بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش یازدهم

توسط maryam | گروه شبکه های کامپیوتری | 1394/08/16

نظرات 0

 البته امروزه سوئيچ هاي الكترونيكي (قسمت سوئيچ آن از ديود و ترانزيستور تشكيل شده) جايگزين تمامي سوئيچ هاي استروجر مي باشد. 

در انگلستان تعدادي از سوئيچ هاي استروجر با سوئيچهاي BT crossbar (سوئيچي كه داراي يك مجموعة سه بعدي كنتاكت و يك سيستم مغناطيسي مي باشد كه كنتاكتهاي مختلف را بر اساس مختصات آنها در يك ماتريس مشخص مي كند) جايگزين شد كه در واقع اين يك تغيير اصلي بود كه سلكتورهاي يك راهه و همچنين سلكتورهاي دوراهه را از رده خارج كرد و با كنترل مشترك و بلوكهاي سوئيچ cross point جايگذاري شد و با اين كنترل مشترك تا وقتيكه فقط يك call و در يك زمان حمل مي شد سرعت عمل بالاتر از زمان سوئيچ استروجر رفت. يك توسعة مشابعي در قسمت ديگري از دنيا صورت گرفت كه سازنده هاي سوئيچ، سوئيچ هاي جديدتري ساختند.

نهايتاً در انگلستان با طرح crossbar در سال 1960 سوئيچ هاي TXE2 ساخته شد كه از نيمه هاديهاي مجزايي تجهيزات كنترل مشترك و همچنين رله هاي سريع العمل مغناطيسي در سوئيچ هاي ماتريسي استفاده مي كرد. TXW4 و 4A با هم در سال 1970 پديد آمدند. TXE4A از يك مغناطيس بسيار زيادي از مدارهاي مجتمع بلوكهاي مشترك استفاده مي كرد كه ذاتاً اين سوئيچ يك سوئيچ مكانيكي (Mechanical Exchange) بود (البته بالاخره در سال 1998 در شبكه هاي انگلستان محو گرديد).

در اوايل سال 1980 بود كه جايگزيني براي اين سوئيچ ها پيدا شد كه اين نمونه جديد به صورت تجهيزات تمام ديجيتال بود با سوئيچ هاي نيمه هادي با سرعت بالا و همچنين برنامة نرم افزاري كنترلي SPC (Stored Program Controller) در واقع همين برنامة SPC و سوئيچهاي ماتريسي نيمه هادي بودند كه باعث ديجيتالي شدن شبكة تلفني شدند. نرم افزار SPC توانايي مسيريابي اوليه را ندارد اما مي تواند خدمات پيچيده تري را انجام دهد. البته تمامي اين تحولات يعني از بركنار رفتن استروجر تا سوئيچ هاي ديجيتال در دورة نسبتاً كوتاهي حدود 30 سال رخ داده است.

اجزاي يك مدار سوئيچ ديجيتال در شكل زير ترسيم شده است كه اين اجزا عبارتند از SPC، ماتريس سوئيچ، خطوط كروي اتصال و تن ها و اخطارها (T&,RA).

 اجزاي يك سوئيچ ديجيتال

مغز يك سوئيچ SPC مي باشد. SPC يعني جايي كه تمام برنامه هايي كه در مراحل يك Call را كنترل مي كند. كارهايي از قبيل سيگنالينگ، routing، نگهداري و مراقبت از مكالمه، شارژينگ و برنامه هاي كنترلي ماتريس سوئيچ را انجام مي دهد.

ماتريس سوئيچ به روشهاي مختلفي مي باشد كه در واقع هر سازنده حالت مورد علاقه را برمي گزيند. دو روش براي سوئيچينگ موجود است:

1/ روش Time Switching

2/ روش Space Switching

Time Switching:

اين روش توضيح مي دهد كه چگونه Timeslotها از يك مسير تقسيم زماني ورودي از يكديگر جدا مي شوند و دوباره در مسير خروجي سر هم مي شوند در واقع اين موضوع معني همان switching را مي رساند وظيفه اصلي خطوط كروي (سيمهاي اتصال) اين مي باشد كه بايد مسيرهاي مالتي پلكس تقسيم زماني ورودي و خروجي را به انتها برساند.

همچنين وظيفه ديگر آن اين مي باشد كه مواظب مسيرها باشد تا از همزماني خارج نشوند كه اگر اين چنين اتفاقي رخ دهد بسيار مضر خواهد بود. تصور كنيد كه اگر تايم اسلات ها از فاز اصلي خارج شوند، نرم افزار كنترلي مكالمات اشتباهي را به يكديگر متصل خواهد كرد و يكي ديگر از وظايف آن اين است كه Timing براي تمام سوئيچ ها از اطلاعاتي كه از سيمهاي اتصالي بدست مي آيد گرفته مي شود. جزء ديگر اين Time switchها متن ها و اخطارها (T&RA) مي باشد. اين عضو براي توليد كردن تن ها و اخطارهاي يك مكالمه مي باشد كه براي ارتباط برقرار كردن مركز سوئيچ با شماره گيرنده و همچنين پيشرفت مكالمه مي باشد.

ما به نوعي سوئيچ نيازمنديم كه بتواند كانالها را در هر فريم جابجا كند كه يك Time Switch دقيقاً اين كار را انجام مي دهد. شكل زير بلاك دياگرام يك Time Switch مي باشد كه امكان تغيير مكان كانالها را هنگام اتصال Highway ورودي به Highway خروجي از طريق مالتي پلكس مي دهد.

كلمه هاي حافظه اطلاعاتي به تعداد كاناللهاي يك فريم مي باشد. (32 كلمه 8 بيتي) اطلاعات مربوط به كانالها بترتيب در حافظه اطلاعاتي مي نشيند و كانتر اين اطلاعات را مي شمارد.

حافظه كنترل نيز از صفر تا 31 كلمه دارد. وقتي كانتر به كلمه iام حافظه كنترلي كه محتواي آن j مي باشد برسد اطلاعات صورتي j را از حافظه اطلاعاتي مي خواند. چون در اين روش، به ترتيب مي نويسيم و تصادفي مي خوانيم به آن، روش نوشتن ترتيبي (sequential) و خواندن تصادفي (Random) مي گوئيم.

روش ديگر، روش نوشتن تصادفي و خواندن ترتيبي است كه شكل آن را در زير مشاهده مي كنيم.

در اينجا در حافظه كنترل، در كلمه سوم آدرس 17 را قرار داده ايم پس اطلاعات صوتي را در كلمه 17 حافظه مي نشيند و كانتر شروع به خواندن مي كند.

اگر بخواهيم به زبان ساده تر Time Switching را توضيح دهيم بهتر است به شكل زير يك نگاهي بيانداريم.

Time Switching

 يك مسير دوطرفه بين تايم اسلات 3 در پورت ورودي و تايم اسلات 27 در پورت خروجي نياز است ما قبلاً به اين موضوع اشاره كرديم كه سيمهاي اتصال كروي يكي از وظايفشان همزمان كردن كل سيستم مي باشد بنابراين تمامي مسيرهاي مالتي پلكس تقسيم زماني به صورت همزمان در يك خط آورده خواهند شد. البته يك تأخير زماني بين دو مسير تقسيم زماني TDM براي اين كه اجازه دهند قسمتهاي مختلف در مسير روي هم قرار بگيرند بايد معرفي شود. اين موضوع را با نگاه كردن به شكل قبل از سمت چپ به راست به خوبي متوجه خواهيم شد. تايم اسلات 3 در مسير ورودي براي در يك صف آمدن با تايم اسلات 27 در مسير خروجي يك تأخير 44 تايم اسلاتي معرفي مي شود و همچنين از سمت راست به چپ همانطور كه مي دانيم بعد از هر 32 تايم اسلات 32 تايم اسلات بعدي يا فريم بعدي مي آيد (در يك مسير Mpbs048/2) يك تأخير 8 تايم اسلات از تايم اسلات 27 يعني تايم اسلات 3 در فريم بعدي مشخص مي شود. البته اين عمل طبيعتاً توسط استفاده از حافظه دسترسي تصادفي RAM انجام مي شود.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر