايستگاه كنترل اصلي

همه چیز در مور جی پی اس بخش نهم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

نحوه تولید کد های P,C/A                      

1-1-4-بخش زميني (Ground Segment )
 1-1-4-1- ايستگاههای زمينی سيستم GPS :
 در قسمت بالا درباره بخش فضايي سيستم GPS صحبت شد؛حال به سراغ بخش کنترل زميني اين سيستم مي رويم : اين بخش شامل ايستگاههاي کنترل زميني است که داراي مختصات معلوم هستند و موقعيت آنها از طريق  روشهاي کلاسيک تعيين موقعيت نظير روش VLBI (تعيين فواصل بلند توسط کوازارها)و روش SLR (فاصله سنجي ماهواره اي با امواج ليزر ) بدست آمده است.  اين ايستگاه ها وظيفه تعقيب ومشاهده شبانه روزي ماهواره های GPS را بر عهده دارند .  اين بخش بوسيله محاسبات رياضي پيچيده از طريق محاسبه معادله پلي نوميال (Polynomials) رياضی بطريق کمترين مربعات ،  پارامترهاي مداري (افمريزها)و موقعيت ماهواره ها  را  نسبت به يک سيستم مختصات ژئودتيک ژئوسنتريک (مبدا سيستم مختصات تقريبا در مرکززمين قرار دارد.) محاسبه  مي نمايد. 
تعداد اين ايستگاههای زميني 5 عدد است که ايستگاه اصلي با نام کلرادو اسپرینگ در آمريکا قرار داردو 4 ايستگاه فرعی ديگر در نقاط ديگر کره زمين مستقر هستند. آخرين بخش از سيستم GPS ، قسمت USER يا کاربران سيستم مي باشد که خود شامل دو بخش است:
       الف) آنتن دريافت کننده اطلاعات ارسالي از ماهواره ها 
       ب  ) گيرنده(پردازش کننده اطلاعات دريافتي و تعيين کننده موقعيت محل آنتن)
نرم افزار و ميکروپروسسور داخل گيرنده فاصله بين آنتن زميني تا ماهواره هاي مرتبط با گيرنده ه را تعيين مي کند  سپس با استفاده از حداقل 4 ماهواره ، موقعيت X وY و ارتفاع محل استقرار آنتن يا همان گيرنده تعيين ميشود.
گيرنده های GPS به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند :
       الف) گيرنده های نظامي
       ب  ) گيرنده های غير نظامي
گيرنده هاي غير نظامي فقط مي توانند افمريزهاي ارسالي روی کد C/A را از ماهواره دريافت کنند ،لذا تعيين موقعيت مطلق توسط اين دسته از گيرنده ها ضعيف مي باشد.(در حدود 3 تا 5 متر).اما گيرنده های نظامي که اکثرا در اختيار ارتش آمريکا و کشورهاي عضو پيمان ناتو مي باشد قادر هستند که پارامترهاي ارسال شده بوسيله کد P (پارامترهاي دقيق) را نيز علاوه بر کد C/A استفاده کنند. دقت تعيين موقعيت با چنين گيرنده هايي بسيار بالاست و در حال حاضر استفاده از کد P وکد Y که مشکل تر از کد P است صرفا در اختيار نظاميان آمريکايي مي باشد.البته از سال 2000  دقت سيستم GPS غير نظامي با توجه به حذف خطاي SA که وزارت دفاع آمريکا آن را عمدا همراه ساير موج ها از ماهواره هاي GPS به سمت گيرنده هاي غير نظامي ميفرستاد ، دقت تعيين موقعيت با گيرنده های دستي معمولي به 3 تا 5 متر رسيده است.البته براي کارهاي دقيق ژئودزي و نقشه برداري با استفاده از گيرنده هاي دو فرکانسه(تفاضلي) به شيوه تعيين موقعيت نسبي ميتوان به دقت در حد ميليمتر دست پيدا کرد. البته همين دقت 3 تا 5 متر گيرنده هاي دستي عادي هم نيازهاي عمومي ناوبری(کوهنوردي و....) را بخوبي تامين ميکند.
اين قسمت سيستم ، شامل ايستگاه اصلي كنترل ، ايستگاههاي ردياب و هشدار دهنده ، ايستگاههاي كنترل زميني مي باشد. كار اصلي بخش كنترل عبارت است از رديابي ماهواره ها جهت پيش بيني و تعيين مدار و ساعت ماهواره ها و نيز جهت همزماني ماهواره ها و فرستادن اطلاعات از زمين به ماهواره ها مي باشد . همچنين قابليت كنترل ، فعال يا غير فعال بودن اثر SA ماهواره ها نيز جزء كارهاي بخش كنترل است
                      ارتباط بین قسمت های زمینی سیستمGPS
1-1-4-2-ايستگاه كنترل اصلي
بخش كنترل (ادوات كنترل )شامل سيستمي از ايستگاههاي رديابي (tracking) موجود در اطراف جهان است.
تجهيزات ايستگاه كنترل اصلي در پايگاه هوايي schriever در كلرادو واقع است. اين ايستگاههاي رديابي (monitor) سيگنالهاي ماهواره هايي را كه براي هر ماهواره در مدلهاي مداري تجمع يافته اند اندازه گيري مي نمايند. مدلهاي مذكور اطلاعات مداري دقيق (ephemeris) و اصلاحات ساعت SV را براي هر ماهواره محاسبه مي نمايد. ايستگاه كنترل اصلي اطلاعات EPHEMERIS و ساعت را به SV مي فرستد . سپس SV ،subset  هاي اطلاعات ephemeris  مداري را روي سيگنالهاي راديويي به گيرنده هاي GPSارسال مي كند . 
مكان ايستگاه كنترل اصلي ابتدا در واندنبورگ كاليفرنيا در نظر گرفته شده بود ، اما اين مركز بعدا به قسمت عمليات فضايي واقع در كلرادو انتقال داده شد. اين مركز با اطلاعات رديابي دريافتي از مراكز رديابي و نيز تخمين زن كالمن ، پارامترهاي ساعت و مدار ماهواره ها را محاسبه مي كند . نتايج حاصل شده از محاسبات به يكي از سه مرگكز كنترل زميني جهت فرستاده شدن به ماهواره ها ، انتقال داده مي شود. 
1-1-4-3-ايستگاههاي ردياب و هشداردهنده:
پنج ايستگاه ردياب در موقعيتهاي هاوايي ، كلرادو ، جزيره Ascensio در اقيانوس آتلانتيك جنوبي ، ديگو گارسيا در اقيانوس هند و Kwojalein در اقيانوس آرام شمالي واقع شده اند. هر يك ز اين ايستگاهها داراي ساعت بسيار دقيق از نوع سزيم هستند و اطلاعات ماهواره اي در ديد خود را بصورت پيوسته دريافت مي كنند. 
1-1-4-4-ايستگاههاي كنترل زميني
اين ايستگاهها با ايستگاههاي ردياب تنظيم شده اند و در Ascensio ، ديگو گارسيا و Kwojalein واقع مي باشند . اين ايستگاهها داراي آنتن زميني مي باشند جهت ارتباط مخابراتي با ماهواره ها در نظر گرفته شده است . همانطور كه گفته شد اطلاعات محاسبه شده در مركز كنترل اصلي توسط يك ارتباط مخابراتي در باند S به هر يك از ماهواره هاي GPS ارسال مي شود . اين اطلاعات تصحيحي هر هشت ساعت به ماهواره ارسال مي شود . اگر هر يك از اين ايستگاهها از كار بيفتد ، خود ماهواره ها از اطلاعات ذخيره اي خود تا مدتي مي توانند اطلاعات صحيح ارسال كنند كه در جدول 1- 1 آمده است .    

 Block Duration

3-4 day

I

14 day

II

180 day

IIA

180 day<

IIR

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر