بررسی active directory

بررسی اکتیو دایرکتوری بخش اول شانزدهم

 Netbios node type چيست ؟ متدي است که بر اساس آن کامپيوتر تصميم مي گيرد که اسامي Netbios چگونه باشد . 

در اين روش کامپيوتر به طريق broadcast عمل مي کند                                  = bnode                 
با استفاده از wins سرور Ip کامپيوتر مورد نظرش را پيدا مي کند                        = Pnode       
از ترکيب 2 تاي اول استفاده مي کند ، اما از Bnode به جاي                               =Mnode             
 پيش فرض استفاده مي کند يعني ابتدا بداد کاست مي کند اگر جواب نگرفت مي رود سراغ wins سرور.
در اين روش هم ترکيبي از 2 تاي اولي است اما اين بار به طور                            = Hnode    
 پيش فرض مي رود سراغ wins سرور اگر جواب نگرفت به روش broad cast عمل مي کند . 
در ويندوز2000 و xp پيش فرض bnode است يعني اول broadcast مي کند اگر wins تعريف تعريف شود خودکار به مدل Hnode سوئيچ نکند . 
 
کجا بايد بدويم Ip wins را براي Client ها تعريف کنيم ؟
بر روي My Network Places راست کليک کرده گزينه ي Properties را انتخاب مي کنيم : بر روي راست کليک و مجدد Proporties را انتخاب کنيم .
اما اگر DHCP سه را داشته باشيم موقع هنب از ما Ipwins را مي پرسد و به طور اتوماتيک به Client ها حالي مي کند که براي اسامي Netbios سراغ اين سرور wins با اين Ip بايد برويد . 
ياد آوري :
ممکن است برخي از application با نام هاي Netbios کار کند ، مثلاً همکاران سيستم فقط با نام Natbios کار مي کند بنابر اين Netbios را ترجيحاً غير فعال نکنيد  توجه کنيد :
اگر Netbios غير فعال باشد ، اسامي کامپيوتر ها درNetwork نمي آيد چون myNetwork browoer با سرويس Netbios کار مي کند .
ضمناً :
از اين به بعد هر زنان که از IpiconfiglAll استفاده کرديد به Nocle Type نيز توجه کنيد .
چطور Resolve , wins مي کند ؟
Resdve
کلاً 2 مرحله دارد يک مرحله Refresh و يک مرحله Release
(مراحل Release کردن ) (مراحل Refresh کردن)
 
ويژگي Burst handeling در wins :
اين ويژگي در شبکه هاي بزرگ معتبر است . اول صبح که در خواست به سمت wins سرور بالا ميرود که IP هاي Client ها را بايد رجيستر کند ممکن است wins به علت ترافيک بالا خوب عمل نکند اما با استفاده از ويژگي Barst handeling ، wins يک جواب موقت به Client مي دهد و بعد از ده دقيقه يا کمي بيشتر که سر wins سرور خلوت شد ، شروع به Register کردن Client ها مي کند .
 
مراحل نصب wins
Control panel Aeld Remove Program
Add Remove con windous components – Network services
Wins
سرويس wins درست مثل Dns مي ماند فقط Zone ندارد . 
روي Activo راست ک