بررسی CloudComputing

بررسی محاسبات ابری بخش پانزدهم

   هزینه براساس مقایسه الگوریتم های LB

شکل 3 -  6 - هزینه براساس مقایسه الگوریتم های LB

 زمان براساس مقایسه ی الگوریتم های LB
 
شکل 3 -  7 - زمان براساس مقایسه ی الگوریتم های LB

3-7- شرح 
ایجاد شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عملکرد ، با استفاده از ابر تحلیل گر ، ابزاری برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی است که در مدت زمان یک ساعت برای تعدادی از کاربران ، مراکز داده ها انجام می شود. 
با مراحل زیر می توانید نتایج ارزیابی خود را پیدا کرده و آن را مقایسه کنید. 
مرحله اول –  قراردادن همه ی مقادیر داده ای و سپس ذخیره سازی آن 
مرحله دوم – پس از آن پیکر بندی را انجام می دهیم ، نتیجه پیکر بندی پنجره ، بر روی صفحه نمایش ، آشکار خواهد شد.
مرحله سوم – نتیجه را بررسی می کنیم.
مرحله چهارم- نتیجه را در PDF ذخیره می کنیم و پس از آن همه ی مقادیر نتیجه را ذخیره می کنیم. 
مرحله پنجم- مقایسه مقادیر داده با استفاده از نمودار
مرحله ششم- در نهایت ، نتیجه خود را نشان دهید. 
 
 نتیجه ی پیکربندی پنجره
 شکل 3 -  8 - نتیجه ی پیکربندی پنجره
 
 
تحلیل کلی مقایسه ی الگوریتم های متعادل کننده بار براساس زمان
 
شکل 3 -  9 - تجزیه و تحلیل کلی مقایسه ی الگوریتم های متعادل کننده بار براساس زمان
  مقایسه ی کلی الگوریتم های متعادل کننده بار براساس هزینه
 
شکل 3 -  10 - مقایسه ی کلی الگوریتم های متعادل کننده بار براساس هزینه

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر