مهندسی نرم افزار uml سیستم توریسم بخش بیست و دوم

مهندسی نرم افزار uml سیستم توریسم بخش بیست و دوم

 5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج

نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج 
 
5-16- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي
 
نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي
 
5-17- نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرويس
 
 نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرويس

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر