مهندسی نرم افزار UML سیستم انبار بخش بیست و هفتم

مهندسی نرم افزار UML سیستم انبار بخش بیست و هفتم

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم

متد Insert ()
از این متد برای درج اطلاعات در پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود:
INSERT INTO table_name  VALUES (value1, value2, value3,...)
و یا به صورت
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...)
که در آن table_name همان نام جدول ، column نام فیلد و value مقادیری است که باید در فیلدها قرار داده شوند.

متد Delete ()
از این متد برای حذف اطلاعات از پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود:
DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value
دستور WHERE مضخص کنننده شرط برای رکورد یا رکوردهایی است که باید از پایگاه داده حذف شوند.

متد Update()
از این متد برای بروزرسانی اطلاعات موجود در پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود:

UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

متد Select() يا متد GetInfo()
از ابن متد برای واکشی اطلاعات موجود در پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود: (لازم به ذکر است که برای واکشی اطلاعات راههای بسیاری وجود دارد که ما در اینجا فقط به یک راه اشاره می نمائیم)
SELECT column_name(s) FROM table_name


جزئیات و نام كلاسهاي سيستم انبار
كلاس كاربر
کلاس کاربر 
اين كلاس شامل 5 Property و چهار متد است.
كلاس مدير انبار
 کلاس مدیر انبار
اين كلاس شامل 2 Property و چهار متد است.
كلاس انباردار
 کلاس انباردار
اين كلاس شامل 3 Property و دو متد است.
كلاس درخواست كننده كالا
 كلاس درخواست كننده كالا
اين كلاس شامل 3 Property و يك متد است.
كلاس انبار
 كلاس انبار
اين كلاس شامل 5 Property و چهار متد است.
كلاس تحويل اقلام
 كلاس تحويل اقلام
اين كلاس شامل 5 Property مي باشد.
كلاس ورود كالا به انبار
 كلاس ورود كالا به انبار
اين كلاس شامل 5 Property و سه متد است.
كلاس محصولات انبار
 كلاس محصولات انبار
اين كلاس شامل 5 Property و سه متد است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر