دانلود پرسشنامه سلامت عمومی و فعالیت بدنی

پرسشنامه سلامت عمومی و فعالیت بدنی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/06

نظرات 0

 با عرض سلام خواهشمند است پرسشنامه زير را بدون ذکر نام و نام خانوادگي تکميل نمائيد . 

سن ........... به سال : وزن ............... به کيلوگرم

مقطع تحصيلي ....................... سطح تحصيلات .......................
ايا در فعاليت ورزشي به طور مستمر و منظم شرکت مي نمائيد ؟ بلي   خير
در صورت مثبت بودن جواب سئوال بالا دو مورد زير را نيز تکميل نمائيد .
1- رشته اصلي خود که در ان بيشترين فعاليت ورزشي را داريد بنويسيد
2- چند ماه است که به صورت مستمر در ان رشته فعاليت مي کنيد ............ به ماه
 
تست سلامت عمومي گلدبرگ
پرسشنامه سلامت عمومي
با سلام مي خواهيم درباره ي کسالت و ناراحتي هاي پزشکي و اينکه سلامت عمومي شما در طي يک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتي بدست اوريم لطفا بخاطر داشته باشيد که ما مي خواهيم درباره ي ناراحتي هاي اخير شما اطلاعاتي بدست اوريم نه مشکلات و ناراحتي هاي که در گذشته داشته ايد . 
1- يا يک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده ايد که خوب و سلام هستند ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب – در حد معمول 
ج – بد تر از حد معمول د – خيلي بدتر از حد معمول
2- ايا زا يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که به داروهاي تقويتي نياز داريد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
3- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي کرده ايد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
4- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که بيمار هستيد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
5- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
6- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که سرتان را محکم با چيزي مثل دستمال ببنديد يا فشاري به سرتان وارد شود ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
7- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که بعضي وقتها بدنتان داغ و يا سرد مي شود ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
8- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگراني دچار بي خوابي شده باشيد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
9- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز شب ها در بين خواب بيدار مي شويد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
10- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده ايد که دائما تحت فشاري هستيد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
11- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز عصباني و بد خلق شده ايد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
12- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع کننده اي هراسان و يا وحشت زده شده ايد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
13- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد که انجام هر کاري از توانايي شما خارج است ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
14- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
15- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتا را مشغول و سرگرم نگه داريد ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب- در حد معمول
ج – کمتر از حد معمول د- خيلي کمتر از حد معمول
16- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بيشتري به گذشته صرف انجام کارها نماييد؟
الف – سريعتر از حد معمول ب- مثل معمول
ج – طولاني تر از حد معمول د- به مراتب طولاني تر از حد معمول
17- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز به طور کلي احساس کرده ايد که کارها را به خوبي انجام مي دهيد ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب- در حد معمول
ج – کمتر از حد معمول د- خيلي کمتر از حد معمول
18- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز نحوه انجام کارهايتان احساس رضايت مي کنيد ؟
الف – راضي تر هستم ب- مثل معمول
ج – کمتر از حد معمول راضي هستم
د – به مراتب کمتر از حد معمول راضي هستم
19- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که نقش مفيدي در انجام کارها به عهده داريد ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب- در حد معمول
ج – کمتر از حد معمول د- خيلي کمتر از حد معمول
20- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز توانايي تصميم گيري درباره ي مسائل را داشته ايد ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب- در حد معمول
ج – کمتر از حد معمول د- خيلي کمتر از حد معمول
21- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليت هاي روزمره لذت ببريد؟
الف – بيشتر از حد معمول ب- در حد معمول
ج – کمتر از حد معمول د- خيلي کمتر از حد معمول
22- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که ارزش زنده بودن را ندارد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
23- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده ايد که شخص بي ارزشي هستيد؟ 
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
24- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که زندگي کاملا نا اميد کننده است ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
25- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فکر کرده ايد که ممکن است دست به خود کشي بزنيد ؟
الف – قطعا نه ب – فکر نمي کنم 
ج - به ذهنم خطور کرده است د – قطعا بله
26- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که چون اعصابتان خراب است نمي توانيد کاري انجام دهيد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
27- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز به اين نتيجه رسيده ايد که اي کاش مرده بوديد و کلا از شر زندگي خلاص مي شديد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
28- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز اين فکر به ذهنتان رسيده است که بخواهيد به زندگي تان خاتمه دهيد ؟
الف – قطعا نه ب – فکر نمي کنم
ج – به ذهنم خطور کرده است د – قطعا بله

 
با سلام :
پرسشنامه ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي:
فعاليت هاي متداول انجام شده در طول يک هفته را به طور متوسط با توجه به وضعيت سه ماه گذشته خود با مشخص کردن ميزان مدت صرف شده براي انجام هر فعاليت بر حسب دقيقه يا ساعت در جدول زير ذکر نماييد.
رديف نوع فعاليت شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه ؟؟؟ (متها ) ml-min
1 خوابيدن 1
2 نشستن 1
3 خوردن 1
4 دوش گرفتن 5/3
5 نوشتن 5/1
6 رانندگي کردن 2
7 تايپ کردن 2
8 کار کردن با ابزار موسيقي 5/2
9 پايين رفتن از پله 5/4
10 بالا رفتن از پله 5/4
11 پياده روي ارام 2/3 ،5/2
12 پياده روي متوسط 4 ،5/3
13 پياده روي سريع 6/5 ، 5/5
14 دوچرخه سواري ارام 9/8 ،3
15 دوچرخه سواري متوسط 6/15، 5
16 دوچرخه سواري سريع 9/20 ،9
17 دويدن ارام 12 ،9
18 دويدن متوسط 7/13 ،12
19 دويدن سريع 16 ، 15
20 فوتبال 9
21 واليبال 3
22 بسکتبال 9
23 تنيس روي ميز 5/4
24 کوهنوردي 8
25 بدنسازي 12
26 شنا 8
27 کشتي 8
28 هندبال 10
 
ضمائم
روش هاي مختلفي براي نمره گذاري ازمون سلامت عمومي رواني گلدبرگ GHQ ارائه شده است

پاسخ ها ليکرت ساده ليکرت تعديل شده
اصلا 0 0
در حد معمول 1 1
تقريبا بيشتر از حد معمول 2 2
به مراتب بيشتر از حد معمول 3 3

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر