مهندسی نرم افزار UML نوبت وام بانکی بخش چهاردهم

مهندسی نرم افزار UML نوبت وام بانکی بخش چهاردهم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/18

نظرات 1

 رسم نمودار کلاس سیستم نوبت دهی وام بانکی

 رسم نمودار کلاس سیستم نوبت دهی وام بانکی

کلاس کاربر
 کلاس کاربر
 
 
این کلاس دارای 12 خصوصیت و 4 متد است.

کلاس مدیر وب سایت
کلاس مدیر وب سایت 
این کلاس دارای 2 خصوصیت و 4 متد است.

 
کلاس کاربر وب سایت
 کلاس کاربر وب سایت
این کلاس دارای 2 خصوصیت و 4 متد است.
 
کلاس درخواست بازگشایی حساب
کلاس درخواست بازگشایی حساب 
این کلاس دارای 4 خصوصیت و 4 متد است.
 
کلاس چک ها
کلاس چک ها 
این کلاس دارای 5 خصوصیت و 4 متد است.

کلاس حساب
کلاس حساب 
این کلاس دارای 7 خصوصیت و 4 متد است.

کلاس نوع حساب
کلاس نوع حساب 
این کلاس دارای 3 خصوصیت و 4 متد است.


کلاس اعطای وام
 کلاس اعطای وام
این کلاس دارای 6 خصوصیت و 4 متد است.

کلاس اقساط وام
کلاس اقساط وام 
این کلاس دارای 4 خصوصیت و 4 متد است.
 

 

1 نظر

ارسال شده توسط اسماعیل
1394/11/25

درخواست پروزه برنامه نویسی

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر