دانلود پرسشنامه بلوغ عاطفی

پرسشنامه بلوغ عاطفی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/06

نظرات 0

نام و نام خانوادگي تاريخ تولد:     /    / تاريخ اجرا:     /    /
تحصيلات: شغل: درآمد ماهانه:
وضعيت تأهل: تعداد فرزندان:       محل تولد (روستا/ بخش/ شهر):

دستورالعمل: 
چهل و هشت سؤال در صفحات بعد راجع به خودتان صورت گرفته است پنج پاسخ ممكن عرضه گرديده است، مثل خيلي زياد، زياد، نامشخص، احتمالاً و هرگز هر سؤال را بدقت بخوانيد و هر يك از اين موارد را كه موافق حال خود مي دانيد در پاسخ نامه جلوي شماره آن سؤال زير گزينه انتخابي علامت (*) بزنيد.
براي پاسخ دادن زياد فكر نكنيد و مطمئن باشيد پاسخ هاي شما محرمانه تلقي مي شود. حالا به سؤالات پاسخ دهيد: 

الف: 
1- آيا دچار ناراحتي رواني هستيد؟
2- آيا از پيشامدهاي آينده مي ترسيد؟
3- آيا هيچگاه قبل از رسيدن به هدف از كار دست مي كشيد؟ 
4- آيا براي تكميل كار شخصي تان از ديگران كمك مي گيريد؟
5- آيا بين اميال و اهدافتان تفاوتي وجود دارد؟ 
6- آيا احساس مي كنيد كم حوصله هستيد؟
7- آيا فكر مي كنيد لجوج هستيد؟
8- آيا نسبت به ديگران حسادت مي كنيد؟
9- آيا در اثر خشم كنترل خود را از دست مي دهيد؟
10- آيا در تخيلات و روياي روز غرق مي شويد؟
ب: 
11- آيا اگر به هدفتان نرسيد احساس حقارت مي كنيد؟
12- آيا از لحاظ جسمي و ذهني احساس ناراحتي مي كنيد؟
13- آيا دوست داريد ديگران را اذيت كنيد؟ 
14- آيا در لغزش هاي خود ديگران را سرزنش مي كنيد؟ 
15- وقتي با ديگران موافق نيستيد با آنها دعوا مي كنيد؟
16- آيا احساس خستگي بيش از حد مي كنيد؟
17- آيا از ديگران خود را پرخاشجوتر مي دانيد؟
18- آيا در عالم خيال غرق مي شويد؟
19- آيا احساس مي كنيد خودمحور هستيد؟
20- آيا از خودتان احساس نارضايي مي كنيد؟
ج: 
21- آيا در ارتباط با دوستان و آشنايان احساس فشار مي كنيد؟
22- آيا از ديگران متنفريد؟
23- آيا خودتان را تحسين مي كنيد؟
24- آيا از شركت در اجتماعات امتناع مي كنيد؟
25- آيا وقت زيادي صرف خودتان مي كنيد؟
26- آيا دروغ  مي گوئيد؟
27- آيا لاف مي زنيد؟
28_ آيا تنهايي را خيلي دوست داريد؟
29- آيا اساساً‌ مغرور هستيد؟ 
30- آيا از كار، گريزان هستيد؟
د: 
31- آيا با وجود اطلاع از كار مورد نظر، وانمود مي كنيد كه آن را نمي دانيد؟
32- آيا با وجود ندانستن كاري خاص، وانمود به دانستن آن مي نمائيد؟
33- آيا با وجود مقصر بودن به جاي پذيرش آن مي كوشيد حق را به جانب خود بدانيد؟ 
34- آيا از نوعي ترس رنج مي بريد؟
35- آيا گاهي تعادل رواني خود را از دست مي دهيد؟
36- آيا هيچوقت دست به سرقت چيزي مي زنيد؟
37- آيا بدون توجه به قواعد و قوانين اخلاقي دست به عمل مي زنيد؟ 
38- آيا نسبت به زندگي بدبين هستيد؟ 
39- آيا اراده شما ضعيف است؟
40- آيا تحمل نظرات ديگران را  نداريد؟

هـ : 
41- آيا ديگران شما را قابل اعتماد مي دانند؟
42- آيا ديگران با نظرات شما مخالفت مي كنند؟ 
43- آيا دوست داريد دنباله رو ديگران باشيد؟
44- آيا با نظرات گروهتان مخالفت مي كنيد؟
45- آيا ديگران شما را فردي غير مسئول مي دانند؟ 
46- آيا به كار ديگران ابراز علاقه نمي كنيد؟
47- آيا ديگران در كمك گرفتن از شما ترديد مي كنند؟
48- آيا به كار خود بيش از كار ديگران اهميت مي دهيد؟ 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر