تحلیل سیستم موسسه زبان UML بخش هفدهم

تحلیل سیستم موسسه زبان UML بخش هفدهم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/07/20

نظرات 0

 4-9- نمودار همکاری Exam Registeration

 نمودار همکاری Exam Registeration 
 
 
 
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 
نمودار همکاری Boss MailBox  
 
 
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox
نمودار همکاری Teacher MailBox 


4-12- نمودار توالی Teacher Marks
نمودار توالی Teacher Marks

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر