پروژه مهندسی نرم افزار هتل

سیستم هتل UML بخش نوزدهمم

توسط maryam | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/08/12

نظرات 0

نمودار توالی درخواست تحویل اتاق
 
نمودار توالی درخواست تحویل اتاق
نمودار همکاری درخواست تحویل اتاق
 
 نمودار همکاری درخواست تحویل اتاق
نمودار فعالیت درخواست تحویل اتاق

 
  نمودار فعالیت درخواست تحویل اتاق
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر