بررسی active directory

بررسی اکتیو دایرکتوری بخش دهم

1-ابتدا كامپيوتر كاربر به روش برادكست سرور DHCP را پيدا مي‌كند كه به آن DHCP Discover مي‌گويند. 

2-DHCP فعلا يك IP موقت به كامپيوتر كاربر مي‌دهد. 
3-حالا كه كامپيوتر كاربر دقيقا سرور DHCP را شناسايي كرد يك درخواست Ip براي آن ارسال مي كند كه به آن Dttcp Request مي‌گويند. 
4-در پاسخ DHCP سرور يك IP به كامپيوتر كاربر اجازه مي دهد كه به آن DHCP ack مي‌گويند. 
DHCP زماني كه به client يك Ip اختصاص مي‌دهد كه مدت زمان اجاره‌اي براي آن تعيين مي‌كند كه به آن زمان Leasde duration  يا زمان اجاره مي‌گويند، معمولا اين زمان 8 روز است. 
Client‌ بعد از اين 8 روز Renew مي‌كند و يك Ip جديد مي‌گيرد. 
نصف اين زمان يعني بعد از روز چهارم client شروع به Renew كردن مي‌كند. اگر DHCP سرور همان سرور اوليه باشد كه با IP درخواست مي‌فرستد . سرور DHCL يك IP جديد به آن خواهدداد. در غير اين صورت چنانچه DHCP سرور عوض شده باشد به روش brood cart، سرور DHIP را پيدا خواهد كرد و IP جديد مي‌گيرد. 
مسير زير را طي كنيد: 
stat  setting  control panel  Add, Remove Programs  Add, Remove windous components  network services  Dynamic Host configuration protocal (DHCP) گزينه را علامت دار كنيد.
براي اين كه DHCP كار كند بايد scope‌ تعريف كنيد. Scope يعني يك رنج از Ip كه DMCP‌در همان رنج محدود IP را بايد به كار بريد. 
براي اين منظور بر روي DHCP سرور راست كليك كرده Newscope را انتخاب كنند. يك نام بدهيد. مثلا Internal 1 حالا رنج Ipها را مشخص كنيد مثلا: 
Start Ip address: 10 . 1 . 32 : 50 
End Ip address : 10 . 1 . 32 . 100
Subnet mask را هم حتما بايد مشخص كنيد: 
Subnet mask : 255 . 255 . 255 . 0
يك گزينه leng th در اين پنجره داريم كه براي تعيين subnet mask با عدد به ؟؟؟؟ مثلا شما مي خواهيد بگوئيد subnet در كلاس C باشد يعني 255.253.255.0 بايد باشد راحت‌تر است كه فرض كنيد هر 255 از يك عدد 8 بيتي تشكيل شده كلاس C يعني 3 تا 8 بيت يعني subnet mark ما عدد 24 = an‌3 خواهد بود. البته مي‌توانيد اين گزينه را رها كرده همان 255.255.255.0 خودمان را در قسمت پائين وارد كنيد. 
در مرحله‌ي بعدي بايد رنج Ipهايي را كه مي‌خواهيد از اين scope جدا كنيد و به مصارف سرورها و ساير برسانيد را جدا كنيد: مثلا: 
Add Exclusions: 
Start Ip address : 10.1.32.55
End Ip address: 10.1.32.60
بعد از اين صفحه شما بايد مدت زمان اجاره IP به Client را تعيين كنيد. پيش فرض 8 روز است. ببينيد بسته به نوع شبكه اين زمان مي تواند بيشتر يا كمتر شود. اگر شبكه شما ثابت و تعداد كاربران شما معمولا ثابت است بهتر است اين زمان بيشتر از 8 روز باشد چرا ك