پروژه UML سیستم pos بخش دهم

پروژه UML سیستم pos بخش دهم

 نمودار Collaboration انجام تراكنش

 نمودار Collaboration انجام تراکنش

نمودار Collaboration چاپ
 
نمودار Collaboration چاپ
 
نمودار Collaboration درخواست نصب POS
 
نمودار Collaboration درخواست نصب pos
 
نمودار Collaboration نصب POS توسط گروه نصب
 
نمودار Collaboration نصب posتوسط گروه نصب

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر