پروژه مهندسی نرم افزار یو ام ال فرهنگ لغت

پروژه مهندسی نرم افزار uml دیکشنری بخش دوم

 نمودار توالی مربوط به درج لغت(Sequence Diagram)

 نمودار توالی درج لغت
نمودار3- 2- نمودار توالی درج لغتنمودار همکاری مربوط به درج لغت(Collaboration Diagram)
 
نمودار همکاری درج لغت
نمودار3- 3- نمودار همکاری درج لغت


نمودار فعالیت مربوط به درج لغت (Activity Diagram)
 
نمودار فعالیت درج لغت
نمودار3- 4- نمودار فعالیت درج لغت

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر