دانلود پرسشنامه خوشنویسی و زیبات نویسی

پرسشنامه بد خطی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/07

نظرات 0

 پرسشنامه

لطفاً سوالات زیر را به دقت بخوانید و پاسخ دهید:
1- بدخطی دانش آموزان تا چه اندازه مربوط به عدم آمادگی جسمی آنان می باشد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
2- بدخطی دانش آموزان تا چه اندازه مربوط به عدم آمادگی روحی و خواست درونی دانش آموزان می باشد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
3- بد خطی دانش آموزان تا چه اندازه مربوط به عدم آموزش کافی به دانش آموزان می باشد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
4- نقش آموزش خط در کلاس اول در میزان خوش خطی تا چه اندازه است؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
5- تأثیر شرکت در کلاس آمادگی در میزان خوش خطی دانش آموزان تا چه اندازه است؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
6- کیفیت وسایل نوشتاری تا چه اندازه در خوش خطی اثر می گذارد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
7- استفاده از روش های مناسب برای آموزش خوشنویسی تا چه اندازه بر خط دانش آموزان اثر گذار است؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
8- استفاده از معلمین هنر در دوره ابتدایی تا چه اندازه ای تأثیر دارد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
9- بدخطی دانش آموزان تا چه اندازه مربوط به تکالیف بیش از حد و عدم بررسی آن توسط معلم است؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
10- بی توجهی خانواده ها به هنگام نوشتن تکالیف و عدم راهنمایی دانش آموزان تا چه اندازه در بدخطی اثر دارد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
11- ضعف دانش آموزان بد خط در دروس مخصوصاً درس دیکته به چه اندازه است؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم
12- بدخطی دانش آموزان به چه میزان بر معدل تأثیر می گذارد؟
خیلی زیاد                         زیاد                         کم                         خیلی کم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر