دانلود پرسشنامه سلامت عمومی و فعالیت بدنی

پرسشنامه سلامت عمومی و فعالیت بدنی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/06

نظرات 0

 با عرض سلام خواهشمند است پرسشنامه زير را بدون ذکر نام و نام خانوادگي تکميل نمائيد . 

سن ........... به سال : وزن ............... به کيلوگرم

مقطع تحصيلي ....................... سطح تحصيلات .......................
ايا در فعاليت ورزشي به طور مستمر و منظم شرکت مي نمائيد ؟ بلي   خير
در صورت مثبت بودن جواب سئوال بالا دو مورد زير را نيز تکميل نمائيد .
1- رشته اصلي خود که در ان بيشترين فعاليت ورزشي را داريد بنويسيد
2- چند ماه است که به صورت مستمر در ان رشته فعاليت مي کنيد ............ به ماه
 
تست سلامت عمومي گلدبرگ
پرسشنامه سلامت عمومي
با سلام مي خواهيم درباره ي کسالت و ناراحتي هاي پزشکي و اينکه سلامت عمومي شما در طي يک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتي بدست اوريم لطفا بخاطر داشته باشيد که ما مي خواهيم درباره ي ناراحتي هاي اخير شما اطلاعاتي بدست اوريم نه مشکلات و ناراحتي هاي که در گذشته داشته ايد . 
1- يا يک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده ايد که خوب و سلام هستند ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب – در حد معمول 
ج – بد تر از حد معمول د – خيلي بدتر از حد معمول
2- ايا زا يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که به داروهاي تقويتي نياز داريد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
3- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي کرده ايد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
4- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که بيمار هستيد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
5- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته ايد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
6- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که سرتان را محکم با چيزي مثل دستمال ببنديد يا فشاري به سرتان وارد شود ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
7- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که بعضي وقتها بدنتان داغ و يا سرد مي شود ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
8- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگراني دچار بي خوابي شده باشيد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
9- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز شب ها در بين خواب بيدار مي شويد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
10- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده ايد که دائما تحت فشاري هستيد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
11- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز عصباني و بد خلق شده ايد؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
12- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع کننده اي هراسان و يا وحشت زده شده ايد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
13- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد که انجام هر کاري از توانايي شما خارج است ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
14- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد ؟
الف – اصلا ب – در حد معمول
ج – تقريبا بيشتر از حد معمول د- به مراتب بيشتر از حد معمول
15- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتا را مشغول و سرگرم نگه داريد ؟
الف – بيشتر از حد معمول ب- در حد معمول
ج – کمتر از حد معمول د- خيلي کمتر از حد معمول
16- ايا از يک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که