پروژه مهندسی نرم افزار هتل

سیستم هتل UML بخش ششم

4-4- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل)

نمودار ریسکهای پروژه 
 
4-5- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها
 

ردیف

مخاطرات یا ریسکها

طبقه

1

تاخیر در پرداخت پیمانکار

دریافت جریمه دیرگرد پرداخت و منظور نمودن در قرارداد

2

طراحی نادرست

استفاده از سیستم تضمین کیفیت در طراحی و بررسی طرح در هر مرحله و التزام به دریافت تائیدیه تضمین کیفیت

3

حوادث موجود در کار

استفاده از واحد ایمنی و بهداشت در حین اجرای پروژه

4

جنگ

---------

5

مشکلات تامین سخت افزار

در دست داشتن همزمان چند تامین کننده داخلی و خارجی

6

اعتصابات کارگری

مراجعه به صنف مربوطه

7

تورم

منظور نموده نرخ تورم ماهیانه در پروژه به گونه ای که در اصل مبلغ پروژه با توافق طرفین منظور گردد.

8

ناقص بودن فرمهای مصاحبات

بررسی چند مرحله ای در جلسات به صورت گروهی برای رفع نواقص فرمها

9

کیفیت پائین کار

استفاده از نیروی متبحر و کارآمد و با تجربه

10

کمبود تجهزات نرم افزاری

در دست داشتن همزمان چند تامین کننده داخلی و خارجی

11

تحمیل برنامه زمانبندی

برگذاری جلسات توجیهی و تفهیم و ارائه برنامه زمانبندی و طرح توجیهی در مورد زیانها و مرایای برنامه زمانبندی جدید و روشن نمودن تمامی مواردی که در صورت کار بر روی برنامه زمانبندی جدید رخ خواهد داد.

12

نوسانات ارزی

منظور نمودن ضررهای ناشی از نوسانات ارزی در اصل قیمت پروژه

13

مداخله بیجا در کار

درخواست نماینده واحد برای ارائه روند کار بین پیمانکار و مشتری برای جلوگیری از منازعاتی که در صورت مداخله مشتری ممکن است پیش آید و دریافت تائیدیه و ارائه روند کار به نماینده واحد.

14

شرایط پیش بینی نشده آب و هوایی(سیل ، زلزله ، طوفان و . . .)

-------

15

کیفیت پائین سخت افزارها

دریافت استعلام تضمین کیفیت برای سخت افزارهای خریداری شده.

16

توان تولید پائین

بررسی رزومه و سوابق شرکت پیمانکار غیر در هنگام ارائه کار برای جلوگیری از بستن قراداد با شرکتی با توان تولید پائین.

17

منازعات ناشی از تفاوت فرهنگی

استفاده از قشرهایی با منازعات فرهنگی تاریخی کمتر و یا استفاده از افراد با فرهنگهای مشابه در یک گروه

18

تغییر در قوانین کشور

تغییر قرارداد بر اساس قوانین جدید و این نکته نیز بایستی به گونه ای در قرارداد منظور گردد.

19

تداخل در حل مشکلات قراردادی

استفاده از مرجع ذیصلاح در صورتی که از طریق نمایندگان طرفین قابل حل نباشد.

20

تغییر در طرح اولیه

گنجاندن ریسکهای مربوط به تغییر طرح و هزینه یابی مجدد ارائه صورت هزینه ها و ضررها

21

تغییر در طرح

گنجاندن ریسکهای مربوط به تغییر طرح و هزینه یابی مجدد ارائه صورت هزینه ها و ضررها

22

فساد و ارتشا

---------------

23

تاخیر در حل منازعات

منظور نموده تاخیرات در اصل قرارداد تا در صورت بروز اختلاف موجب بروز ضررهای مالی نگردد.

24

تاخیر در دسترسی به مکان تحویل پروژه

----------------

25

مناقصه های غیر منصفانه

ارائه پائینترین قیمت و استفاده از سیستم های آماده با کمی تغییرات و ارائه کیفیت بالا در کار

26

کمبود نیروی کار

دسترسی به دیتابیس کاریابیهای بزرگ جهت در دسترس بودن نیروی کار در تمامی زمانها

27

فعالیتهای سوء

----------

28

عدم تعیین دامنه کار

تعیین دامنه کار قبل از بستن قرارداد

29

عدم پشتیبانی از نرم افزارها

ارتباط با نمایندگیهایی که با شرکت اصلی در ارتباطند و با کشور ما نیز روابط حسنه دارند.

30

مشکلات فنی

استفاده از نیروی زبده برای برطرف سازی مشکلات فنی موجود

31

عدم پشتیبانی از سخت افزارها

بستن قرارداد پشتیبانی و دریافت ضمانت جهت پشتیبانی از سخت افزارهای خریداری شده.

32

نقض قرارداد

دریافت وجه تضرر نقض یک طرفه قرارداد

33

تغییر در تکنولوژی مورد درخواست مشتری

استفاده از تکنولوژی جدید در صورتی که حداکثر تغییرات مالی تا 20 درصد اصل قرارداد باشد

34

لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی

دریافت وجه تضرر نقض یک طرفه قرارداد

35

مرگ و میر پرسنل

جایگزین نمودن پرسنل با استفاده از پرسنل کمکی

36

عدم صلاحیت پیمانکار

بررسی رزومه و سوابق شرکت پیمانکار غیر در هنگام ارائه کار

37

قطع برق

استفاده از یو پی اس با قابلیت نگهداری برق به مدت حداقل 2 ساعت

38

ورشکستگی ناگهانی

استفاده از پشتیبانهای مالی و ضامنهای معتبر برای زمانی که شرکت ورشکست شده که بتوان ضررهای پروژه را جبران نمود

39

تائیدات دولتی

---------------

40

تاخیر در انتشار مستندات پروژه

استفاده از گروه نیروی زبده و با تجربه برای ارائه مستندات

41

سوء استفاده از اموال دولتی

--------------

42

بازدهی پائین

بررسی رزومه و سوابق شرکت

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر