بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش دوازدهم

توسط maryam | گروه شبکه های کامپیوتری | 1394/08/16

نظرات 0

 Space Switch:

در روش Space Switch به علت گراني، بهتر است Space را بشكنيم، به اين شكل سوئيچ را به طبقات فرد تقسيم مي كنيم كه با اين كار تعداد نقاط اتصال سوئيچ كمتر مي شود. مثلاً اگر 128 مشترك داشته باشيم و از روش Space Switching يكپارچه استفاده كنيم، تعداد نقاط اتصال با استفاده از فرمول S=n*2 (n تعداد نقاط اتصال است) محاسبه مي شود يعني 128*2=16384 نقطه اتصال داريم ولي اگر سوئيچ را به سه طبقه بشكنيم، تعداد نقاط اتصال با استفاده از فرمول S=((2*n)81/2-1)*4*n محاسبه مي شود يعني 7680 نقطه اتصال داريم.

دلايل چند پارچه كردن Space:
1/ قيمت طبقه Space وقتي كه يك طبقه باشد، به طور نمايي رشد مي كند
2/ در Space چند پارچه، نرم افزار ساده تر پياده مي شود.
3/ در Space چند پارچه، امكان بكارگيري انسداد وجود دارد كه هزينه را بسيار كم مي كند.
سوئيچ Space به دو نوع زير تقسيم مي شود:
1.Space Output Controlled
2.Space Input Controlled
 
در شكل زير، جهت دسترسي هر Highway ورودي به هر Highway خروجي احتياج به مدارات AND و OR و حافظه كنترل كننده 32 ورودي Control Memory مي باشد (هر Highway از 32 كانال تشكيل شده است)
اطلاعات موجو در Control Memory، جهت انتخاب Highway ورودي و اتصال آن در زماني مناسب به Highway خروجي مي باشد. در حقيقت در اين روش، با كمك Control Memory تعيين مي كنيم كه كانال به كدام Highway برود. اين نوع سوئيچ كه در آن هر ورودي Control Memory به يك كانال زماني Highway خروجي اختصاص داده شده است را Output Controlled مي نامند.
در شكل زير، هر ورودي Control Memory به يك كانال Highway ورودي اختصاص داده شده است و به آن Input Controlled گويند.
در اين روش فقط لينكهاي خروجي نسبت به ورودي تغيير مي كند بدون اينكه موقعيت Time Slot تغيير كند.

Space Switching همانطور كه از نامش پيداست عمل جابجايي فيزيكي تايم اسلاتها مي باشد. با توجه به شكل زير
 
 Space Switching
در اصل يك تايم اسلات از يك Time Switch براي ارتباط برقرار كردن با يك تايم اسلات ديگر در يك Time Switch ديگر يك كراس يونيت يا به عبارتي يك Space Switch نياز مي باشد كه درست در همان زمان فعال شود. Space Switch يك ماتريس تقسيم كننده زمان است كه اجازة دسترسي به تمام پايانه ها را مي دهد. يك نمونه صحبت با يك تايم اسلات در مسير ورودي مي رسد. در يك مخزن گيرنده يا recive store نگهداشته مي شود. هنگامي كه فاصله زماني كه به كراس پوينت اختصاص داده شده بود فعال شود نمونه صحبت از مخزن خوانده مي شود. نمونه از از space switch عبور مي كند و در يك مخزن فرستنده (TX) نوشته مي شود. هنگامي كه زمان آن رسيد كه نمونه صحبت از مسير ورودي عبور كند آن نمونه از مخزن فرستنده خوانده مي شود.
يك شكل خاصي از تركيب اين Time switchها و Space switchها مي توان بدست آورد مانند time-space-time يا space-time-space نيز ممكن مي باشد. ديتا از مخزن Time Switch ورودي خوانده مي شود و سپس از ميان يك مسير فيزيكي به سمت مخزن  time switch خروجي انتقال داده مي شود. سپس اين Time switch خروجي ديتا را در يك تايم اسلات خروجي مناسب (با تأخير) مي خواند. همانطوري كه در هر مرحله از سوئيچينگ مي شود اين تأخير را ديد.
خوشبختانه تأخيرهاي زيادي وجود ندارد يك فريم تكي در يك حامل 32- تايم اسلاتي kbps2048 فقط ms125 طول مي كشد تا منتقل شود. البته بدترين و بيشترين حالت تأخير فقط ms125 مي باشد.
Switching تنها عضو ارتباطي مكالمات تلفني در يك شبكه مدار سوئيچ شده مي باشد. در تمام مدتي كه سوئيچينگ ديجيتال گام بسيار مهمي در ديجيتالي كردن شبكه صوت بوده است تنها چيزي كه كاملاً بدون تغيير مانده است مسيريابي (routing) مي باشد.
Routing پروسه اي است كه ارقامي كه توسط يك مشترك گرفته مي شود تا به يك مقصد فيزيكي نهايي دست پيدا كند را تصفيه مي كند. اين عمل توسط اجراي برنامه SPC در مدارهاي سوئيچ جديد انجام مي شود. زيربناي Routing يك طرح مسيريابي لايه اي بر مبناي نقشه هاي numbering يا شماره گذاري مي باشد. يك شماره يا يك number قانون سازماندهي ارقام مشتركين را براي شماره گرفتن و دسترسي به مشترك ديگر توضيح مي دهد.
اكثر افراد با طرح مسيريابي لايه اي به شكل numbering بين المللي كه به عنوان E.164 مي باشد به خوبي آشنايي دارند.
 
 مسيريابي لايه اي
 (ITU-T) International Telecommunication Uninn telecommunication
 
حداكثر تعداد 15 رقم و همچنين يك طبقه لايه اي جغرافيايي براي ارتباطات بين المللي را استاندارد كرده است كه اين شماره شامل يك كد بين المللي كشور و به دنبال آن يك كد ناحيه اي و نهايتاً يك كد محلي مي باشد. اين ساختمان لايه اي در بعضي مواقع به صورت ميان بر اتفاق مي افتد. براي تماس با همسايه فقط احتياج به شماره گيري شماره محلي بدون هيچ گونه كدي مي باشد.
بنابراين مسيريابي routing كه پروسة تغيير ارقام از اين نقشه هاي مكالمه به سمت يك مسير با معني در بيان يك مدار سوئيچ مي باشد. routing يك عمل مرحله به مرحله در تلفن مي باشد كه به وسيلة يك سري سوئيچ ها در سطوح مختلف به صورت لايه اي كه مسئوليت عمل را بر عهده دارد انجام مي شود.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر