بررسی active directory

بررسی اکتیو دایرکتوری بخش اول شانزدهم

توسط maryam | گروه شبکه های کامپیوتری | 1394/08/27

نظرات 0

 Netbios node type چيست ؟ متدي است که بر اساس آن کامپيوتر تصميم مي گيرد که اسامي Netbios چگونه باشد . 

در اين روش کامپيوتر به طريق broadcast عمل مي کند                                  = bnode                 
با استفاده از wins سرور Ip کامپيوتر مورد نظرش را پيدا مي کند                        = Pnode       
از ترکيب 2 تاي اول استفاده مي کند ، اما از Bnode به جاي                               =Mnode             
 پيش فرض استفاده مي کند يعني ابتدا بداد کاست مي کند اگر جواب نگرفت مي رود سراغ wins سرور.
در اين روش هم ترکيبي از 2 تاي اولي است اما اين بار به طور                            = Hnode    
 پيش فرض مي رود سراغ wins سرور اگر جواب نگرفت به روش broad cast عمل مي کند . 
در ويندوز2000 و xp پيش فرض bnode است يعني اول broadcast مي کند اگر wins تعريف تعريف شود خودکار به مدل Hnode سوئيچ نکند . 
 
کجا بايد بدويم Ip wins را براي Client ها تعريف کنيم ؟
بر روي My Network Places راست کليک کرده گزينه ي Properties را انتخاب مي کنيم : بر روي راست کليک و مجدد Proporties را انتخاب کنيم .
اما اگر DHCP سه را داشته باشيم موقع هنب از ما Ipwins را مي پرسد و به طور اتوماتيک به Client ها حالي مي کند که براي اسامي Netbios سراغ اين سرور wins با اين Ip بايد برويد . 
ياد آوري :
ممکن است برخي از application با نام هاي Netbios کار کند ، مثلاً همکاران سيستم فقط با نام Natbios کار مي کند بنابر اين Netbios را ترجيحاً غير فعال نکنيد  توجه کنيد :
اگر Netbios غير فعال باشد ، اسامي کامپيوتر ها درNetwork نمي آيد چون myNetwork browoer با سرويس Netbios کار مي کند .
ضمناً :
از اين به بعد هر زنان که از IpiconfiglAll استفاده کرديد به Nocle Type نيز توجه کنيد .
چطور Resolve , wins مي کند ؟
Resdve
کلاً 2 مرحله دارد يک مرحله Refresh و يک مرحله Release
(مراحل Release کردن ) (مراحل Refresh کردن)
 
ويژگي Burst handeling در wins :
اين ويژگي در شبکه هاي بزرگ معتبر است . اول صبح که در خواست به سمت wins سرور بالا ميرود که IP هاي Client ها را بايد رجيستر کند ممکن است wins به علت ترافيک بالا خوب عمل نکند اما با استفاده از ويژگي Barst handeling ، wins يک جواب موقت به Client مي دهد و بعد از ده دقيقه يا کمي بيشتر که سر wins سرور خلوت شد ، شروع به Register کردن Client ها مي کند .
 
مراحل نصب wins
Control panel Aeld Remove Program
Add Remove con windous components – Network services
Wins
سرويس wins درست مثل Dns مي ماند فقط Zone ندارد . 
روي Activo راست کليک کرده گزينه ي Disp Record را انتخاب کنيد پنجره ي زير باز مي شود :
رکورد ها را بر اساس نام ميدهد 
رکورد را بر اساس Ip ميدهد 
اگر findnow را بزينه اساس ليست Register شده ها را همه را نمايش مي دهد .
وقتي نيز مي توانيم Ip را تايپ کرده و Wins را در قسمت مربوطه وارد کنيم .
در پايان Ipconfig/All بگيريم مي بينم نوع Node type= hyperline تعريف کرده را بيمه ساختار wisn با Dno فرق مي کند ، wins يک در متابيس ساده دارد ، و نياز به تعريف Zone و رنج Ip ها ندارد . ابتدا کنون  wins را باز کرده روي سرويس wins راست کليک کرده گزينه ي Proporties را انتخاب کنيد حالا مي بينيد در صفحه ي زبانه دار advance آدرس ديتابيس در آنجا قرار دارد که قابل تغيير است .
اين ديتابيس اصلي wins است . wins . mdb
منظور از Load balacing همان Burst handelling  است .
ابتدا کنسول wins را باز کرده سپس روي سرور wins راست کليک کرده گزينه Properties سر صفحه ي زبانه دار advance يک بار کليک کنيد حالا گزينه Enable burst handel را فعال کنيد و همانطوريکه مي بينيد اين گزينه شامل موارد زير است :
1- Low شامل 300 کاربر است .
2- high شامل 1000 کاربر است .
3- medum شامل 500 کاربر مي باشد . 
4- Costom را خودمان مي توانيم تعريف کنيم . البته به طور پش زميني burst handel فعال مي باشد .
در چند محله wins عمل Resolve انجام مي دهد ؟
1- Client ها تا 3 بار سراغ اولين wins سرور مي روند تا اسم را Resolve کنند .
2- اگر اولي جواب درستي ندارد سراغ wins سرور دومي ميرود تا اينکه پاسخ بگيرد و اين کار را تکرار مي کند تا از کامپيوتر معقد جواب بگيرد .
3- اگر دو روش بالا پاسخ دريافت نکرد به روش braudcast پاسخ خود را مي يابد . 
Stating maping
داستان filtering : مانند Search مي ماند . اسم ميدهيم مثلاً test اسامي کامپيوترهايي که شامل tost مي شوند را فهرست مي کند . 
هلک Replication کردن wins است .
ابتدا روي سرور دومي هم سرويس wins را راه انداز مي نمائيد . به سه روش ما مي توانيم عمل Replications را انجام دهيم :
1- Push Replicaluon
2- Pull Replication
3- Push- pull Replication
1- در روش Push Replication يک سرور منتقل براي wins داريم که به آن کلمه مي کنيم که ديتابيس خودت را براي ساير wins سرورها push کن اگر پنهاي باند خوب باشد اين روش مناسب است .
2- در روش Pull Replication در اين روش wins سرورهاي فرعي از wins سرور اصلي يک آپ مي گيرند . اگر پهناي باند کم باشد اين روش خوب است . 
3- روش Posh – Pull Replication ، هر دو روش فوق را در بر دارد حداکثر به زود بودن را دارد . 
مرحله اول : wins (سرور فرعي) درخواست مي فرستد .
مرحله دوم:wins سرور اصلي اعلام آمادگي مي کند ربک آپش را مي فرستد . 
 
چگونه wins سرور دومي را از طريق پنجره ي wins سرور اصلي بيستم ؟
کنسول wins را باز کنيد . روي سرور wins راست کليک کرده گزينه Add serer را انتخاب کنيد . Ip يا نام سرور wins دومي را وارد کنيد . 
اگر اشتباهي آورد يا Conect نکرد ، ابتدا Cache را به طريق Renew کردن پاک مي کنيم و مجدداً مراحل بالا را تکرار مي کنيم . 
اگر Repliration درست انجام شده باشد حتماً DB سرور اصلي wins بافرعي آن بايد يکي باشد . 
بر روي سرور اصلي wins و بر روي پوشه ي Replication Pargner راست کليک کرده و گزينه ي Properties را انتخاب کنيد . ابتدا Ip يا نام wins سرور فرعي را درج کنيد حالا گزينه هاي زير را مي توانيد به دلخواه خود تغيير دهيد :
يکي عمل Replicatgion چه زمان – Start شروع شود . 
 و از چه مدتي Pull/Push يا ترکيب کنيد ؟
 يعني در دوره ي خاصي تکرار شود – Replication Intervul
فرض کنيد 4 تا سرور wins داريم 
به هم سرورهاي wins هم تعريف کرده ايم که Replication Parhner سرور ها استفاده در پايان کار مي توان روي يکي از سرور فرعي راست کليک و گزينه ي Start را انتخاب و ok نمود تا يکي از سرورهاي فرعي اطلاعاتش را با سرور اصلي Replicate کنند . 
گزينه هايي که در مورد Replication کردن سرورهاي wins قابل تغيير است . 
بعد سرور فرعي wins راست کليک کرده ابتدا گزينه ي Properties را انتخاب کنيد سپس روي صفحه زبانه دار adrance سيک بار کليک کنيد در اين پنجره تغييرات زير قابل اعمال است . 
1- در زمان خاصشروع شود و در دوره هاي خاصي تکرار گردد (Interval) 
2- فوراً اعمال گردد . 
3- بعد از اعمال چند تغيير اجرا شود . 
4- با Stanrt سرويس اجرا شود . At Reciue Startup
5- وقتي آدرس تغيير کرد اجرا شود . when address Changes
توجه کنيد :
چنانچه بخواهيم بلافاصله عمل Replication به روي تمام سرور هاي Wins اعمال شود به روي Replication Partner سرور اصلي دور بالاترين سطح يعني سطح سرور است کليک کرده و گزينه ي Replicat Now را force مي کنيم تا بلا فاصله اين عمل روي کليه سرورهاي فرعي انجام شود . 
چطور از wins  سروي يک آپ تهيه کنيم و آن را Restore کنيم ؟
براي تهيه يک پک از DB سرور اصلي بايد 
به روي DB خاص راست کليک اگر نيمه backup را انتخاب و مسير ميدهيم . 
براي Restore کردن ديتابيس بايد اولاً حتماً دستي سرويس wins را stop کنيم و الا گزينه ي Restore خاموش است . (برعکس سرويس DHCP که براي Restore کردن ، چنانچه يادمان مي رفت فراش طي اخطاري ابتدا سرويس DHCP را Stop مي کرد . 
Delete کردن انواع Record هاي داخل wins
روي Record مورد نظر راست کليک کرده گزينه ي Delete را انتخاب کنيم که به دو صورت انجام مي شود :
1- Delete The Record only thes server
بلافاصله آن رکورد را از ياي همين سرور بر ميدارد .
2- Replication Delete of The
علاوه بر آنکه از پاي همين سرور رکورد را حذف مي کند از پاي سرورهاي بک آپ هم آن را حذف مي کند البته قبل از آن يک برچسب tomb stoned (سنگ قبر) بر روي آن رکورد مي زند و دندمان Replication بعدي آن را حذف کامل مي نمايد . 
هدف : Defrag کردن Wins است .
wins ها سرور مانند هر سرويس ديگري دچار پراکندگي اطلاعات (Frag) مي شوند بنابراين بايد هر ازگاهي آن را clefrag کنيم .
دستوري که اين کار را مي کند jetpack.exe است .
Jetpack % System 32 \wins\ wins mdb aa.mdb
توجه 1 : System root يعني نميدانم ويندوزم کجاست اگر بدانيد ويندوزتان در کدام درايو به چه نامي است همان را مي توانيد تايپ مي کنيد مثلاً :
System root = c:1windows
توجه 2 : aa يک نام انتخابي است اين نام اصلاً مهم نيست . ويندوز از براي clefrag کردن سرويس wins آن را داخل اين فايل مي ريزد و مجدداً به مسير اصلي بر مي گرداند و اين فايل aa را پاک مي کند .
توجه 3 : wins به طور اتوماتيک خودش عمل Defrag را انجام مي دهد . 
توجه 4 : زماني که به روش دستي Defrag مي کنيم حتماً بايد سرويس wins Stop شود .
توجه 5 : حجم ديتابين را قبل و بعد از Defrag کردن مقايسه کنيد . 
تعجب نکنيد !
 Consistency يعني چه ؟
ثبات ديتابيس Register شده را چک مي کند . براي اين منظور به روي ديتابيس مورد نظر راست کليک و گزينه ي Uerify DB consistency را انتخاب کنيد . اين عمل به خصوص بعد از Restore کردن معمولاً بايد انجام شود که دقيقاً ديتابيس هاي موجود با Register شده ها را چک کند که يکسان باشند .
توجه کنيد : بعد از اين عمل حتماً از event viewer پوشه ي System را چک کنيد و گزارش ها را بخوانيد و اگر error داد بدانيد از کجاست ؟
 
Decomission يعني چه ؟
وقتي تصميم گرفتيد که wins سرور را از شبکه بردايد بايد قبل از آن عمل Decomission را انجام دهيد بدين ترتيب Client ها دنبال wins سرور نباشند و ترافيک الکي بالا نرود .. چرا که در اتبدا يا بر روي تک تک Client ها از طريق Dtlcp سرور به Client ها گفته بوديم که Ip سرور wins اين است . حالا چنانچه قصد حذف آن را داريد بايد به اطلاع Client ها برسد .
توجه مهم : قبل از Decomission بايد :
1-مطمئن شويد که تمام کامپيوتر ها که از اين Wins سرور استفاده مي کردند حالا سراغ wins سرور جديد مي روند .
2-اين Reconfig دو صورتي نياز است که بخواهيد Client ها حتماً از wins سرور جديد استفاده کنند و الا بدون Decomi sion هم مي توانيد سرور wins را حذف کنيد . 
3-Owner ديتابيس Wins را از مالکيت سرور اول به سرور دوم به طريق زير تغيير دهيد :
از روي سرور Wins اولي روي گزينه ي Active Registery راست کيک کرده گزينه ي Delete owner را روي Ip آروس مورد قرار است کليک کنيد که براي Delete باز 2 حالت داديم : 1- فقط از اين wins سرور 
3-از تمام wins سرور هاي موجود . که روي گزينه ي اولي کليک yes , ok تائيد را مي زنيم تا مالکيت جابه جا شود .

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر