نمودار توالی

بررسی اصول امنیتی پایگاه های داده بخش هجدهم

 طراحي سيستم پرسنلي

4-1  مقدمه 
در اين فصل يك سيستم با عنوان سيستم پرسنلي طراحي شده ‌است. اين سيستم يك سيستم صرفا آموزشي است كه براي مطالعه ارتباط امنيت موجود در SQLServer2005‌ و يك برنامه پايگاه‌داده‌اي ارائه شده ‌است. براي آشنايي مقدماتي با سيستم ، يك شركت نرم افزاري متشكل از تعدادي پرسنل را در نظر بگيريد كه تعدادي پروژه در دست دارد. پروژه به افراد محول مي‌شود. اين سيستم نياز به مكانيزمي براي مديريت افراد و پروژه هاي مختلف دارد بدین معنی که اعمال ثبت ، ویرایش ، جستجو و حذف پروژه و پرسنل باید در سیستم تعبیه شود. در ضمن بايد اطلاعات مربوط به پروژه هاي محول شده به افراد را بتوان مديرت كرد بدین معنی که چه پروژه‌ای به چه شخصی محول شده است. این قسمت نیز باید شامل اعمال ثبت ، ویرایش ، جستجو و حذف باشد. در ذيل سلسله مراتب طراحی اين سيستم آورده شده ‌است.
 
4-2  UseCase
در ذیل UseCase مربوط به سیستم پرسنلی را مشاهده می کنید :
UseCase 
شکل 4-1 : usecase
4-2-1  شرح UseCase 
 • ثبت 
 • 1. کاربر از روی فرم اصلی ، فرم مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. 
 • فرم نمایش داده می‌شود.
 • 2. کاربر اطلاعات مربوطه وارد می کند.
 • 3. کاربر دکمه ثبت را می‌فشارد.
 • اطلاعات در پایگاه داده ثبت می‌شوند.
 • پیغام مناسب نمایش داده می‌شود.
 • 4. پایان
 • ویرایش
 • 1. کاربر از روی فرم اصلی ، فرم مورد نظر خود را انتخاب می کند. 
 • فرم نمایش داده می شود.
 • 2. کاربر اطلاعات را ویرایش می کند.
 • 3. کاربر دکمه ثبت را می فشارد.
 • اطلاعات در پایگاه داده ثبت می شوند.
 • پیغام مناسب نمابش داده می شود.
 • 4. پایان


حذف
1. کاربر از روی فرم اصلی ، فرم مورد نظر خود را انتخاب می کند. 
فرم نمایش داده می شود.
2. کاربر کلید اصلی را برای انجام عمل حذف وارد می کند..
3. کاربر دکمه حذف را می فشارد.
اطلاعات از پایگاه داده حذف می شوند.
پیغام مناسب نمابش داده می شود.
4. پایان

جستجو
1. کاربر از روی فرم اصلی ، فرم مورد نظر خود را انتخاب می کند. 
فرم نمایش داده می شود.
2. کاربر دکمه جستجو را می فشارد.
اطلاعات بر روی فرم نمایش داده  می شوند
3. پایان


4-3  نمودار توالی

 نمودار تولالی برای انجام عمل ثبت پرسنل
شکل 4-2 : نمودار توالی برای انجام عمل ثبت پرسنل
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر