سیستمهای مدیریت و اعتبارسنجی پایگاه داده

پایگاه داده های هوشمند بخش دوم

توسط admin | گروه sql | 1396/07/16

نظرات 0

 پایگاه داده یک سیستم مدیریت پایگاه داده که اعتبار سنجی داده ها را انجام می دهد و توسط برنامه های کاربردی به طور سنتی پردازش می‌شود. اغلب DBMS ها عمل اعتبارسنجی داده ها را انجام می دهند به این معنا که داده های غلط یا داده های الفبایی که در فیلدهای مخصوص وارد کردن میزان پول، وارد شده اند را حذف می کنند، البته اغلب پردازش ها توسط برنامه های کاربردی انجام می گیرد. هر چند محدودیتی برای میزان پردازش هایی که می‌توان توسط یک پایگاه داده هوشمند تا زمانی که پردازش یک عمل استاندارد بر روی داده ها باشد، وجود ندارد. نمونه هایی از تکنولوژی هایی که در پیاده‌سازی پایگه داده های هوشمند به کار می روند عبارتند از: تریگوها، محدودیت ها و روال های ذخیره شده. 

وظایف مدیر پایگاه داده

انجام پردازش بر روی پایگاه داده، جامعیت داده ها را افزایش می دهد زیرا دسترسی همه کاربران به داده های مربوطه را تضمین می کند. بانک‌های اطلاعاتی Mainframe (کامپیوترهای بزرگ) بسیار هوشمندند و بانک های اطلاعاتی کامپیوترهای شخصی در عوض سریع تر هستند. 
تعریف – یک بانک اطلاعاتی هوشمند یک پایگاه داده تمام متن است که هوش مصنوعی (AT) را به خدمت گرفته است و با کاربران آن قدر تعامل می‌کند (ارتباط برقرار می کند) تا مطمئن شود که آیتم های وارد شده بهترین و مناسب ترین اطلاعات ممکن هستند. این در تضاد با بانک های اطلاعاتی سنتی است که فقط با کلمات کلیدی و عباراتی که توسط عملگرهای منطقی مثل AND ، OR و NOT به هم مرتبط شده اند قابل جستجو هستند. 
زمانی که یک جستجو توسط یک بانک اطلاعاتی تمام متن سنتی انجام می‌گیرد، صرفاً کلمات کلیدی و عباراتی که در یک فایل مرجع قرار دارند نمی‌توانند پیدا کردن مفاهیمی در آن فایل که مرتبط با موضوع مورد جستجو است را تضمین کنند. یک بانک اطلاعاتی هوشمند گزینه های انتخابی گسترده و بسیار انعطاف پذیری را برای ساخت پرس و جوها فراهم می کند. مثلاً، کاربر باید یک پرسش را به صورت یک جمله کامل تایپ کند. سپس بانک اطلاعاتی لیستی از داده های بازیابی شده را بر اساس میزان شباهت به جواب را فراهم می کند. بنابراین داده خروجی، جواب مناسبی برای آن سوال خواهد بود. هوش مصنوعی می تواند خطاهای ناشی از بی توجهی کاربر مثل اِسپل (هجی) غلط کلمات را تصحیح کند. بعضی از بانک های اطلاعاتی هوشمند کلمات معادل (هم معنی) و تضاد (دارای معنای مخالف) کلمات کلیدی و عبارات را نمایش می‌دهند. 
برای بهره گیری بهتر از بانک اطلاعاتی هوشمند، کاربر باید پرس و جوهای خود را با عبارات دقیق تر بسازد (درست مثل زمانی که فردی مورد بازجویی قرار می گیرد.) مثلاً کاربر باید تایپ کند: «چه موقع کامپیوتر من قادر است قیمت سهام را پیشگویی کند؟»