دانلود پرسشنامه مشکلات زنان در جامعه

پرسشنامه مشکلات و مسایل زنان

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/05

نظرات 0

 تاريخ تكميل پرسشنامه

مقدمه:
پرسشنامه‌اي كه در دست داريد مربوط به تحقيقي در زمينه مسائل و مشكلات زنان مي‌باشد. انتخاب شما كاملاً بطور تصادفي صورت گرفته است. خواهشمند است از نوشتن نام و نام خانوادگي خودداري فرمائيد، در ضمن اطلاعات مندرج در اين پرسشنامه فقط و فقط، در اختيار پژوهشگر قرار خواهد گرفت و كاملاً محرمانه تلقي خواهد شد. لذا مي‌توانيد با آمادگي خاطر و صادقانه به سؤالات پاسخ دهيد.
با تشكر صميمانه از همكاري شما
 هر شخصي ممكن است كه در زندگي خود اموري را تجربه كرده باشد. شما مي‌توانيد بگوييد قبل از ازدواجتان موضوعهاي زير تا چه حد در رابطه با شما وجود داشته است؟
خواهشمنديم از نمره 1 به معني خيلي كم و از نمره 5 به معني خيلي زياد يك عدد را انتخاب كنيد/
1- آيا سرپرست يا اعضاي خانواده شما، حركات و رفتارتان را در بيرون از خانه كنترل مي‌كردند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
2- آيا در خانه رفت و آمدهاي شما را كنترل مي‌كردند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
3- آيا در خانه به طرز پوششتان ايراد مي‌گرفتند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
4- آيا وقتي دير به خانه مي‌رفتيد مورد مؤاخذه قرار مي‌گرفتيد؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
5- آيا والدينتان مي‌خواستند بدانند وقتي كه بيرون مي‌رويد با چه كساني رفت و آمد مي‌كنيد؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
6- آيا والدينتان شما را از رابطه با دوستانتان منع مي‌كردند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
7- آيا والدينتان از رفتن شما به خانه بستگان ممانعت مي‌كردند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
8- آيا در منزل شاهد كتك خوردن اعضاي ديگر خانواده بوديد؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
9- آيا در خانه سرپرستتان شما را تنبيه مي‌كرد؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
10- آيا سرپرستتان شما را به بيرون كردن از خانه تهديد مي‌كرد؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
11- آيا در خانه شما را مسخره مي‌كردند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
12- آيا براي هر خطايي در منزل كتك مي‌خورديد؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
13- آيا در منزل طوري كتك مي‌خورديد كه آثار آن (شكستگي، بريدگي، خونمردگي و ...) روي بدنتان باقي بماند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
14- آيا در خانه به شما فحش مي‌دادند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
15- آيا در خانه افرادي شما را مورد آزار جنسي قرار مي‌دادند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد

16- آيا در منزل والدينتان با هم مشاجره لفظي داشتند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
17- آيا در منزل والدينتان با شما مشاجره لفظي داشتند؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
18- آيا در محيط خانوادگيتان بين اعضاي خانواده شما درگيري و اختلاف وجود داشت؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
19- آيا در تصميم‌گيري‌هاي مهم خانوادگي بين پدر و مادرتان اختلاف وجود داشت؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
20- آيا در تصميم‌گيري‌هاي مهم خانوادگي بين والدينتان و شما اختلاف وجود داشت؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
21- آيا بين شما و والدينتان در نوع پوشش و وضع ظاهريتان اختلاف وجود داشت؟
1) خيلي كم  2) كم        3) متوسط     4) زياد          5) خيلي زياد
22- آيا خانواده شما به آموزش رعايت اصول اخلاق شكل راستگويي، كمك